มาตรการช่วยเหลือคนพิการ ในวิกฤตโควิด-19 ดังนี้

- Advertisement -

ประชาสัมพันธ์ มาตรการช่วยเหลือคนพิการ จากสถานการณ์ COVID-19

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบเรื่องมาตรการช่วยเหลือคนพิการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ดังนี้

  1. เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือคนพิการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น สำหรับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการทุกคน ๆ ละ 1,000 บาท จ่ายครั้งเดียว โดยใช้งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งได้ประสานงานกับกระทรวงการคลังเพื่อเร่งจ่ายเงินให้คนพิการโดยเร็วและไม่ต้องลงทะเบียนใด ๆ โดยแบ่งจ่ายเงินเป็น 2 กลุ่ม คือ 1)คนพิการที่เคยได้รับเบี้ยความพิการ กรณีมีบัญชีธนาคาร จะโอนเงินเข้าบัญชี และกรณีรับเป็นเงินสด จะได้รับเงินสด และ 2)คนพิการที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการ พม.จะส่งเจ้าหน้าที่ลงเยี่ยมบ้านและจ่ายเงินให้คนพิการโดยเร็ว
  2. การพักชำระหนี้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่กู้เงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีการและเงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์แนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ เรื่อง แนวทางการพักชำระหนี้
  3. การกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพในสภาวะวิกฤติ COVID-19 ในวงเงินกู้ไม่เกินรายละ 10,000 โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ไม่มีดอกเบี้ย ผ่อนชำระภายใน 2 ปี ปลอดชำระหนี้ในปีแรก (ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขระเบียบและหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินฯ )
    ☎️ หากมีปัญหาข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ พก. โทร 0 2354 3388 ต่อ 307 หรือ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โทร 0 2106 9307 หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร. 1300 และสายด่วนคนพิการ โทร. 1479 รวมทั้ง ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศ หรือช่องทางออนไลน์ต่างๆ ของ พก.
- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 “หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์”
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ