ลงนาม MOUทางการแพทย์ การวิจัยพัฒนา ปลูกและแปรรูป กัญชา

- Advertisement -

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น.นายวัชรพงษ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการเปิดงานพิธี ลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อการวิจัย พัฒนา ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม การปลูกและแปรรูปกัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ กล่าวรายงาน โดย นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ณ โรงแรม ภูรินดา เรสซิเดนซ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

กิจกรรมวันนี้ เป็นการลงนามความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ โรงพยาบาลเสาไห้ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยขมิ้น และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนายาจากกัญชา ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐเพื่อให้ประชาชนสามรถเข้าถึง พึงพาตนเองได้ และมีความมั่นคงทางด้านยา ทั้งนี้การนำกัญชามาใช้ในทางการแพทย์ ทั้งในแพทย์แผนไทยปัจจุบันและแพทย์แผนไทยนั้น วัตถุดิบกัญชา และยาจากกัญชาทุกชนิดจำเป็นต้องมีคุณภาพดี และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล

- Advertisement -

แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังถือว่ากัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ตามพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 การจัดพิธี ลงนามความร่วมมือเพื่อการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม การสร้างนวัตกรรมการปลูก และแปรรูปกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ในครั้งนี้ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งส่งเสริมสนับสนุนศึกษาวิจัยกัญชาภายใต้กรอบและเงื่อนไขที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยใช้พื้นที่ของ รพ.เสาไห้ หรือพื้นที่ที่ได้รับสิทธิ สำหรับขออนุญาตปลูก-แปรรูป-สกัดกลั่น กัญชา ทางการแพทย์ โดยความร่วมมือกับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตลอดจนร่วมขับเคลื่อนศูนย์วิจัยและพัฒนากัญชาและสมุนไพรต้นแบบ ที่สามารถนำเข้าสู่มิติใหม่การพัฒนา การแพทย์แผนไทย นวัตกรรมกัญชา ทางการแพทย์แผนไทยของเขตสุขภาพที่ ๔ สอดคล้องตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ประเด็น การเร่งศึกษาวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการใช้กัญชา-กัญชง ในทางการแพทย์ อุตสาหกรรมทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ของประชาชนและเครือข่ายการพัฒนากัญชาทางการแพทย์ และสร้างประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี และพื้นที่ข้างเคียงมากที่สุด

- Advertisement -

ข่าว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี 10 กรกฎาคม 2563
โทร 036 223118

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ