สนง.สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ วันไอโอดีนแห่งชาติ ปี 2563 “คนสระบุรีเสริมพลังความฉลาด เสริมพลังชาติต้องไม่ขาดสารไอโอดีน”

- Advertisement -

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 วลา 9.00 น. ที่ ตลาดเทศบาลตำบลหินกอง อ.หนองแค จ.สระบุรี รองนายกเทศบาลตำบลหินกอง นายพิสิทธิ์ น้าวิไลเจริญกล่าวเปิดงาน

เวลา 14.30 น. ที่ ห้างเทสโก้ โลตัส สระบุรี นายปรีชา พึ่งเจริญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรีกล่าวเปิดงาน โดยกล่าวถึงความสำคัญใน
กิจกรรมวันนี้ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดวันรณรงค์เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ ในวันที่ 25 มิถุนายนของทุกปี ทำให้โรคเอ๋อลดลง ประชาชนใช้เกลือและผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนเพิ่มมากขึ้นครอบคลุมครัวเรือนร้อยละ 90-99 ไอคิวเด็กไทยเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 98 จุดเท่ามาตรฐานสากล โดยให้สถานประกอบการ และชุมชนเป็นฐาน และแต่งตั้งให้ทุกสถานประกอบการ ผู้นำท้องถิ่นเป็นทูตไอโอดีน เพื่อควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มวัยทุกหมู่บ้าน และให้ไอคิวเด็กไทยเท่าสากล

- Advertisement -


การขาดสารไอโอดีนจะพบได้ในทุกกลุ่มอายุและจะแสดงผลชัดเจนในกลุ่มเด็กทารกที่อยู่ในครรภ์มารดา หากหญิงตั้งครรภ์ขาดสารไอโอดีนจะส่งผลให้ทารกมีพัฒนาการทางสมองไม่เต็มที่ และหากขาดสารไอโอดีนมาก อาจทำให้เด็กทารกในครรภ์เสียชีวิต แท้งหรือพิการได้ องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้พื้นที่ที่มีหญิงตั้งครรภ์ที่มีระดับไอโอดีนในปัสสาวะน้อยกว่า 150 ไมโครกรัมต่อลิตร เกินร้อยละ 50 เป็นพื้นที่ขาดสารไอโอดีน ซึ่งจากการสำรวจไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ 77 จังหวัดในประเทศไทย พบหญิงตั้งครรภ์ที่มีระดับไอโอดีนในปัสสาวะต่ำกว่า 150 ไมโครกรัมต่อลิตร มีแนวโน้มลดลง จากร้อยละ 71.8 ในปี 2561 เหลือร้อยละ 52.5 ในปี 2562 และจากการประเมินล่าสุดในปี 2563 พบว่าลดลงเหลือร้อยละ 39.7 ขณะเดียวกันพบว่าสถานการณ์ไอคิวเด็กไทยดีขึ้น ปัจจุบันค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 98 จุด จากเดิมในปี 2562 เฉลี่ย 91 จุด แม้จะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากล แต่ยังถือว่าอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม ที่มีไอคิวเฉลี่ย 104 จุด จึงต้องเฝ้าระวังและป้องกันอย่างต่อเนื่อง

- Advertisement -

- Advertisement -

เพื่อพัฒนาสติปัญญาของเด็กไทยมาตรการหลักในการให้คนไทยทุกคนได้รับสารไอโอดีนอย่างเพียงพอ ไม่อยู่ในภาวะเสี่ยงและขจัดปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนให้หมดไปจากประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขจะเน้นการส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนใช้เกลือเสริมไอโอดีนและผลิตภัณฑ์ปรุงรสเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ เช่นน้ำปลา ซีอิ๊ว และซอสปรุงรสในการปรุงอาหารทุกครั้ง โดยแต่งตั้งอสม.จำนวน 1 ล้านคนเป็นทูตไอโอดีน สร้างความเข้มแข็งและให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้ ทั้งนี้ แนวทางการขับเคลื่อนงานให้เกิดจังหวัดไอโอดีน ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน จะมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนไทยได้ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพต่อไป จากความสำคัญดังกล่าวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี จึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้


Cr.ข่าว สสจ.สระบุรี 24.6.63

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ