สระบุรี-ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

- Advertisement -

จังหวัดสระบุรีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี


วันพุธที่ 10 มิฤนายน 2563 ที่วัดท่าวัว ตำบลผึ้งรวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

- Advertisement -

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 42พรรษา 3 มิถุนายน 2563 ซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี ดำเนินการจัดเป็นการถวายความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล กอปรกับนโยบายของรัฐบาลให้นำหลักการ “บวร” บ้าน วัด โรงเรียนมาบูรณาการเป็นแนวทางสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน

- Advertisement -

เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นแหล่งปลูกฝัง และเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีประโยชน์เพื่อพัฒนาจิตใจ ให้รู้รัก สามัคคี และเสียสละ รวมทั้งเป็นแหล่งกระจายข้อมูลข่าวสาร โดยสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี ได้คัดเลือกพื้นที่วัดท่าวัว ตำบลผึ้งรวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นพื้นที่ในการดำเนินงาน ตามหลักการ “บวร” ในกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

- Advertisement -


การจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำครั้งนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมง ทั้งชนิดและปริมาณสัตว์น้ำในแม่น้ำป่าสัก

เพื่อดำเนินการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน ในชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปขับเคลื่อนในการ บริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ

สำหรับพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยลงสู่แม่น้ำป่าสัก ครั้งนี้ ประกอบด้วย ปลาบึก ปลาตะเพียนขาว รวมทั้งสิ้น 500,019 ตัว(ห้าแสนสิบเก้าตัว) มีพระครูพัฒนกิตติคุณ เจ้าอาวาสวัดท่าวัด นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี ข้าราชการ อบต.ผึ้งรวง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมกันปล่อย

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ