20 พฤษภาคม 2563 กรมราชทัณฑ์ ไล่ออกข้าราชการประพฤติมิชอบ จากการประชุม อ.ก.พ.กรมราชทัณฑ์ ครั้งที่ 2/2563 พิจารณาข้าราชการที่กระทำผิดวินัย

- Advertisement -

20 พฤษภาคม 2563 กรมราชทัณฑ์ ไล่ออกข้าราชการประพฤติมิชอบ จากการประชุม อ.ก.พ.กรมราชทัณฑ์ ครั้งที่ 2/2563 พิจารณาข้าราชการที่กระทำผิดวินัย จำนวน 15 ราย

“กรมราชทัณฑ์ ไล่ออกข้าราชการประพฤติมิชอบ”

- Advertisement -

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์

- Advertisement -

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ ได้จัดการประชุม อ.ก.พ. กรมราชทัณฑ์

- Advertisement -

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาลงโทษข้าราชการที่ทำผิดวินัยพฤติการณ์ที่เสื่อมเสีย ทำให้ประชาชน

เกิดความไม่ชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์

โดยที่ประชุมได้พิจารณาข้าราชการที่กระทำผิดวินัย จำนวน ๑๕ ราย โดยมีมติ

ไล่ออกจากราชการ จำนวน ๑๒ ราย มีพฤติการณ์ต่าง ๆ ได้แก่

  • ถูกดำเนินคดีในข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครอง (๒ ราย)
  • ยึดโทรศัพท์มือถือจากผู้ต้องขัง แต่เรียกรับเงินเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดี อาญาและวินัย (๑ ราย)
  • ลักลอบนำโทรศัพท์มือถือเข้าไปภายในเรือนจำ (๑ ราย)
  • ปลอมลายมือชื่อเพื่อเบิกค่าตอบแทนวิทยากร (๑ ราย)
  • ปล่อยปละละเลยให้ผู้ต้องขังเรือนจำชั่วคราวใช้โทรศัพท์มือถือ เงินสด มีเพศสัมพันธ์กับภรรยาที่มาเยี่ยม และตัดต้นไม้ของเรือนจำโดยไม่รับอนุญาต(๑ ราย)
  • มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการลักลอบโยนโทรศัพท์มือถือและยาเสพติดเข้าเรือนจำ โดยได้รับประโยชน์ตอบแทน (๑ ราย)
  • ลักลอบนำยาแก้ปวดเฉียบพลัน ทรามาดอล เข้าไปให้ผู้ต้องขังรับประทานและจำหน่ายในเรือนจำโดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทน (๑ ราย)
  • เรียกรับเงินจากญาติผู้ต้องขัง เพื่ออำนวยความสะดวกดูแลผู้ต้องขังภายในเรือนจำ (๑ ราย) และ
  • ขาดราชการเกิน ๑๕ วัน (๓ ราย)

ที่ประชุมยังมีมติให้ออกจากราชการ ๑ ราย กรณี ถูกกล่าวหาว่านำโทรศัพท์มือถือเข้า

ไปให้ผู้ต้องขังภายในเรือนจำโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน รวมถึงมีมติ ปลดออกจากราชการอีก ๒ ราย

เป็นกรณี ขาดราชการเกิน ๑๕ วัน ๑ ราย และรับเงินเป็นค่าตอบแทนลักลอบนำบุหรี่เข้าภายในเรือนจำ ๑ ราย

พันตำรวจเอก ณรัชต์ฯ ยังกล่าวต่อไปว่า กรมราชทัณฑ์ ได้เน้นย้ำให้ข้าราชการในสังกัดฯ

ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัด แต่ยังมีข้าราชการส่วนน้อยที่มีพฤติการณ์

กระทำผิด จึงได้มีการพิจารณาลงโทษข้าราชการที่กระทำผิด เพื่อมิให้เป็นแบบอย่างกับข้าราชการอื่น ๆ

ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ราชทัณฑ์ต่อไป

cr : กรมราชทัณฑ์

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 “หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์”
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ