วันหยุดยาว!! เดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นเหตุ….!! ราชกิจจาฯ ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน งดเดินทางข้ามจังหวัด เริ่ม 3 พ.ค. นี้

- Advertisement -

ราชกิจจาฯ ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน งดเดินทางข้ามจังหวัด เริ่ม 3 พ.ค. นี้

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) ฉบับที่ 5 มีข้อห้ามดังนี้

  1. ห้ามออกจากเคหสถาน 22.00 น. – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น
  2. การห้าม หรือข้อจำกัดการดำเนินการหรือการทำกิจกรรมบางอย่างตามพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) และกฏหมายที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
- Advertisement -

(1) ห้ามใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน และสถาบันการศึกษาทุกประเภทจัดการเรียนการสอน

- Advertisement -

(2) ห้ามมิให้มีกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำนวนมากในลักษณะมั่วสุม เช่น การประชุม สัมมนา แจกอาหาร จัดเลี้ยง

- Advertisement -

(3) ห้ามผู้ใดใช้ท่าอากาศยาน เพื่อการขึ้งลงของอากาศยาน

(4) ให้ผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรโดยทางบก น้ำ อากาศ ปฏิบัติตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดย ศบค.

(5) ให้ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่

(6) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจสั่งปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่โรค

(7) สั่งให้งดการทำกิจกรรมอื่นที่มีความเสี่ยงนอกเหนือจากที่ระบุ

  1. คำสั่งหรือการกำหนดตามตามข้อม 2 (3) (4) (5) (6) และ(7) ถือเป็นคำสั่งตามข้อกำหนดที่ออกตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน
  2. การปฏิบัติศาสนกิจ หรือศาสนพิธีในวันสำคัญทางศาสนา ให้เป็นไปตามดุลพินิจและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ดูแลสถานที่
  3. #ให้ประชาชนงด หรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เว้นแต่มีความจำเป็น ซึ่งต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่พนักงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

Cr : ข่าวสารชาวปราการ

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ