1 ตุลาคม 2020

ผู้ว่าฯสระบุรี ประชุมด่วน ช่วยเหลือพี่น้องเดือดร้อน อุทกภัยในช่วงฤดูฝน

เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ๒๕๖๓ จังหวัดสระบุรี

เรียน คณะกรรการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสระบุรี เพื่อป้องกันและแก้ไข้ปัญหาอุทกภัย และดินถล่มปี ๒๕๖๓

ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูฝนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๓

ว่าฤดูฝนของประเทศไทยปีนี้ จะเริ่มต้นประมาณปลายสัปดาห์ที่ ๓ ของเตือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ และจะสิ้นสุด

ประมาณกลางเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายนจะเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกหนาแน่น

และมีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านประเทศไทยตอนบนซึ่งจะส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก

ในหลายพื้นที่ และอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งได้ในบางแห่ง

จังหวัดสระบุรี เห็นว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุกภัยในช่วงฤดูฝน

ปี ๒๕๖๓ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัย

ได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ มีการประชุมเพื่อชี้แจงภารกิจหน้าที่ของทุกหน่วยงาน

ทุกภาคส่วนตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรมการฯ ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐น. ณ ห้องประชุม

พระพุทธ

- Advertisement -

Related Articles

สระบุรี เทศกาลกินเจ 16-26 ต.ค.

เทศกาลกินเจ สระบุรี ปี 2563 จัด 10 วัน 10 คืน!! (16-26 ต.ค.63) ณ โรงเจบ้วนเฮงตั๊ว สระบุรี ทุกคืนจะมีการแสดงงิ้วกำหนดการ - วันศุกร์ที่ 16...
- Advertisement -

ข่าววันนี้

สระบุรี เทศกาลกินเจ 16-26 ต.ค.

เทศกาลกินเจ สระบุรี ปี 2563 จัด 10 วัน 10 คืน!! (16-26 ต.ค.63) ณ โรงเจบ้วนเฮงตั๊ว สระบุรี ทุกคืนจะมีการแสดงงิ้วกำหนดการ - วันศุกร์ที่ 16...

สระบุรี มอบใบประกาศเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน“ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายความมั่นคง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชน พร้อมกับส่วนราชการทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมพระพุทธบาท ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

น้ำป่าเขาใหญ่ยังเพิ่มขึ้นรื่อยๆ

วันนี้ 29 ก.ย. อุตุฯ แจ้งว่าพื้นที่โคราชยังมีฝน เมื่อคืนพื้นที่อำเภอปากช่อง และอุทยานฯเขาใหญ่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง มีฝนตกหนักทั้งคืน ระดับน้ำในลำตะคองในตลาดก็ยังอยู่ในระดับที่สูง แต่ยังไม่หลหลากเข้าบ้านเรือนประชาชน หวั่น! น้ำจากเขาใหญ่ หมูสี ขนงพระ จะมาเติมอีก เย็นนี้ แจ้งเตือนเพื่อเฝ้าระวัง!!! บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมคลอง ระวังน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้าน!!!
- Advertisement -