สระบุรี. นายกฤษฎาค์ สิงห์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลธารเกษม แจงสื่อ Social กรณี.ข่าวการช่วยเหลือของผู้ ที่ประสบปัญหาทางสังคมและเดือดร้อน ตกทุกข์ได้ยาก.

- Advertisement -
นายกฤษฎาค์ สิงห์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลธารเกษม
ตามสื่อโซเชียลนำเสนอ ขอชี้แจงผ่านสื่อออนไลน์

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ที่ เทศบาลตำบลธารเกษม ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี นายกฤษฎางค์ สิงห์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลธารเกษม ได้ชี้แจงผ่านผู้สื่อข่าวกรณีมีข่าวในการช่วยเหลือครอบครัวของผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคมและเดือดร้อนตกทุกข์ได้ยาก เขตเทศบาลตำบลธารเกษม ราย นางสาวดวงพร หล้าสืบสาย ตามที่มีข่าวนำเสนอทางสื่อโซเชียลได้นำเสนอไปแล้วนั้น ทางเทศบาลตำบลธารเกษม ขอชี้แจงเรื่องการช่วยเหลือเบื้องต้นไปแล้วหลายครั้ง เริ่มตั้งแต่ ปี พ ศ. 2558 และดูแลมาโดยตลอด มิได้นิ่งนอนใจในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก แต่รายได้รายจ่ายของทางผู้ประสบความเดือดร้อน น่าจะไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงกล่าวขอขอบคุณน้ำใจ ของผู้มีจิตศรัทธาในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ซึ่งทางหน่วยงานราชการ และทาง นายอำเภอพระพุทธบาท ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือและดูแลเบื้องต้นไปแล้ว อาจจะไม่เพียงพอ ทางเทศบาลตำบลธารเกษม จึงขอนำชี้แจงในการช่วยเหลือเบื้องต้นไปแล้ว ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

พระพุทธบาท
บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลธารเกษม
ที่ สบ ๗๕๖๐๑.๕
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓
เรื่อง รางานผการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมราย นางสาวดวงพร หล้าสืบสาย
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลธารเกษม
ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลธารเกษม ได้สั่งการให้ดำเนินการตรวจสอบสภาพปัญหาของผู้ประสบปัญหาหางสังคม กรณีป็นผู้มีรายได้น้อยที่ประสบความเดือดร้อนหรือผู้ไร้ที่พึ่ง ราย นางสาวดวงพร หล้าสืบสาย นั้น โดยปลัดอำเภอพระพุทธบาท โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตรีบุณโสภณ สมาชิกสภา
เทศบาล เซต ๒ (เลขานุการสภา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลธารเกษม ร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสภาพปัญหา ณ บ้านลขที่ ๓๗ ม.๖ ต.ธารเกษมอ.พระพุทธบาท พบว่า ผู้ประสบปัญหาทางสังคมรายดังกล่าวไม่ได้ประกอบอาชีพ มีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานและหอบ อาศัยอยู่กับลูก ๒ คน คนโต อายุ ๖ ขวบ ไม่ได้รับการศึกษาตามเกณฑ์และคนเล็กอายุ ๑๑ เดือน สภาพบ้านเป็นบ้านปูน ๑ ชั้น หลังคาสังกะสี และไม่มีไฟฟ้าใช้ เคยได้รับการช่วยเหลือจากเทศบาลตำบลธารเกษม ดังนี้
๑ สร้างบ้านผู้ยากไร้ มอบวัสตุก่อสร้างเมื่อปี ๒๕๕๘ ได้แก่

 • ปูนซีเมนต์ ๒๐ ลูก
 • ทรายหยาบ ประมาณ ๒ ลบ.ม.
 • หินผสมคอนกรีต ประมาณ ๒ ลบ.ม.
 • อิฐบล็อก ประมาณ ๒๐๐ ก้อน
 • สังกะสี ๓ หาบ (๓๐ แผ่น)
  ๒ จัดรถรับ-ส่ง เพื่อตรวจรักษาโรคตามนัดแพทย์ ที่ รพ.สต.ตรีบุญโสภณ และโรงพยาบาล
  ๓ จัดหาน้ำอุปโภคบริโภค
  ๔ ประสานผู้นำชุมชนติดตั้งระบบน้ำประปา
  ๕ จัดกำลังฝ้าระวังความปลอดภัย
  ๖ ประสานขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  ๗ ประสานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง มอบงินสงคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง
  ๘ ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อขอมิตอร์ไฟฟ้า แต่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมไม่ได้เป็นเจ้าของอาคารและไม่มีเลขที่อาคาร จึงขอใช้ไฟฟ้าไม่ได้
  ๙ ร่วมกับอำเภอพระพุทธบาทและศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง มอบถุงยังซีพ
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
  (นางสาวญาณิภา แม้นบุตร)
  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
- Advertisement -

สโมสรโรตารี่พระพุทธบาท ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง บ้านพักเด็กและครอบครัวสระบุรี มอบของใช้ช่วยเหลือนางสาวดวงพร หล้าสืบสาย นายกฤษฎาค์ สิงห์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลธารเกษม ขอขอบพระคุณผู้ที่มีจิตศรัทธาในการช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้ในครั้งนี้ อีกครั้ง.

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ