21 กันยายน 2020

อนุญาตให้เปิดชายหาดตลอดแนวจังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี ออกคำสั่งที่ 911/2563 อนุญาตให้เปิดชายหาดตลอดแนวจังหวัดเพชรบุรี และอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมหรือกิจการบางประเภทได้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

เรื่อง ให้เปิดชายหาดตลอดแนวจังหวัดเพชรบุรี และอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมหรือกิจการบางประเภทได้

ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ตามที่จังหวัดเพชรบุรี ได้มีคำสั่งจังหวัดเพชรบุรีที่ ๗๓๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ โดยให้ปิดชายหาด

ตลอดแนวจังหวัดเพชรบุรี และห้ามมิให้มีการเล่นกีฬาไคท์เซิร์ฟ (Kitesurfing) เจ็ทสกี บานาน่าโบ๊ก และการเล่นกีฬาทางน้ำอื่นใดในทำนองเดียวกัน รวมถึงการทำกิจกรรมการรวมกลุ่มตลอดแนวชายหาดจังหวัดเพชรบุรี นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (CONVID 19) ของประเทศไทย

มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง นายกรัฐมนตจึงได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด

การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘(ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พศ. ๒๕๖๓ เพื่อผ่อนคลาย การบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ เพิ่มเติมจากที่ได้ผ่อนคลายไว้แล้ว เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ประกอบกับจังหวัดเพชรบุรีมีแนวโน้ม

เริ่มที่จะคลี่คลายและสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ จึงสมควรผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ โดยให้สามารถดำเนินกิจกรรมหรือกิจการบางประเภทได้ อาศัยอำนาจ

ตามความในมาตรา ๓๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๗ (๑) ของข้อกำหนดออกตามความ

ในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่

๒๕ มีนาคม พศ. ๒๕๖๓ ผู้ว่าราชกาจังหวัดเพชรบุรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี

ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดเพชรบุรี จึงยกเลิกคำสั่งให้ปิด

ชายหาดตลอดแนวจังหวัดเพชรบุรี และห้ามมิให้เล่นกีฬาไคท์เซิร์ฟ (Kitesurfing) เจ็ทสกี บานาน่าโบ๊ท และการเล่นกีฬาทางน้ำอื่นใดในทำนองเดียวกัน ตามข้อ ๒ ของคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๗๓๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

โดยให้เปิดชายหาดตลอดแนวจังหวัดเพชรบุรี และอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมหรือกิจการ

บางประเภทได้เฉพาะเดินเล่น นั่งพักผ่อน จำหน่ายสินค้า อาหาร ให้บริการเตียงผ้าใบและร่มกาง และขี่ม้า

บริเวณชายหาดได้ แต่ยังคงห้ามมิให้ลงเล่นน้ำ หรือเล่นกีฬาไคท์เซิร์ฟ (Kitesurfing) เจ็ทสกี บานาน่าโบ๊ท

และการเล่นกีฬาทางน้ำอื่นใดในทำนองเดียวกัน โดยกำหนดให้ นักท่องเที่ยวประชาชน ผู้ประกอบการ หรือ

เจ้าของร้านค้าดังกล่าวข้างต้น มีหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคแนบท้ายคำสั่งฉบับนี้

โดยเคร่งครัด หากจังหวัดเพชรบุรีไม่เชื่อมั่นในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว และเห็นว่ามีโอกาสเสี่ยงต่อการ

แพร่ระบาดของโรคเพิ่มมากขึ้น จังหวัดเพชรบุรีจะพิจารณาสั่งปิดชั่วคราวเฉพาะราย

- Advertisement -

Related Articles

สระบุรี แจ้งเหตุ เฉี่ยวรถบกระบะยุบไปครึ่งคัน

วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 10.36 น. ศูนย์วิทยุร่วมกตัญญู บ้านหมอได้รับแจ้งมีรถบัสรับส่งพนักงานเฉี่ยวชนรถบยนต์กระบะ ใกล้เคียงปั้มน้ำมัน ปตท สร่างโศก ถนนบ้านหมอ - พระพุทธบาท หลัก กม 5 จนท.ตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บ 1 ราย เป็นหญิง...

สำนักงานสาธารณสุข.ห่วงใย ผู้บริโภค แนะการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารบรรจุภัณฑ์ อย่างปลอดภัย และถูกวิธี.

การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารอาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต มนุษย์เราจำเป็นต้องมีการบริโภคอาหารเพื่อการอยู่รอด ซึ่งในสังคมปัจจุบันได้มีการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่มนุษย์ ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุเสร็จในบรรจุภัณฑ์ขึ้นมาวางขายตามท้องตลาด...

สระบุรี เฉียดย่างสด สาวได้กลิ่นสายไฟไหม้ โชคดีพาหลานลงจากรถ ก่อนไฟลุกพึ่บน้าหลาน 3 ชีวิต

เฉียดย่างสด สาวได้กลิ่นสายไฟไหม้ โชคดีพาหลานลงจากรถ ก่อนไฟลุกพึ่บน้าหลาน 3 ชีวิตเฉียดโดนย่างสด หลังขับรถกลับจากตลาดแล้วเกิดไฟไหม้ห้องเครื่อง โชคดีได้กลิ่นคล้ายสายไฟไหม้ ลงมาจากรถได้ทันวันที่ 20 ก.ย.63 พ.ต.ท.สมยศ ชูเกียรติศิริ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสระบุรี รับแจ้งจากพลเมืองดีว่า มีเหตุไฟไหม้รถบริเวณสี่แยกบายพาสเสาไห้...
- Advertisement -

ข่าววันนี้

สระบุรี แจ้งเหตุ เฉี่ยวรถบกระบะยุบไปครึ่งคัน

วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 10.36 น. ศูนย์วิทยุร่วมกตัญญู บ้านหมอได้รับแจ้งมีรถบัสรับส่งพนักงานเฉี่ยวชนรถบยนต์กระบะ ใกล้เคียงปั้มน้ำมัน ปตท สร่างโศก ถนนบ้านหมอ - พระพุทธบาท หลัก กม 5 จนท.ตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บ 1 ราย เป็นหญิง...

สำนักงานสาธารณสุข.ห่วงใย ผู้บริโภค แนะการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารบรรจุภัณฑ์ อย่างปลอดภัย และถูกวิธี.

การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารอาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต มนุษย์เราจำเป็นต้องมีการบริโภคอาหารเพื่อการอยู่รอด ซึ่งในสังคมปัจจุบันได้มีการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่มนุษย์ ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุเสร็จในบรรจุภัณฑ์ขึ้นมาวางขายตามท้องตลาด...

สระบุรี เฉียดย่างสด สาวได้กลิ่นสายไฟไหม้ โชคดีพาหลานลงจากรถ ก่อนไฟลุกพึ่บน้าหลาน 3 ชีวิต

เฉียดย่างสด สาวได้กลิ่นสายไฟไหม้ โชคดีพาหลานลงจากรถ ก่อนไฟลุกพึ่บน้าหลาน 3 ชีวิตเฉียดโดนย่างสด หลังขับรถกลับจากตลาดแล้วเกิดไฟไหม้ห้องเครื่อง โชคดีได้กลิ่นคล้ายสายไฟไหม้ ลงมาจากรถได้ทันวันที่ 20 ก.ย.63 พ.ต.ท.สมยศ ชูเกียรติศิริ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสระบุรี รับแจ้งจากพลเมืองดีว่า มีเหตุไฟไหม้รถบริเวณสี่แยกบายพาสเสาไห้...

สระบุรี แก๊งตบทรัพย์อาละวาด เป้าหมายคือรถเก่า

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 63 ได้มีผู้เสียหายรายหนึ่งโพสต์เกี่ยวกับแก๊งตบทรัพย์ได้ระบุว่า เมื่อเวลา 03.00 ขับรถจาก กทม. มาถึงสะพานหินกอง ใช้ความเร็ว 120-130 วิ่งเลนขวา มาเจอรถเก๋งโตโยต้าอัลติส สีบรอนตัวหน้าหมู และ วีโก้แชมป์ แค๊บเตี้ย แก้มบุบๆ รถเก๋งขับมาไล่ท้ายด้วยความเร็ว และรถกระบะอยู่เลนกลาง
- Advertisement -