ออกแล้ว ป.ป.ส. ขอทำความเข้าใจการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับกัญชาไม่ขออนุญาตจาก อย. ไม่สามารถทำได้ ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

- Advertisement -

ป.ป.ส. ขอทำความเข้าใจการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับกัญชาไม่ขออนุญาตจาก อย. ไม่สามารถทำได้ ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย นับแต่กฎหมายผ่อนปรนให้ใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์มีผลบังคับใช้ มีการจับทำลายพื้นที่ลักลอบปลูกกัญชาผิดกฎหมาย 48 แปลง รวมกัญชากว่า 14,000 ต้น ย้ำก่อนดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับกัญชาให้ขออนุญาตตามกฎมายก่อน เพราะกัญชายังเป็นยาเสพติดมีโทษตามกฎหมาย

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) กล่าวว่าในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาปรากฏข่าวการจับผู้ปลูกกัญชาหลายครั้ง มีปริมาณมากน้อยต่างกัน โดยล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองจังหวัดสระแก้ว เข้าทำลายกัญชาที่ปลูกกว่า 1,200 ต้น โดยผู้ต้องหาที่ถูกจับระบุว่ามีสถานะเป็นวิสาหกิจชุมชน ปลูกเพื่อส่งให้โรงพยาบาลจิตเวชของรัฐแห่งหนึ่งนำไปผลิตยารักษาโรค กรณีดังกล่าว อาจทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน จึงขอเรียนว่า การปลูกกัญชาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ผู้มีคุณสมบัติที่จะขออนุญาตปลูกได้ กรณีเป็นเกษตรกรที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน

- Advertisement -

จะต้องร่วมดำเนินการภายใต้ความร่วมมือและกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐ ซึ่งปัจจุบันมีวิสาหกิจชุมชนบางแห่งได้จัดทำบันทึกความตกลงหรือ MOU กับหน่วยงานของรัฐ เพื่อปลูกกัญชานำไปผลิตเป็นยารักษาโรค แต่แม้ในการจัดทำ MOU จะทำให้วิสาหกิจชุมชนนั้น ๆ มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่จะสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตปลูกกัญชาจากสำนักงาน อย. ได้ แต่โดยขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปก็คือ วิสาหกิจชุมชนนั้น จะต้องไปยื่นคำขอรับใบอนุญาตปลูกกัญชาผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้เสนอคำขอมายัง สำนักงาน อย. จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ไปทำการตรวจสอบพื้นที่และแปลงปลูกว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนดไว้หรือไม่ ก่อนที่จะส่งให้คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อเลขาธิการ อย. ลงนามออกใบอนุญาตให้กับวิสาหกิจชุมชนนั้น ดำเนินการปลูกกัญชาตามที่ได้รับอนุญาตต่อไป ดังนั้น หากยังดำเนินการยังไม่ครบตามขั้นตอน ก็ไม่สามารถปลูกกัญชาได้ เพราะจะถูกจับและดำเนินคดีตามกฎหมาย

- Advertisement -

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวเพิ่มเติมว่า นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่อนปรนให้มีการปลูกกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางแพทย์ถึงปัจจุบัน จากข้อมูลของสำนักงาน อย. มีการออกใบอนุญาตปลูกกัญชารวม 28 ใบ เป็นการอนุญาตให้สถาบันการศึกษา 12 แห่ง 14 ใบ หน่วยงานรัฐ 5 หน่วยงาน 10 ใบ หน่วยงานรัฐร่วมกับวิสาหกิจชุมชน 3 ใบ และสถาบันการศึกษาร่วมกับวิสาหกิจชุมชน 1 ใบ ขณะเดียวกันจากการเฝ้าระวังของศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ส. (ศปก.ปปส.) พบว่าในช่วงเวลาเดียวกันมีการจับและทำลายพื้นที่ปลูกกัญชาใน 23 จังหวัด รวม 48 แปลง/แห่ง โดยแยกเป็นการลักลอบปลูกในอาคาร 7 แห่ง ปลูกในพื้นที่เปิด 41 แปลง รวมกัญชาที่มีการลักลอบปลูก 14,886 ต้น (ถูกทำลายทั้งหมด)

- Advertisement -

เลขาธิการ ป.ป.ส. ขอฝากทำความเข้าใจว่า กัญชา ปัจจุบันยังมีสถานะเป็นยาเสพติด บุคคล/องค์กรจะดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับกัญชาจะต้องดำเนินการให้ครบทุกขั้นตอนตามกฎหมายกำหนด ไม่เช่นนั้น จะเป็นการกระทำผิดกฎหมาย และหากเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใด มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการ หรือขั้นตอนขออนุญาตปลูกกัญชา ว่าจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ อย่างไรนั้น สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สำนักงาน ป.ป.ส. โทร. 1386 หรือสายด่วน สำนักงาน อย. โทร. 1556

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 “หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์”
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ