1 ตุลาคม 2020

สระบุรี สั่งการเตรียมรับมือพายุระดับ 3 โซนร้อน โนอึล

กรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีประกาศฉบับที่ ๒ (๑๗๕/๒๕๖๓) ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๕.๐๐ น. แจ้งว่า เมื่อเวลา ๐๑.๐๐ น. วันนี้ (๑๖ กันยายน ๒๕๖๓) พายุระดับ ๒ (ดีเปรสชัน)

บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุระดับ ๓ (โชนร้อน) “โนอึล” แล้ว โดยเมื่อเวลา ๐๔๐๐ น. มีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด ๑๓.๐ องศาเหนือ ลองจิจูด ๑๑๘.๒ องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุด

ใกล้ศูนย์กลาง ๖๕ กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ ๑๕ กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง และจะเคลื่อนเข้าสู่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในช่วงวันที่ ๑๘-๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมแรงบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง

ภาคตะวันออก และภาคใต้ โดยเริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน หลังจากนั้นภาคเหนือเละภาคอื่นๆ จะมีผลกระทบในระยะต่อไป ส่วนภาคกลาง (จังหวัดสระบุรี) ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัย

ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากได้ ในช่วงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖ต จังหวัดสระบุรี เห็นว่า เพื่อเป็นการเตรียมพร้อม ป้องกัน รับมือกับสถานการณ์ (วาตภัย ฝนฟ้าคะนอง

และลมกระโชกแรง) จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ สำหรับอำเภอ ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการด้วย ดังนี้

๑. แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ ปริมาณฝน และข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด รวมทั้งเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยจากพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยแนะนำการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจกพายุฤดูร้อน ตรวจสอบบ้านเรือน และสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง จัดเก็บสิ่งของและหาสิ่งปกคลุมผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น หากมีข้อบ่งชี้จะเกิดสาธารณภัย (พายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง) ให้รีบแจ้งเตือนภัยประชาชนในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์

๒.วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์จากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ สภาวะอากาศ ปริมาณฝนและปัจจัยสภาพความเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อประสานและบูรณาการหน่วยงาน เครือข่าย ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมพร้อมทรัพยากร เครื่องจักรกลสาธารณภัย และแผนเผชิญเหตุ รวมถึงกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมบรรเทาภัยปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตลอด ๒๔ ชั่วโมง หากเกิดสถานการณ์ และส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ ให้รายงานจังหวัดสระบุรีทราบทางโทรศัพท์. ๐๓๖-๓๔๐๗๒๒-๕/โทรสาร.๐๓๖-๓๔๐๗๒๑

- Advertisement -

Related Articles

สระบุรี เทศกาลกินเจ 16-26 ต.ค.

เทศกาลกินเจ สระบุรี ปี 2563 จัด 10 วัน 10 คืน!! (16-26 ต.ค.63) ณ โรงเจบ้วนเฮงตั๊ว สระบุรี ทุกคืนจะมีการแสดงงิ้วกำหนดการ - วันศุกร์ที่ 16...
- Advertisement -

ข่าววันนี้

สระบุรี เทศกาลกินเจ 16-26 ต.ค.

เทศกาลกินเจ สระบุรี ปี 2563 จัด 10 วัน 10 คืน!! (16-26 ต.ค.63) ณ โรงเจบ้วนเฮงตั๊ว สระบุรี ทุกคืนจะมีการแสดงงิ้วกำหนดการ - วันศุกร์ที่ 16...

สระบุรี มอบใบประกาศเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน“ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายความมั่นคง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชน พร้อมกับส่วนราชการทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมพระพุทธบาท ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

น้ำป่าเขาใหญ่ยังเพิ่มขึ้นรื่อยๆ

วันนี้ 29 ก.ย. อุตุฯ แจ้งว่าพื้นที่โคราชยังมีฝน เมื่อคืนพื้นที่อำเภอปากช่อง และอุทยานฯเขาใหญ่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง มีฝนตกหนักทั้งคืน ระดับน้ำในลำตะคองในตลาดก็ยังอยู่ในระดับที่สูง แต่ยังไม่หลหลากเข้าบ้านเรือนประชาชน หวั่น! น้ำจากเขาใหญ่ หมูสี ขนงพระ จะมาเติมอีก เย็นนี้ แจ้งเตือนเพื่อเฝ้าระวัง!!! บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมคลอง ระวังน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้าน!!!
- Advertisement -