สระบุรี. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสระบุรี&ชมรมโรงโม่หินหน้าพระลาน จัดกิจกรรม”ปลูกต้นไม้ในโรงเรียนเพื่อคุณภาพชีวิต ลดมลพิษฝุ่นละออง ปกป้องภัยให้ลูกหลาน ประจําปี 2563″

- Advertisement -

วันที่(20 ก.ค.63) เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง) ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ในโรงเรียน เพื่อคุณภาพชีวิต ลดมลพิษฝุ่นละออง ปกป้องภัยให้ลูกหลาน พ.ศ.2563” มีนายสมเกียรติ สุสัณพูลทอง ผู้อำนวยการสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี นายธนพิพัฒน์ วิธูชุลีโชติ(นายกฯลิ้ม) นายกอบต.หน้าพระลานและประธานชมรมโรงโม่หินหน้าพระลาน พันเอก​เพชรนรินทร์​ โชติพินิจ​ รอง ผอ.กอ.​รมน.จ.สระบุรี​ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะครูนักเรียน ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับพร้อมร่วมกันปลูกต้นไม้

การจัดกิจกรรม”ปลูกต้นไม้ในโรงเรียน เพื่อคุณภาพชีวิต ลดมลพิษฝุ่นละอองปกป้องภัยให้ลูกหลาน พ.ศ. 2563″ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว รักษาสภาพแวดล้อม ป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย และเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างยั่งยืน คณะทำงานปลูกตันไม้ในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษตำบลหน้าพระลานและบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้พื้นที่เหมืองหินที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ ได้รับการฟื้นฟู เป็นการสร้างดินและทำให้สภาพดินมีความพร้อมในการปลูกไม้ยืนต้นชนิดอื่นต่อไปภายหน้า ปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจากพื้นที่โล่งลดน้อยลง รวมทั้งพื้นที่ตำบลหน้พระลานและบริเวณใกล้เคียงมีพื้นที่สีเขียว ซึ่งเป็นแนวป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายเพิ่มขึ้น

- Advertisement -

จังหวัดสระบุรี ได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กฟุ้งกระจายมีค่าสูงเกินมาตรฐานมาอย่างต่อเนื่องโดยนั้นย้ำให้บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนราชการในจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับหิน ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกฝ่าย ทำให้ปัญหาคลี่คลายไปเป็นอันมาก การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษและบริเวณใกล้เคียง ถือได้ว่าเป็นการทำงานเชิงรุก มีการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง มีการใช้ข้อมูลทางวิชาการ การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหา มีการวิเคราะห์ ค้นหาสาเหตุและแหล่งกำเนิดฝุ่นเป็นการดำเนินงานในทุกมิติ โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกฝ่ายทำให้ขณะนี้ได้รับการยอมรับในวงกว้าง ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่มีความสำคัญ ที่จะสามารถป้องกันปัญหาการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองขนาดเล็กซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพของนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงประชาชนบริเวณใกล้เคียงได้

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ