อบต.หน้าพระลาน ตั้งแต่ 29 พ.ค. มอบเงินเยียวยาผู้พิการทุกคน

- Advertisement -

อบต.หน้าพระลาน มอบเงินเยียวยาผู้พิการทุกคน เริ่มในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน

- Advertisement -

เรื่อง การจ่ายเงินช่วยเหลือเยี่ยวยาบรรเทาความเดือดร้อนช่วงสถานการณ์โควิด ๑๙ ให้กับคนพิการทุกคน

- Advertisement -

ตามที่มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ เห็นชอบให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

- Advertisement -

ชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาบรรเทาความ

เดือดร้อนช่วงสถานการณ์โควิด ๑๙ ให้กับคนพิการทุกคน ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการเป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท โดย

จ่ายครั้งเดียว จากเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนั้น และขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ได้แก่ กรมบัญชีกลาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้บูรณาการ

การทำงานร่วมกันเพื่อให้การจ่ายเงินเยียวยาถึงมือคนพิการอย่างถูกต้องและไม่ต้องลงทะเบียน และทาง

กรมบัญชีกลางได้ทำการจัดพิมพ์รายชื่อเรียบร้อยแล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน ได้รับรายงานผลการตรวจสอบรายชื่อเตรียมจ่าย

กรมบัญชีกลางจะโอนเงิน ๓๐๐๐ บาท เข้าบัญชีคนพิการโดยตรง จำนวน ๒๕๔ คนในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

นี้ ส่วนคนพิการที่ไม่มีบัญชีธนาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน จะจ่ายเป็นเงินสด ให้กับคนพิการจำนวน ๖ คน คาดว่าจะจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ นี้

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 “หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์”
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ