ปิดการให้บริการ หรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ และออกบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย จะเปิดอีกที ปลายปี

- Advertisement -

จังหวัดสระบุรี ขยายเวลาปิดการให้บริการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและออกบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เปิดเผยวา ตามที่ได้ทำการปิดการให้บริการการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ให้แก่แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) ของจังหวัดสระบุรีชั่วคราว

- Advertisement -

ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 เห็นชอบแนวทางการผ่อนปรนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 โดยผ่อนปรนแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวปี 2562 – 2563 ออกไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

- Advertisement -

จังหวัดสระบุรี มีนายจ้างหรือผู้ได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวมาทำงานได้ยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวไว้แล้วกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี ภายในวันที่ 31มีนาคม 2563 จำนวน 9,565 ราย ซึ่งสำนักทะเบียนจังหวัดสระบุรี ดำเนินการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย จำนวน 5,140 ราย คงเหลือต้องดำเนินการ จำนวน 4,425 ราย

- Advertisement -

เพื่อให้สอดคล้องกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 และมาตรการจำกัดการเคลื่อนย้ายบุคคลและงดกิจกรรมที่มีการชุมนุมเพื่อควบคุมมิให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระบาดแพร่ออกไปเป็นวงกว้าง จึงกำหนดเปิดดำเนินการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ให้กับผู้ที่ยังเหลืออีก จำนวน 4,425 ราย ต่อไป

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ