เดินตลาดเลือกซื้อเนื้อแล้วเจอสีขาวๆแบบนี้ มันคืออะไร ระวัง!!

- Advertisement -

เดินตลาดเลือกซื้อเนื้อวัวแล้วเจอสีขาวๆแบบนี้ มันคืออะไร
-> Sarcocystis spp. เป็นโปรโตซัวที่มีรูปร่างคล้ายเม็ดข้าวสาร เลยมีคนเรียกง่ายๆว่าพยาธิเม็ดข้าวสาร พบตามเนื้อสัตว์ เช่น วัว ควาย คนเราติดเชื้อนี้ได้โดยกินเนื้อสัตว์ที่มีซีสต์ฝังตัวอยู่ภายในกล้ามเนื้อวัว ควาย ดังภาพ


-> Sarcocystis ที่พบในคนคือ S. hominis และ S. suihominis พบในสัตว์เป็นโฮสต์จำเพาะ เช่น S. cruzi, S. hirsuta, S. fusiformis
-> มีการสำรวจเนื้อวัวในประเทศไทยในหลายๆพื้นที่ พบว่ามีอัตราการติดเชื้อ Sarcocystis spp. สูงมาก เช่นการสำรวจที่มหาสารคาม จำนวน 32 เขียง พบการติดเชื้อตามกล้ามเนื้อหัวใจ จากเขียง 27 แห่ง (84.38%) กล้ามเนื้อขาหลัง จาก 11 แห่ง (34.38%) (นัทธมน ตั้งจิตวัฒนาชัย และ เด่นพงษ์ สาฆ้อง 2562) นอกจากนี้แล้ว ยังมีรายงานการสำรวจพบในจังหวัดฉะเชิงเทรา พิษณุโลก และสมุทรปราการ เป็นต้น
-> ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ ส่วนมากจะไม่แสดงอาการหรืออาการที่ชัดเจนที่แยกจากโรคอื่น อาจมีอาการไข้ต่ำๆ หนาวสั่น อาเจียน ท้องเสีย และปัญหาระบบทางเดินหายใจ แต่ถ้าได้รับเชื้อที่ไม่ใช่ตัวที่คนเป็นโฮสต์จำเพาะ มีสัตว์เป็นโฮสต์จำเพาะ อาจจะทำใหเกิดอาการปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง และอาการบวมชั่วคราว
-> การตรวจวินิจฉัย
<> กลุ่มเชื้อที่มีคนเป็นโฮตส์จำเพาะ : ตรวจอุจจาระดูระยะซีสต์ oocysts หรือ sporocysts
<> กลุ่มเชื้อที่มีคนเป็นโฮตส์ตัวกลาง ติดโดยบังเอิญ : ตรวจชิ้นเนื้อดูซีสต์ sarcocysts
-> การรักษา ให้ยา Albendazole อาจจะให้ Corticosteroids กรณีมีอาการปวดกล้ามเนื้อรุนแรง
-> การป้องกัน เลี่ยงการกินเนื้อวัว ควายดิบ การเลือกซื้อหากพบลักษณะสีขาวเหมือนเม็ดข้าวสาร ให้พึงระวังว่านั่นคือเชื้อโรค เลี่ยงได้ก็งดซื้อ หรือก็ต้องปรุงให้สุก

- Advertisement -

เอกสารอ้างอิง

  • นัทธมน ตั้งจิตวัฒนาชัย และ เด่นพงษ์ สาฆ้อง. (2562). ความชุกของ Sarcocystis spp. ในเนื้อโค ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม. วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 47 ฉบับพิเศษ 2
  • อมรรัตน์ ดอกไม้ขาว และคณะ. (2560). ความชุกของเชื้อโรคสัตว์สู่คน Sarcocystis spp. ที่แยกได้จากกล้ามเนื้อ หัวใจโค อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา. ว.วิทย. มข. 45(2):354-359
  • แสงชัย นทีวรนารถ. (2552). การติดเชื้อ Sarcocystis spp. ในคน. วารสารเทคนิคการแพทย์ 37(3): 2899-2910.
  • Saengchai Nateeworanart. (2007). Prevalance of Sarcocystis spp. infection in cardiac muscles of cattle and buffaloes in 4 markets of Maung district, Phitsanulok Province Bulletin of Chiang Mai Associated Medical Sciences 40(2): 109-113.
  • แสงชัย นทีวรนารถ และคณะ. (2549). ความชุกของ Sarcocystis spp. ในกล้ามเนื้อหัวใจหมูและวัว ในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ. วารสารเทคนิคการแพทย์. ปีที่ 34 ฉบับที่ 3
  • CDC, USA. Sarcocystosis. Access: https://www.cdc.gov/dpdx/sarcocystosis/index.html
- Advertisement -

Picture courtesy
http://www.fao.org/3/t0756e/T0756E04.htm

- Advertisement -

cr : PDRC ศูนย์วิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโรยีสุรนารี

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ