สภ.เมืองสระบุรี.เปิดอบรมเยาวชน ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด.

- Advertisement -

วันที่ 18 กันยายน 2563 ที่ อาคารโดม อบจ.สระบุรี ตำบลดาวเรือง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี พ.ต.อ.พิศณุ วิทยาภรณ์ ผกก.สภ.เมืองสระบุรี ประธานเปิดโครงการให้ความรู้เรื่องยาเสพติด โดยมี พ.ต.ต.สันต์นที กาญจนาภา สว.จร.สภ.เมืองสระบุรี กล่าวรายงาน มี นักเรียน นักศึกษา จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม และการศึกษานอกโรงเรียน เข้าร่วมอบรมนับจำนวน 300 คน

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับประเทศ รัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” ที่หน่วยงานทุกภาคส่วนต้องร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ทั้งในด้านการป้องกันผู้เสพรายใหม่ การปราบปรามผู้ค้า ผู้ผลิต การบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด และโดยสภาพปัญหาได้เปลี่ยนแปลงไป ตามสภาวะการณ์ของโลกในยุคปัจจุบัน เด็กและเยาวชนเริ่มใช้ยาเสพติดมีอายุน้อยลง ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสำคัญที่ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จึงควรได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติด ตลอดจนปัจจัยยั่วยุต่างๆรวมทั้งการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการกลับไปใช้ซ้ำอีกด้านพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดที่น่าเป็นห่วง คือ การใช้ยาเสพติดมากกว่า 1 ชนิดรวมกัน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นซึ่งส่งผลให้การบำบัดรักษามีความยุ่งยาก ซับซ้อนมากขึ้น

- Advertisement -

นอกจากนี้ปัจจุบันยังพบว่าเด็กและเยาวชนมีการนำสารต่างๆ ที่หาได้ง่ายมาผสมกันเพื่อให้ออกฤทธิ์เหมือนสารเสพติด ซึ่งเด็กและเยาวชนมีการทดลองเสพสารเหล่านี้ เนื่องจากมองว่าเกิดจากส่วนผสมของสารที่ไม่เป็นอันตราย โดยที่ไม่ได้คำนึงว่ามีฤทธิ์เสพติดที่เป็นภัยร้ายแรงต่อสุขภาพกาย และสุขภาพจิต ส่งผลต่อพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ด้านทัศนคติที่ผิดๆ เกี่ยวกับการใช้สารเสพติดในวัยรุ่น เช่น การเสพไอซ์ ทำให้ผม ผิวขาว การเสพยาบ้าทำให้เพิ่มความตื่นเต้นในการทำงาน อ่านหนังสือได้นานขึ้นทำให้มีจิตใจแจ่มใสทำให้มีสุขภาพดีสามารถรักษาโรคบางอย่างได้ จากทัศนคติดังกล่าวทำให้เกิดความรู้สึกอยากลองใช้จนมีการติดสารเสพติดในที่สุดสถานีตำรวจภูธรเมืองสรบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จัดทำโครงการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา โดยให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด การปลูกจิตสำนึกของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด การเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งแก่ชุมชน และการเสริมสร้างกลไกความร่วมมือจากประชาชน การพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างครบวงจรต่อไป

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ