30 กันยายน 2020

20 พฤษภาคม 2563 กรมราชทัณฑ์ ไล่ออกข้าราชการประพฤติมิชอบ จากการประชุม อ.ก.พ.กรมราชทัณฑ์ ครั้งที่ 2/2563 พิจารณาข้าราชการที่กระทำผิดวินัย

20 พฤษภาคม 2563 กรมราชทัณฑ์ ไล่ออกข้าราชการประพฤติมิชอบ จากการประชุม อ.ก.พ.กรมราชทัณฑ์ ครั้งที่ 2/2563 พิจารณาข้าราชการที่กระทำผิดวินัย จำนวน 15 ราย

“กรมราชทัณฑ์ ไล่ออกข้าราชการประพฤติมิชอบ”

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ ได้จัดการประชุม อ.ก.พ. กรมราชทัณฑ์

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาลงโทษข้าราชการที่ทำผิดวินัยพฤติการณ์ที่เสื่อมเสีย ทำให้ประชาชน

เกิดความไม่ชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์

โดยที่ประชุมได้พิจารณาข้าราชการที่กระทำผิดวินัย จำนวน ๑๕ ราย โดยมีมติ

ไล่ออกจากราชการ จำนวน ๑๒ ราย มีพฤติการณ์ต่าง ๆ ได้แก่

  • ถูกดำเนินคดีในข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครอง (๒ ราย)
  • ยึดโทรศัพท์มือถือจากผู้ต้องขัง แต่เรียกรับเงินเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดี อาญาและวินัย (๑ ราย)
  • ลักลอบนำโทรศัพท์มือถือเข้าไปภายในเรือนจำ (๑ ราย)
  • ปลอมลายมือชื่อเพื่อเบิกค่าตอบแทนวิทยากร (๑ ราย)
  • ปล่อยปละละเลยให้ผู้ต้องขังเรือนจำชั่วคราวใช้โทรศัพท์มือถือ เงินสด มีเพศสัมพันธ์กับภรรยาที่มาเยี่ยม และตัดต้นไม้ของเรือนจำโดยไม่รับอนุญาต(๑ ราย)
  • มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการลักลอบโยนโทรศัพท์มือถือและยาเสพติดเข้าเรือนจำ โดยได้รับประโยชน์ตอบแทน (๑ ราย)
  • ลักลอบนำยาแก้ปวดเฉียบพลัน ทรามาดอล เข้าไปให้ผู้ต้องขังรับประทานและจำหน่ายในเรือนจำโดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทน (๑ ราย)
  • เรียกรับเงินจากญาติผู้ต้องขัง เพื่ออำนวยความสะดวกดูแลผู้ต้องขังภายในเรือนจำ (๑ ราย) และ
  • ขาดราชการเกิน ๑๕ วัน (๓ ราย)

ที่ประชุมยังมีมติให้ออกจากราชการ ๑ ราย กรณี ถูกกล่าวหาว่านำโทรศัพท์มือถือเข้า

ไปให้ผู้ต้องขังภายในเรือนจำโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน รวมถึงมีมติ ปลดออกจากราชการอีก ๒ ราย

เป็นกรณี ขาดราชการเกิน ๑๕ วัน ๑ ราย และรับเงินเป็นค่าตอบแทนลักลอบนำบุหรี่เข้าภายในเรือนจำ ๑ ราย

พันตำรวจเอก ณรัชต์ฯ ยังกล่าวต่อไปว่า กรมราชทัณฑ์ ได้เน้นย้ำให้ข้าราชการในสังกัดฯ

ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัด แต่ยังมีข้าราชการส่วนน้อยที่มีพฤติการณ์

กระทำผิด จึงได้มีการพิจารณาลงโทษข้าราชการที่กระทำผิด เพื่อมิให้เป็นแบบอย่างกับข้าราชการอื่น ๆ

ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ราชทัณฑ์ต่อไป

cr : กรมราชทัณฑ์

- Advertisement -

Related Articles

สระบุรี เทศกาลกินเจ 16-26 ต.ค.

เทศกาลกินเจ สระบุรี ปี 2563 จัด 10 วัน 10 คืน!! (16-26 ต.ค.63) ณ โรงเจบ้วนเฮงตั๊ว สระบุรี ทุกคืนจะมีการแสดงงิ้วกำหนดการ - วันศุกร์ที่ 16...
- Advertisement -

ข่าววันนี้

สระบุรี เทศกาลกินเจ 16-26 ต.ค.

เทศกาลกินเจ สระบุรี ปี 2563 จัด 10 วัน 10 คืน!! (16-26 ต.ค.63) ณ โรงเจบ้วนเฮงตั๊ว สระบุรี ทุกคืนจะมีการแสดงงิ้วกำหนดการ - วันศุกร์ที่ 16...

สระบุรี มอบใบประกาศเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน“ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายความมั่นคง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชน พร้อมกับส่วนราชการทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมพระพุทธบาท ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

น้ำป่าเขาใหญ่ยังเพิ่มขึ้นรื่อยๆ

วันนี้ 29 ก.ย. อุตุฯ แจ้งว่าพื้นที่โคราชยังมีฝน เมื่อคืนพื้นที่อำเภอปากช่อง และอุทยานฯเขาใหญ่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง มีฝนตกหนักทั้งคืน ระดับน้ำในลำตะคองในตลาดก็ยังอยู่ในระดับที่สูง แต่ยังไม่หลหลากเข้าบ้านเรือนประชาชน หวั่น! น้ำจากเขาใหญ่ หมูสี ขนงพระ จะมาเติมอีก เย็นนี้ แจ้งเตือนเพื่อเฝ้าระวัง!!! บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมคลอง ระวังน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้าน!!!
- Advertisement -