สระบุรี.หน้าพระลาน กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศเกียรติคุณ เชิดชู ยกย่อง”เสี่ยบี”อธิปพัฒน์ อริยพิทักษ์เดชา เป็นผู้ประกอบคุณงามความดี ช่วยเหลือสังคม ส่งเสริมพระพุทธศาสนา.

- Advertisement -

สระบุรี- เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาบูชา ประจำปี พ.ศ. 2563
ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม ได้มีคำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาที่สมควรได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติคุณให้ทราบโดยแพร่หลาย และเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติสืบไป เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร บัดนี้ การคัดเลือกได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้ มีทั้งหมด
มีทั้งหมด 10 ประเภท
ประเภทที่ 1 ส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา มี 4 สาขา
ประเภทที่ 2 การศึกษาสงเคราะห์ มี 2 สาขา
ประเภทที่ 3 ส่งเสริมกาเผยแผ่พระพุทธศาสนา มี 2 สาขา
ประเภทที่ 4 ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม
ประเภทที่ 5 ส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์
ประเภทที่ 6 สงเคราะห์ประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มี 2 สาขา
ประเภทที่ 7 ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมมรดกไทยทางพระพุทธศาสนา
ประเภทที่ 8 สื่อมวลชนที่ส่งเสริมทางพระพุทธศาสนา
ประเภทที่ 9 สมาคม องค์กร มูลนิธิ และหน่วยงานที่มีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
ประเภทที่ 10 ผู้ประกอบอาชีพที่มีคุณธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนา ได้ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 11 คน หนึ่งในนั้นได้แก่ นายอธิปพัฒน์ อริยพิทักษ์เดชา เจ้าของ บริษัท แอมเพอริช สโตน จำกัด ที่ได้ประกอบคุณงามความดี ช่วยเหลือสังคม และส่งเสริมพระพุทธศาสนา สมควรที่จะได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่วงศ์ตระกูล สืบต่อไป

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ