สถานการณ์ข่าว ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี COVID-19 24 HOURS

- Advertisement -

สถานการณ์ข่าว ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี 29.05.63 16:22 น. COVID-19 24 HOURS

นายกรัฐมนตรี เสนอแนวทางสำคัญ 3 ด้าน เพื่อฟื้นตัวจากวิกฤติผลกระทบโควิด-19 ต่อที่ประชุม ระดับสูงขององค์การสหประชาชาตี้ ได้แก่

- Advertisement -

1) ความพร้อมของระบบ/งบประมาณสาธารณสุข หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ไทยมีระบบอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่มีส่วนสำคัญควบคุการแพร่ระบาด การพัฒนาวัคซีนทุกประเทศควรได้รับสิทธิเข้าถึงอย่างเท่าเทียม

- Advertisement -

2) สภาพแวดล้อมทางการค้าและการลงทุนที่เป็นมิตร ยึดระบบการค้าพหุภาคีที่เปิดกว้าง โดยต้องการเห็นการพื้นฟูเศรษฐกิจ (restart) ปรับการดำเนินธุรกิจ (reboot) และปรับการเชื่อมต่อระหว่างกันใหม่ (reconnect) ทั้งนี้ หวังให้องค์กร/สถาบันการเงินระหว่างประเทศ ช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนา/พัฒนาน้อยด้วย และ

- Advertisement -

3) วางแผนพื้นตัวอย่างยั่งยืน รองรับความปกติใหม่คือ การดูแลสภาพแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1.ลดเวลาเคอร์ฟิวเป็น 23:00-03:00 น. ตั้งแต่ 1 มิ.ย.คงมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าประเทศสามารถเดินทางข้ามจังหวัดภายใต้ข้อกำหนดของจังหวัดนั้น ๆ และเปิดห้างได้ถึง 21:00 น.

2. ยังคงเปิดเรียนในวันที่ 1 ก.ค. หากโรงเรียนใดมีความพร้อมก็เลื่อนวันให้เร็วขึ้นได้ โดยมีหลักการ คือ 1) เป็นโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล มีโอกาสติดเชื้อต่ำ และ 2)ให้เหลื่อมเวลามาเรียน 3 วัน/สัปดาห์ เน้นระดับเด็กโตก่อน เด็กเล็กยังไม่มีข้อสรุป สำหรับโรงเรียนนานาชาติที่ต้องการเปิดเรียนให้เร็วขึ้น ให้นำเสนอที่ประชุม ศบค. อีกครั้ง

3. ตั้งแต่ 17-28 พ.ค. มีกิจการ/กิจกรรมปฏิบัติตามมาตรการหลักครบ 263,997 แห่ง ปฏิบัติไม่ครบ 416 แห่ง ไม่ปฏิบัติตาม 5 แห่ง การเดินผ่านด่านชายแดน 14,910 คน ส่งตัวกลับภูมิลำเนา 11,230 คน คงเหลือผู้กักตัว 3,680 คน

4. กิจการและกิจกรรมที่ให้ผ่อนคลายในระยะที่ 3 ได้แก่ 1) กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต เช่น ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร้านเสริมสวย ไม่เกินรายละ 2 ชม. และไม่มีผู้นั่งรอในร้าน และ 2) ด้านการออกกำลังกาย หรือสันทนาการ เช่น คลินิกเสริมความงาม สปา นวดแผนไทย ฟิตเนส โรงภาพยนตร์ สระน้ำ

สธ.แถลง พบผู้ป่วยรายใหม่ 11 ราย (เป็นคนไทยกลับจากคูเวต และกักตัวในสถานที่รัฐจัดให้) ไม่มีรายงานกลับบ้านและเสียชีวิต สรุปกลับบ้านสะสม 2,945 ราย อยู่ รพ. 74 ราย ผู้เสียชีวิต สะสม 57 ราย มีผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,076 ราย

นพ.กวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค.แถลง ยังต้องคงมาตรการ 1) คัดกรองไข้ สำหรับพนักงานบริการและผู้ใช้บริการ 2) ทุกกิจการ/กิจกรรมต้องจัดให้มีการลงทะเบียนเข้า-ออก และ 3) ให้พิจารณานวัตกรรม การจองคิวออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว

ศูนย์บริหารสถานการณโควิด-19 (คบค)โทร. 1 1 1 1 หรือ 1422

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 “หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์”
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ