29 กันยายน 2020

ออกแล้ว ป.ป.ส. ขอทำความเข้าใจการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับกัญชาไม่ขออนุญาตจาก อย. ไม่สามารถทำได้ ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

ป.ป.ส. ขอทำความเข้าใจการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับกัญชาไม่ขออนุญาตจาก อย. ไม่สามารถทำได้ ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย นับแต่กฎหมายผ่อนปรนให้ใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์มีผลบังคับใช้ มีการจับทำลายพื้นที่ลักลอบปลูกกัญชาผิดกฎหมาย 48 แปลง รวมกัญชากว่า 14,000 ต้น ย้ำก่อนดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับกัญชาให้ขออนุญาตตามกฎมายก่อน เพราะกัญชายังเป็นยาเสพติดมีโทษตามกฎหมาย

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) กล่าวว่าในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาปรากฏข่าวการจับผู้ปลูกกัญชาหลายครั้ง มีปริมาณมากน้อยต่างกัน โดยล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองจังหวัดสระแก้ว เข้าทำลายกัญชาที่ปลูกกว่า 1,200 ต้น โดยผู้ต้องหาที่ถูกจับระบุว่ามีสถานะเป็นวิสาหกิจชุมชน ปลูกเพื่อส่งให้โรงพยาบาลจิตเวชของรัฐแห่งหนึ่งนำไปผลิตยารักษาโรค กรณีดังกล่าว อาจทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน จึงขอเรียนว่า การปลูกกัญชาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ผู้มีคุณสมบัติที่จะขออนุญาตปลูกได้ กรณีเป็นเกษตรกรที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน

จะต้องร่วมดำเนินการภายใต้ความร่วมมือและกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐ ซึ่งปัจจุบันมีวิสาหกิจชุมชนบางแห่งได้จัดทำบันทึกความตกลงหรือ MOU กับหน่วยงานของรัฐ เพื่อปลูกกัญชานำไปผลิตเป็นยารักษาโรค แต่แม้ในการจัดทำ MOU จะทำให้วิสาหกิจชุมชนนั้น ๆ มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่จะสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตปลูกกัญชาจากสำนักงาน อย. ได้ แต่โดยขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปก็คือ วิสาหกิจชุมชนนั้น จะต้องไปยื่นคำขอรับใบอนุญาตปลูกกัญชาผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้เสนอคำขอมายัง สำนักงาน อย. จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ไปทำการตรวจสอบพื้นที่และแปลงปลูกว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนดไว้หรือไม่ ก่อนที่จะส่งให้คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อเลขาธิการ อย. ลงนามออกใบอนุญาตให้กับวิสาหกิจชุมชนนั้น ดำเนินการปลูกกัญชาตามที่ได้รับอนุญาตต่อไป ดังนั้น หากยังดำเนินการยังไม่ครบตามขั้นตอน ก็ไม่สามารถปลูกกัญชาได้ เพราะจะถูกจับและดำเนินคดีตามกฎหมาย

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวเพิ่มเติมว่า นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่อนปรนให้มีการปลูกกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางแพทย์ถึงปัจจุบัน จากข้อมูลของสำนักงาน อย. มีการออกใบอนุญาตปลูกกัญชารวม 28 ใบ เป็นการอนุญาตให้สถาบันการศึกษา 12 แห่ง 14 ใบ หน่วยงานรัฐ 5 หน่วยงาน 10 ใบ หน่วยงานรัฐร่วมกับวิสาหกิจชุมชน 3 ใบ และสถาบันการศึกษาร่วมกับวิสาหกิจชุมชน 1 ใบ ขณะเดียวกันจากการเฝ้าระวังของศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ส. (ศปก.ปปส.) พบว่าในช่วงเวลาเดียวกันมีการจับและทำลายพื้นที่ปลูกกัญชาใน 23 จังหวัด รวม 48 แปลง/แห่ง โดยแยกเป็นการลักลอบปลูกในอาคาร 7 แห่ง ปลูกในพื้นที่เปิด 41 แปลง รวมกัญชาที่มีการลักลอบปลูก 14,886 ต้น (ถูกทำลายทั้งหมด)

เลขาธิการ ป.ป.ส. ขอฝากทำความเข้าใจว่า กัญชา ปัจจุบันยังมีสถานะเป็นยาเสพติด บุคคล/องค์กรจะดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับกัญชาจะต้องดำเนินการให้ครบทุกขั้นตอนตามกฎหมายกำหนด ไม่เช่นนั้น จะเป็นการกระทำผิดกฎหมาย และหากเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใด มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการ หรือขั้นตอนขออนุญาตปลูกกัญชา ว่าจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ อย่างไรนั้น สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สำนักงาน ป.ป.ส. โทร. 1386 หรือสายด่วน สำนักงาน อย. โทร. 1556

- Advertisement -

Related Articles

สระบุรี แจ้งเหตุ รถทัวร์พลิกคว่ำ เข้าป่าข้างทางเจ็บนับ 11 ราย

ด่วนฝนตกถนนลื่นเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 63 เวลา 09.15น. รับแจ้งรถทัวร์พลิกคว่ำตกลงข้างทางชนเสาไฟ มีผู้ได้รับบาดเจ็บและติดภายใน เบื่องต้นได้รับแจ้งบาดเจ็บ 11 ราย ชาย 3...

สั่งปิดทางขึ้นอุทยานฯเขาใหญ่

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 28 กันยายน ว่าที่ พ.ต.นรินทร์ ปิ่นสกุล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เปิดเผยว่า เกิดฝนตกติดต่อกันลงมาตลอดทั้งคืน ที่ผ่านมา ทำให้น้ำป่ากัดเซาะไหลลอดชะบนถนน ทำให้ขอบถนนทรุดเป็นเหวลงมา ช่วง กม.23-24 จากประตูด่านทางขึ้นด้านศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ประมาณ...

ศบค.เคาะต่อ! พรก.ฉุกเฉินฯอีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ต.ค. 63 เหตุ เพื่อคุมโควิด ‼️

ศบค.เคาะต่อ! พรก.ฉุกเฉินฯอีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ต.ค. 63 เหตุ เพื่อคุมโควิด ‼️ที่ประชุมศบค.มีมติเสนอคณะรัฐมนตรีต่ออายุ พรก.ฉุกเฉินฯอีก 1 เดือนถึง 31 ต.ค....
- Advertisement -

ข่าววันนี้

สระบุรี แจ้งเหตุ รถทัวร์พลิกคว่ำ เข้าป่าข้างทางเจ็บนับ 11 ราย

ด่วนฝนตกถนนลื่นเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 63 เวลา 09.15น. รับแจ้งรถทัวร์พลิกคว่ำตกลงข้างทางชนเสาไฟ มีผู้ได้รับบาดเจ็บและติดภายใน เบื่องต้นได้รับแจ้งบาดเจ็บ 11 ราย ชาย 3...

สั่งปิดทางขึ้นอุทยานฯเขาใหญ่

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 28 กันยายน ว่าที่ พ.ต.นรินทร์ ปิ่นสกุล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เปิดเผยว่า เกิดฝนตกติดต่อกันลงมาตลอดทั้งคืน ที่ผ่านมา ทำให้น้ำป่ากัดเซาะไหลลอดชะบนถนน ทำให้ขอบถนนทรุดเป็นเหวลงมา ช่วง กม.23-24 จากประตูด่านทางขึ้นด้านศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ประมาณ...

ศบค.เคาะต่อ! พรก.ฉุกเฉินฯอีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ต.ค. 63 เหตุ เพื่อคุมโควิด ‼️

ศบค.เคาะต่อ! พรก.ฉุกเฉินฯอีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ต.ค. 63 เหตุ เพื่อคุมโควิด ‼️ที่ประชุมศบค.มีมติเสนอคณะรัฐมนตรีต่ออายุ พรก.ฉุกเฉินฯอีก 1 เดือนถึง 31 ต.ค....

พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวแบบพิเศษ ย้ำ มาตรการรัดกุม ไม่เสี่ยงโควิด-19 ระบาดระลอก 2

พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวแบบพิเศษ ย้ำ มาตรการรัดกุม ไม่เสี่ยงโควิด-19 ระบาดระลอก 2เมื่อวันที่ 26 ก.ย. น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำหรับมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศเริ่มคลี่คลาย ในการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist VISA...

สระบุรี แจ้งเหตุ ชนแบริเออร์หน้ารถพัง เสียชีวิต

วันที่ 26 ก.ย. 63 เวลา 01.25น. รับแจ้งตรวจสอบ รถเก๋งชนแบริเออร์ บริเวรหน้าบริษัท14ซีเมนส์ ถ.พหลโยธิน ขาเข้าเมือง จ.สระบุรี ในที่เกิดเหตุส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิง1ราย และพบผู้เสียชีวิตเป็นชายอีก1ราย ในที่เกิดเหตุรถกู้ชีพ รพ.สระบุรีดำเนินการนำผู้ได้รับบาดเจ็บนำส่ง รพ.สระบุรี 30 จร.สภ.เมือง สระบุรีพร้อมแพทย์เวร รพ.สระบุรีและกู้ภัยสว่างรัตนตรัยธรรมสถานสระบุรี ในจุดเกิดเหตุ...
- Advertisement -