พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่วัดพระพุทธบาท

- Advertisement -

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ที่พระอุโบสถวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเทียนพรรษา ซึ่งทรงพระราชอุทิศเพื่อพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยและพุทธเจดีย์สถานตามพระอารามหลวง

- Advertisement -

เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 63 โดยมีพระธรรมปิฎก เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร เป็นประธาน ฝ่ายสงฆ์ มีหัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องที่ ผู้ท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมพิธี ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานเทียนพรรษา ให้แก่ พระอารามหลวงเป็นประจำทุกปีเพื่อไว้ใช้ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา สำหรับจังหวัดสระบุรี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทาน เทียนพรรษาเป็นประจำทุกปี ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

- Advertisement -

ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษ ชนิดราชวรมหาวิหาร วัดพระพุทธบาท ตั้งอยู่ที่ ต.ขุนโขลน มีปูชนียสถานที่สำคัญคือ รอยพระพุทธบาท ที่ประทับไว้ในแผ่นหินเหนือไหล่เขาสุวรรณบรรพต หรือเขาสัจจพันธคีรี รอยพระพุทธบาท มีลักษณะคล้ายเท้าคน กว้าง ๒๑ นิ้ว ยาว ๕ ฟุต ลึก ๑๑ นิ้ว ค้นพบในสมัยพระเจ้าทรงธรรม พระองค์ทรงเห็นว่า เป็นรอยพระบาทตามลักษณะ ๑๐๘ ประการ จึงโปรด ให้สร้างมณฑปชั่วคราวครอบรอยพระบาทไว้ ต่อมาได้มี การก่อสร้างต่อเติมอีกหลายสมัย

- Advertisement -

Cr : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ