ศาลแขวงสระบุรีจัดโครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องการยกระดับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ขั้นพื้นฐานของประชาชน

- Advertisement -

ศาลแขวงสระบุรีจัดโครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องการยกระดับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน


นางบุศรา เกิดวิชัย พฤกษมาศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสระบุรี พร้อมด้วยนายนรเศรษฐ์ สว่างแจ้ง ผู้พิพากษาศาลแขวงสระบุรี นายกันตภณ เอมครุฑ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงสระบุรี และคณะบุคลากรของศาลแขวงสระบุรี ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกา โดยการลงพื้นที่จัดโครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องการยกระดับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน

- Advertisement -

เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปล่อยชั่วคราวตามคำแนะนำของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการขยายโอกาสในการเข้าถึงสิทธิที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราว พ.ศ. 2563 และประชาสัมพันธ์โครงการลดภาระแก่คู่ความและผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินคดีในศาลยุติธรรม “ศาลยุติธรรมห่วงใย ฝ่าภัยโควิด” แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

- Advertisement -

- Advertisement -

โดยมีนายนรเศรษฐ์ สว่างแจ้ง ผู้พิพากษาศาลแขวงสระบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติมาตรการกำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. 2560 มีกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมโครงการ3อำเภอ จังหวัดสระบุรี อีกทั้งได้รับสมัครผู้ที่ประสงค์จะเป็นผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวด้วย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ครั้งที่ 6 ที่อำเภอหนองแค มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมโครงการทั้งสิน180คน ได้รับเกียรติจาก นายแปลก เทพรักษ์ นายอำเภอหนองแค ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมอำเภอหนองแค

และ ครั้งที่ 7 ที่อำเภอหนองแซง มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมโครงการทั้งสิน 69คน ได้รับเกียรติจากนายวีรวิทย์ โพธิ์เขียว นายอำเภอหนองแซง ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมอำเภอหนองแซง เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ครั้งที่ 8 ทีอำเภอเสาไห้ มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายโครงการทั้งสิน 143 คน ได้รับเกียรติจากนายชัยวัฒน์ พงษ์บุญ นายอำเภอเสาไห้ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมอำเภอเสาไห้

ซึ่งทางศาลแขวงสระบุรี จะจัดโครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องการยกระดับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและส่วนราชการของจังหวัดสระบุรี ทั้ง13อำเถอ

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ