สระบุรี. กรมราชทัณฑ์ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขสระบุรี เปิดกิจกรรม” ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”ถวายในหลวง

- Advertisement -

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 นายเดชา กล้าแข็ง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี นายแพทย์อนันต์ กมลเนตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี พร้อมหน่วยแพทย์ พยาบาลเคลื่อนที่ จากโรงพยาบาลสระบุรี ร่วมเปิดกิจกรรมตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ซึ่งโครงการดังกล่าว เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานที่ปรึกษา ได้ทรงมองเห็นว่า แม้จะเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายบ้านเมืองและต้องมารับโทษในเรือนจำ แต่บุคคลเหล่านี้เป็นประชาชนคนไทยกลุ่มหนึ่งที่องค์พระประมุขของชาติใส่พระทัยดูแลทุกข์สุขของประชาชนอย่างเท่าเทียมในเรื่องการแพทย์และสาธารณสุข รถเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบภาพดิจิทัล พระราชทาน จะเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว คล่องตัว และสามารถตรวจสุขภาพให้กับผู้ต้องขังในการเอกซเรย์ปอด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบดิจิทัลที่ทันสมัย มุ่งเน้นในด้านการส่งเสริมทางด้านเครื่องมือแพทย์ ด้านการบริการทางการแพทย์ ด้านการบริการทางการพยาบาล ให้องค์ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยที่จำเป็นแก่ผู้ต้องขังและอาสาสมัครด้านสุขภาพในเรือนจำ โรงพยาบาลสระบุรีในฐานะโรงพยาบาลแม่ข่าย ในเขตสุขภาพที่ 4 เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับพระราชทานครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ 1. รถเอกซเรย์โมบาย จำนวน 1 คัน 2. เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล (Digital Fundus Camera) จำนวน 1 เครื่อง สำหรับกิจกรรมคัดกรองวัณโรคในผู้ต้องขังด้วยการเอกซเรย์ทรวงอก เป็นการดำเนินงานเพื่อสนองตอบต่อพระบรมราโชบายโดยดำเนินการระหว่างวันที่
12 – 18 มิถุนายน 2563 ครอบคลุมผู้ต้องขังกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3,229 คน และถ่ายรูปจอประสาทตา ในผู้ต้องขังที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานทุกราย

- Advertisement -

Cr. ประชาสัมพันธ์เรือนจำจังหวัดสระบุรี

- Advertisement -

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ