ขนส่งสระบุรี.แจ้งการเปิดให้บริการรับชำระภาษี ประจำปี สำหรับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ที่ ห้างทวีกิจคอมเพล็กซ์ ชั้น 3 สระบุรี ประจำเดือน สิงหาคม 2563

- Advertisement -

“ขนส่งแจ้งการให้บริการรับชำระภาษีประจำปีสำหรับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ณ ห้างทวีกิจคอมเพล็กซ์ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓”

นายสุชัย เลยะกุล ขนส่งจังหวัดสระบุรี แจ้งว่าตามที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี ได้เปิดให้บริการรับชำระภาษีรถตามโครงการ “ช็อปให้พอ แล้วต่อภาษี” ในวันหยุดราชการ เพื่ออำนวย ความสะดวกให้แก่ประชาชน ณ ห้างสรรพสินค้าทวีกิจคอมเพล็กซ์ บริเวณชั้น ๓ (หน้าศูนย์อาหาร) ในวันเสาร์สัปดาห์แรก และสัปดาห์ที่ ๓ ของทุกเดือน นั้น

- Advertisement -

สำหรับเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ จะเปิดให้บริการในวันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม ๒๕๖๓ และวันเสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ ถึง ๑๖.๓๐ น. ซึ่งรถที่เปิดให้บริการรับ ชำระภาษี ได้แก่ รถประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน ๗ คน รถยนต์ บรรทุกส่วนบุคคล และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล โดยใช้หลักฐานในการยื่นขอชำระภาษีรถประจำปี ดังนี้

- Advertisement -

๑.ใบคู่มือจดทะเบียนรถ/หรือสำเนา (ถ้ามี)
๒. หลักฐานการทำประกันภัยตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.)
๓. กรณีรถยนต์ที่จดทะเบียนมาครบ ๗ ปี และรถจักรยานยนต์มาครบ ๕ ปี นับแต่วันที่ จดทะเบียนครั้งแรกต้องมีใบรายงานผลการตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์จากสถาน ตรวจสภาพเอกชน (ต.ร.อ.) ซึ่งมี QR Code ส่วนสำหรับผู้รับการตรวจสภาพ เป็นหลักฐานด้วย

- Advertisement -

สำหรับรถที่จะชำระภาษีเป็นรถที่จดทะเบียนจังหวัดสระบุรีและรถที่จดทะเบียน จังหวัดอื่นๆ ทุกจังหวัด ด้วย

(สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายทะเบียนรถ โทรศัพท์ ๐-๓๖๓๕-๑๙๒๓(

Cr. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ