รพ.เกษมราษฎร์ สระบุรี เปิดให้บริการรูปแบบใหม่ “OPD Premium” สะดวก รวดเร็ว สะอาด ปลอดภัย ประทับใจ

- Advertisement -

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ที่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบางกอกเชน ฮอสปิทอล จำกัด(มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด OPD Premium (Grand Opening New Normal OPD Premium) โดยมี นพ.สุชัย สุทธิกาศนีย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก


โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี ได้เปิดให้บริการรักษาพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2539 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 24 ปี เพื่อให้บริการรักษาผู้ป่วยประชาชนในจังหวัดสระบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ด้วยมีวิสัยทัศน์เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ ในจังหวัดสระบุรี ที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้วยคุณภาพมาตรฐานบริการประทับใจ ภายในปี 2565 โดยเน้นการรักษาพยาบาลภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคหลากหลายสาขา โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยให้ดีที่สุด โดยการจัดงานในครั้งนี้ภายใต้ชื่องานว่า Grand Opening New Normal OPD Premium

- Advertisement -

มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการดูแลผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ผู้ประกันตนเดือนมิถุนายน มี จำนวน 101,000 ราย คนไข้ทั่วไป 700 ราย/วัน ทางโรงพยาบาล เกษมราษฎร์สระบุรี จึงเล็งเห็นความสำคัญของผู้ป่วยที่มารับบริการเพื่อให้ได้รับความสะดวกสบายและมีความประทับใจในการมาใช้บริการ จึงมุ่งมั่นพัฒนาด้านบุคลากรเครื่องมือทางการแพทย์และมีการปรับปรุง อาคารสถานที่เพื่อรองรับผู้ป่วยที่จะมารับบริการรักษาพยาบาล ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งโครงการการปรับปรุงอาคารสถานที่นี้สำเร็จได้โดยได้รับการอนุมัติจาก รศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานบริหาร BCH และความร่วมมือของทีมงาน พร้อมทั้งผู้ป่วยที่มารับบริการทุกคน

- Advertisement -


ประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี ในปี 2536 บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอลจำกัด(มหาชน) ไปร่วมจัดตั้ง บริษัทสระบุรี เวชกิจ จำกัด เป็นบริษัทในเครือและก่อตั้งโรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี โดยเปิดบริการเมื่อ วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2539 เป็นต้นมา ตั้งอยู่เลขที่ 2/22 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี บนพื้นที่ 4 ไร่ 3 งาน พื้นที่ใช้สอย 33842 ตารางเมตร
บริหารงานโดย รศ. ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ผศ.ดร.พญ.สมพร หาญพาณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบางกอกเชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี มี ขนาด 200 เตียง เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงโดยมีคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่างๆที่มีความสามารถให้การรักษาและบริการครอบคลุมทั้งการตรวจรักษาทั่วไปและการตรวจรักษาเฉพาะทางพร้อมด้วยอุปกรณ์ทางแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในจังหวัดสระบุรีและจังหวัดใกล้เคียงภายใต้การบริหารของนายแพทย์ สุชัย สุทธิกาศนีย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้อมทีมผู้บริหารและบุคลากรที่มีคุณภาพ เปิดให้บริการดูแลสุขภาพประชาชนเป็นเวลากว่า 24 ปีด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนโดยเน้นมาตรฐานให้บริการด้านสุขภาพดูแลรักษาพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้มาตรฐานแห่งชาติ HA ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาพยาบาลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคหรือยึดถือการบริการให้มีมาตรฐานสูงสุดในราคาที่ยุติธรรมพร้อมทั้งให้การสนับสนุนความร่วมมือกับภาครัฐบาลและหน่วย งานต่างๆในการทำประโยชน์ให้แก่สังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม

- Advertisement -

บริษัทบางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด(มหาชน) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในชื่อ Bangkok Chain Hospital Co,Ltd.และโรงพยาบาลในเครือประกอบด้วย

1 กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประกอบด้วยสาขาบางแค สาขารัตนาธิเบศร์ สาขาประชาชื่น สาขาสระบุรี สาขาศรีบุรินทร์ สาขาแม่สาย สาขาฉะเชิงเทรา สาขารามคำแหง

2 กลู่มโรงพยาบาลการุญเวชประกอบด้วยสาขาปทุมธานีสาขาพระนครศรีอยุธยา

3 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์และโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล สาขาอรัญประเทศรองรับลูกค้าชาวต่างชาติ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรีเปิดให้บริการตรวจด้านต่างๆดังนี้

1 แผนกอายุรกรรมให้บริการด้านคำปรึกษาแนะนำวินิจฉัยและรักษารวมไปถึงการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพโดยทีมอายุรกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆอาทิโรคหัวใจโรคระบบประสาทโรคไต

2 แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อตรวจวินิจฉัยรักษาให้คำปรึกษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อเช่นปวดกล้ามเนื้อหลังหมอนรองกระดูกเคลื่อนข้อเสื่อมปวดข้อรูมาตอยด์เส้นเอ็นอักเสบข้ออักเสบโรคเก๊าท์กระดูกหัก

3 แผนกศัลยกรรมทั่วไปให้บริการตรวจรักษาด้านศัลยกรรมมีแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมแต่ละสาขาให้บริการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคเกี่ยวกับทางด้านศัลยกรรมอาทิแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมลำไส้ทวารหนักตรวจวินิจฉัยรักษาสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้ไส้ติ่งอักเสบถุงน้ำดีอักเสบลำไส้อุดตันท่อน้ำดีอักเสบไส้เลื่อนแผลปริทวารหนักริดสีดวง

4 แผนกสูตินรีเวชให้บริการตรวจค้นหาวินิจฉัยและรักษาโรคเฉพาะทางสำหรับสุภาพสตรีอาทิรับฝากครรภ์การเตรียมพร้อมก่อนการมีบุตรบริการวางแผนครอบครัวปัญหาวัยทองตกขาว เนื้องอกมดลูกตรวจมะเร็งปากมดลูก

5 แผนกกุมารเวชให้การบริการตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาโรคทั่วไปในเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่นมีทีมกุมารแพทย์ที่เวชาญเฉพาะด้านกุมารแพทย์เฉพาะทางสาขาภูมิแพ้ภูมิคุ้มกันกุมารแพทย์ เฉพาะทางสาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิดและกุมารแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจเด็กกุมารแพทย์สาขาระบบประสาท
6 แผนกหูคอจมูกบริการตรวจวินิจฉัยรักษาให้คำปรึกษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหูคอจมูกเช่นโรคทางหูทางจมูกทางคอ
7 แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินให้บริการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะอุบัติเหตุและฉุกเฉินด้วยความรวดเร็วปลอดภัยได้มาตรฐานบริการตลอด 24 ชั่วโมง

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรีมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริการเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยได้รับมาตรฐานการรักษาพยาบาลสูงสุดโดยมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการให้บริการตามมาตรฐาน HA
ได้รับประกาศนียบัตรต่ออายุรับรองกระบวนการคุณภาพ HA ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีเวลาการรับรองวันที่ 19 ระยะเวลาดารรับรอง วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ถึง 18 ธันวาคม 2563
ผ่านการประเมินจากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
แผนกรังสีวินิจฉัย ผ่านการประเมินจาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ขอให้ผู้รับบริการมั่นใจในคุณภาพการให้บริการดังคำขวัญที่ว่า”ดูแลใกล้ชิด สนิทเหมือนญาติ’

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ