รายละเอียด กิจกรรม/กิจการ ที่ผ่อนคลายระยะที่ 3

- Advertisement -

รายละเอียด กิจกรรม/กิจการ ที่ผ่อนคลายระยะที่ 3
.
การผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกัน และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 #ระยะที่3 ประกอบไปด้วยกิจกรรม/กิจการ ดังนี้

1.กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต

- Advertisement -

(ก) ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ (เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 21.00 น.)
(ข) ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ (จำกัดพื้นที่รวมไม่เกิน 20,000 ตร.ม. และปิดถึง 21.00 น.)
(ค) สนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง (งดเว้นการจัดกิจกรรมที่มีผู้มาชุมนมหนาแน่นและไร้ระเบียบ)
(ง) ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผมสำหรับบุรุษหรือสตรี (ให้บริการรายละไม่เกิน 2 ชม.และไม่มีผู้นั่งรอในร้าน)
(จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน (เปิดเพื่อการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการนัดหมาย จัดสรรแจกจ่ายเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน รวมถึงเตรียมความพร้อม สถานที่ตามมาตรฐานสาธารณสุข)
.

- Advertisement -


2.กิจรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ

- Advertisement -

(ก) คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม สถานที่สักหรือเจาะผิวหนัง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
(ข) สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถาประกอบการนวดแผนไทย (งดอบตัว อบสุมนไพร อบไอน้ำ แบบรวม และนวดใบหน้า) นวดฝ่าเท้า (ยกเว้นกิจการอาบน้ำ กิจการอาบอบนวด)
(ค) สถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส (จำกัดจำนวนผู้เล่น แบบรวมกลุ่ม และงดอบตัวและอบไอน้ำแบบรวม)
(ง) สนามกีฬา เพื่อออกกำลังกาย หรือฝึกซ้อม ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล และ วอลเลย์บอล (ไม่มีการแข่งขัน ผู้มีร่วมกิจกรรมไม่เกิน 10 คน ไม่นับผู้เล่น)
(จ) สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง สเก็ตหรือโรลเลอร์เบลด หรือการละเล่นอื่นๆในทำนองเดียวกัน (เฉพาะการออกกำลังกายหรือการฝึกซ้อม)
(ฉ) สถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ
(ช) สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ำในบึง เช่น เจ็ตสกี ไดท์เซิร์ฟ เครื่องเล่น ประเภทบานาน่าโบ๊ท (ต้องไม่เป็นการแข่งขันและจำกัดจำนวนผู้เล่น)
(ซ) โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ (มีผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน 200 คน) โรงมหรสพเปิดเฉพาะลิเก ลำตัด การแสดงพื้นบ้าน (งดแสดงดนตรี คอนเสิร์ต)
(ฌ) สวนสัตว์หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์ (จำกัดผู้ร่วมกิจกรรมที่เป็นการร่วมกลุ่ม )


.
3.มาตรการบังคับใช้กฎหมายที่ยังคงไว้

3.1 ยังคงมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าราชอาณาจักร ทั้งทางบก/น้ำ/อากาศ
3.2 ปรับระยะการห้ามออกนอกเคหสภานเป็น 23.00 น.-03.00 น.
3.3 ให้สามารถเดินทางข้ามจังหวัดภายใต้มาตรการตามที่ราชการกำหนด
3.4 ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ให้เปิดดำเนินการไม่เกินเวลา 21.00 น.
.


4.ประเด็นสำคัญที่ต้องดำเนินการ

4.1 มาตรการคัดกรองคนไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับพนักงานบริการ และผู้ใช้บริการ และรายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่กำหนด
4.2 ทุกกิจการและกิจกรรมจัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้า-ออกสถานที่ และเพิ่มมาตรการใช้แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน
4.3 ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรม เช่น ลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่ ระบบการเรียนการสอน การจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อให้การบริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว นำไปสู่การป้องกันควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ เริ่มวันที่ 1 มิถุนายน 2563 นี้ เป็นต้นไป

Cr : กวาง ไตรศุลี ไตรสรนสกุล

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 “หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์”
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ