อบต.ท่าคล้อ แจ้งจะมีการแจกข้าวสาร ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ โควิด-19 แต่ละพื้นที่เวลากำหนด ดังนี้

- Advertisement -

แจ้งประชาสัมพันธ์ กำหนดการมอบข้าวสารช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโนา 2019 (Covid-19) (จะได้รับมอบข้าวสารทุกครัวเรือน) กำหนดการตามรายละเอียด ดังกล่าว

        ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ กำหนดจัดกิจกรรมมอบข้าวสารช่วยเหลือผู้ได้รับ

- Advertisement -

ผลกระทบ COVID-๑๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลท่าคล้อ จากการได้รับ

- Advertisement -

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า ๒๐๑๙  (COVD) ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ พฤษภาคม

- Advertisement -

        ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการ

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ของท่าน เข้าร่วมกิจกรมดังกล่าว ตามวันและเวลาที่กำหนด

ตามมาตรการวันระยะทางสังคม (Socal Dstancng) โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากาก

อนามัย และรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล

cr : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคลอ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 “หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์”
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ