28 กันยายน 2020

สระบุรี MOU กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จังหวัดสระบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อบูรณาการองค์ความรู้และศาสตร์วิชาต่างๆเพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดสระบุรีที่ห้องประชุม พระพุทธบาท ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

นายแมนรัตน์รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร. นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้รับมอบอำนาจให้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทั้งนี้ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและจังหวัดสระบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็น ในการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่และขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาด้านต่างๆของจังหวัดสระบุรี ภายใต้แนวทางการบูรณาการองค์ความรู้และศาสตร์วิชาต่างๆ เพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดสระบุรีอย่างยั่งยืน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะสถาบันการศึกษา ที่นอกจากจะมีพันธกิจในการสร้างองค์ความรู้ และสร้างบัณฑิตในสาขาวิชาต่างๆแล้ว ยังมีหน้าที่ในการนำองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ มาให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการสนับสนุนการทำงานร่วมกันกับภาคส่วนต่างๆ

เพื่อแก้ปัญหาสังคมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น โดยในพื้นที่จังหวัดสระบุรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีการให้บริการทางวิชาการและประสานเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนด้านต่างๆในพื้นที่จังหวัดมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังมีการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ซึ่งถือเป็นห้องเรียนและห้องวิจัยขนาดใหญ่ เพื่อการศึกษาวิจัยและสร้างองค์ความรู้ของนิสิตและบุคลากรจากหลายภาคส่วนงาน ตลอดจนเพื่อนร่วมกับหน่วยงานในภาคส่วนต่างๆนำองค์ความรู้และข้อมูลต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขและพัฒนาพื้นที่จังหวัดสระบุรีได้อย่างเหมาะสม รูปแบบของความร่วมมือ ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะร่วมกันบูรณาการการศึกษาการวิจัยค้นคว้าและพัฒนาองค์ความรู้ให้เกิดแนวทางการจัดการเชิงพื้นที่และนโยบายสาธารณะที่เหมาะแก่การนำไปใช้ พัฒนาต่อยอด ให้เกิดประโยชน์ต่อจังหวัดสระบุรี และสามารถต่อยอด ให้เป็นตัวอย่างจากพื้นที่อื่น

ตลอดจนจะร่วมกันนำองค์ความรู้ ไปใช้ในการดำเนินงานร่วมกัน อย่างต่อเนื่อง ภายใต้ความคิดเห็นชอบร่วมกันทั้งสองฝ่าย โดยผลการดำเนินงานทั้งที่เป็นข้อมูล ข้อค้นพบ และรายงานการศึกษาวิจัยที่เกิดขึ้น ภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ ทั้งสองฝ่ายสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการในทางการปฏิบัติ และในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ได้ แต่ทั้งนี้การใช้ประโยชน์ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายไม่มุ่งเน้นในเชิงพาณิชย์ ส่วนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นใดของผลงาน สิ่งประดิษฐ์คู่มือเอกสารข้อมูลหรือสิ่งอื่นใดที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นจากการดำเนินการโครงการย่อยต่างๆภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ ให้ทั้งสองฝ่ายมีสิทธิร่วมกันในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นใดที่อาจมีเกิดขึ้นนั้นและร่วมการบริหารจัดการสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวภายใต้กฎระเบียบหรือข้อบังคับของคู่ตกลงทั้งสองฝ่าย

- Advertisement -

Related Articles

สระบุรี แจ้งเหตุ รถทัวร์พลิกคว่ำ เข้าป่าข้างทางเจ็บนับ 11 ราย

ด่วนฝนตกถนนลื่นเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 63 เวลา 09.15น. รับแจ้งรถทัวร์พลิกคว่ำตกลงข้างทางชนเสาไฟ มีผู้ได้รับบาดเจ็บและติดภายใน เบื่องต้นได้รับแจ้งบาดเจ็บ 11 ราย ชาย 3...

สั่งปิดทางขึ้นอุทยานฯเขาใหญ่

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 28 กันยายน ว่าที่ พ.ต.นรินทร์ ปิ่นสกุล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เปิดเผยว่า เกิดฝนตกติดต่อกันลงมาตลอดทั้งคืน ที่ผ่านมา ทำให้น้ำป่ากัดเซาะไหลลอดชะบนถนน ทำให้ขอบถนนทรุดเป็นเหวลงมา ช่วง กม.23-24 จากประตูด่านทางขึ้นด้านศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ประมาณ...

ศบค.เคาะต่อ! พรก.ฉุกเฉินฯอีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ต.ค. 63 เหตุ เพื่อคุมโควิด ‼️

ศบค.เคาะต่อ! พรก.ฉุกเฉินฯอีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ต.ค. 63 เหตุ เพื่อคุมโควิด ‼️ที่ประชุมศบค.มีมติเสนอคณะรัฐมนตรีต่ออายุ พรก.ฉุกเฉินฯอีก 1 เดือนถึง 31 ต.ค....
- Advertisement -

ข่าววันนี้

สระบุรี แจ้งเหตุ รถทัวร์พลิกคว่ำ เข้าป่าข้างทางเจ็บนับ 11 ราย

ด่วนฝนตกถนนลื่นเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 63 เวลา 09.15น. รับแจ้งรถทัวร์พลิกคว่ำตกลงข้างทางชนเสาไฟ มีผู้ได้รับบาดเจ็บและติดภายใน เบื่องต้นได้รับแจ้งบาดเจ็บ 11 ราย ชาย 3...

สั่งปิดทางขึ้นอุทยานฯเขาใหญ่

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 28 กันยายน ว่าที่ พ.ต.นรินทร์ ปิ่นสกุล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เปิดเผยว่า เกิดฝนตกติดต่อกันลงมาตลอดทั้งคืน ที่ผ่านมา ทำให้น้ำป่ากัดเซาะไหลลอดชะบนถนน ทำให้ขอบถนนทรุดเป็นเหวลงมา ช่วง กม.23-24 จากประตูด่านทางขึ้นด้านศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ประมาณ...

ศบค.เคาะต่อ! พรก.ฉุกเฉินฯอีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ต.ค. 63 เหตุ เพื่อคุมโควิด ‼️

ศบค.เคาะต่อ! พรก.ฉุกเฉินฯอีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ต.ค. 63 เหตุ เพื่อคุมโควิด ‼️ที่ประชุมศบค.มีมติเสนอคณะรัฐมนตรีต่ออายุ พรก.ฉุกเฉินฯอีก 1 เดือนถึง 31 ต.ค....

พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวแบบพิเศษ ย้ำ มาตรการรัดกุม ไม่เสี่ยงโควิด-19 ระบาดระลอก 2

พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวแบบพิเศษ ย้ำ มาตรการรัดกุม ไม่เสี่ยงโควิด-19 ระบาดระลอก 2เมื่อวันที่ 26 ก.ย. น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำหรับมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศเริ่มคลี่คลาย ในการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist VISA...

สระบุรี แจ้งเหตุ ชนแบริเออร์หน้ารถพัง เสียชีวิต

วันที่ 26 ก.ย. 63 เวลา 01.25น. รับแจ้งตรวจสอบ รถเก๋งชนแบริเออร์ บริเวรหน้าบริษัท14ซีเมนส์ ถ.พหลโยธิน ขาเข้าเมือง จ.สระบุรี ในที่เกิดเหตุส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิง1ราย และพบผู้เสียชีวิตเป็นชายอีก1ราย ในที่เกิดเหตุรถกู้ชีพ รพ.สระบุรีดำเนินการนำผู้ได้รับบาดเจ็บนำส่ง รพ.สระบุรี 30 จร.สภ.เมือง สระบุรีพร้อมแพทย์เวร รพ.สระบุรีและกู้ภัยสว่างรัตนตรัยธรรมสถานสระบุรี ในจุดเกิดเหตุ...
- Advertisement -