สระบุรี – กิจกรรม โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาติพันธุ์

- Advertisement -

สระบุรี – กิจกรรม โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาติพันธุ์

นายพีระพล ตัณฑโอภาส ปลัดจังหวัดสระบุรี ได้รับมอบหมายจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มาเป็นประธาน เปิดงานกิจกรรม โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาติพันธุ์ แห่งจังหวัดสระบุรี ณ กาดฮิมน้ำพระยาทด ตำบล พระยาทด อำเภอ เสาไห้ จังหวัดสระบุรี

- Advertisement -

กิจกรรมภายในงานเป็นกิจรรม การอนุรักษ์/ พื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น/
ของชาติพันธุ์ แห่งจังหวัดสะบุรี ทั้งในรูปแบบของวิถีชีวิตขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิปัญญา ศิลปะชนชาติพันธ์ ที่ยังคงมีในจังหวัดสระบุรี ได้แก่ ลาวเวียงคือ ลาวมาจาก นครเวียงจันทน ปัจจุบัน/มีอยู่มาก ที่อำเภอแก่งคอย หนองแค่ หนองแซง
วิหารแดง เสาไห้ บ้านหมอ ลาวพวนดือ ลาวที่มาจาก เมืองพวน
(แขวงเชียงขวาง ตั้งถิ่นฐาน กี่อำเภอหนองโคน และอำเภอดอนพุด ลาวแง้ว
คือลาว ที่มาจากชนบท ชานมืองเวียงจันทน์ ปัจจุบันตั้งถิ่นฐาน กี่บ้านตาลเสี้ยน
บ้านหนองระกำ อำเภอพระพุทธบาท และบางหมู่บ้าน ในอำเภอหนองโดน และ
ชาวไท-ยวน ที่ อพยบ มาจากเซียงแสน

- Advertisement -

ซึ่งแต่ละชนชาติพันธ์ มีภูมิปัญญาท้องถิ่น
อันเป็น อัตลักษณ์เฉพาะตัว และได้มี การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การดำเนิน วิถีชีวิต
ของแต่ละชาติพันธ์ ของชุมชน ในจังหวัดสระบุรี ซึ่งถือเป็นความโดดเด่น และเป็น
จุดขาย ที่สำคัญของจังหวัด มาตลอด สำนักงา
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรีได้เล็งเห็น ความสำคัญ ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น กี่กำลังจะสลายไป จึงจัดโครงการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสน ศิลปวัฒนธรมท้องถิ่น ของชาติพันธุ์ แห่งจังหวัดสระบุรี

- Advertisement -

ในจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือ จากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนในการร่วมใจกันดำเนินการให้เป็นงานภาพรวมของจังหวัด ในการ
ส่งเสริมวัฒนธรรมให้มีความเข้มแข็ง เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

Cr:สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ