สรุปข่าวสถานการณ์ โควิด-19 วันที่ 25 เม.ย.63

- Advertisement -

เสาร์ 25 เมย 63: +53

+11 รายจากระบบระวังปกติ
+42 รายจากศูนย์กักกันคนเข้าเมืองสะเดา
(แรงงานต่างด้าว)

- Advertisement -

รวมสะสม 2,907 ราย

- Advertisement -

เสียชีวิต 1 ราย
รวมสะสม 51 ราย

- Advertisement -

ชาย 48 ปี อาชีพรับจ้าง สัมผัสคนในบ้าน 4 คน(น้องชายทำงานผับทองหล่อ น้องสะใภ้ พ่อแม่) ไข้ ไอ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ ปอกอักเสบ

หายกลับบ้าน 57 ราย
รวมสะสม 2547 ราย

นอนรักษาใน รพ 309 ราย

สรุปคำตอบ คำถามของนักข่าว

ผู้สูบบุหรี่

มีความเสี่ยงกว่าคนปกติที่ไม่สูบ เพราะควันที่พ้นออกมาจะมีระอองน้ำลายออกมาด้วย สามารถติดผู้อื่นได้

การเปิดกิจการ

มีการผ่อนคลายได้ตามความเหมาะสม ห้ามมีการแออัด ควรมีระยะห่างกัน

เรื่องปลดล็อคมาตรการในแต่ละจังหวัด อยู่ที่จังหวัดนั้นๆ แต่ทั้งนี้ยังไม่มีการปลกล็อค

ประเด่น 42 รายที่ จ.สงขลา

โฆษก ศบค.กล่าวว่า รับประกันว่าคนในพื้นที่ไม่มีความเสี่ยง และมีมาตรการจัดพื้นที่ให้เขาอยู่ จัดเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างเรียบร้อย

สรุปเรื่องการผ่อนปรน

ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นไม่มีผลกับการผ่อนปรน ยังคงต้องดูสถิติต่อ ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนเมื่อป่วย หรือคนใกล้ชิด เปิดเผยข้อมูลตามความเป็นจริง เชื้อไวรัส โควิด-19 ไม่หายไปง่ายๆ เราต้องปรับตัวเข้ากับชีวิตแบบใหม่ให้ได้

สถิติกลุ่มผู้ฝ่าฝืนเคอร์ฟิวรวมกลุ่ม ชุมนุม มั่วสุม ในลักษณะเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ

สถิติกลุ่มผู้ฝ่าฝืนเคอร์ฟิวรวมกลุ่ม ชุมนุม มั่วสุม ในลักษณะเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ

สถิติกลุ่มผู้ฝ่าฝืนเคอร์ฟิว ออกนอกเคหะสถานฯ

สถิติกลุ่มผู้ฝ่าฝืนเคอร์ฟิว ออกนอกเคหะสถานฯ

การปฏิบัติการจากการประกาศเคอร์ฟิว

รายงานผลจากการปฏิบัติการจากการประกาศมาตรการเคอร์ฟิวประจำวันที่ 25 เมษายน 63 พบการออกนอกเคหสถาน 595 ราย ประชาชนที่กระทำความผิดกรณีมั่วสุม 40 ราย ซึ่งเป็นการดื่มสุรา เล่นการพนัน ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ทำให้เกิดการแพร่เชื้อได้ ทั้งพบผู้ละเมิดและกระทำความผิด แบ่งตามรายภาค ได้แก่ ภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ ภาคใต้ คือ สุราษฎร์ธานี ภาคกลาง คือ กรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ นครราชสีมา

ทั้งนี้ ตัวเลขสะสมจำนวนผู้ฝ่าฝืนกระทำผิดรวมกลุ่ม ชุมนุม มั่วสุม ตั้งแต่วันที่ 3 – 24 เมษายน 63 มีทั้งหมด 4,076 ราย แยกกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงาน อายุไม่ถึง 18 ปี และอายุ 31-40 ปี มีผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ขณะที่กลุ่มอายุ 40 -50 ปีขึ้นไปเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายที่มีการมั่วสุมกัน ซึ่งจากการวิเคราะห์ เป็นการเล่นการพนัน สำหรับปัญหาออกนอกเคหะสถาน พบว่า โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง จึงขอให้มีเหตุจำเป็นจริง ๆ เท่านั้นที่จะต้องออกนอกเคหะสถาน เพื่อจะได้ทำกระทำความผิด และปลอดโรค ปลอดภัย

รายงานตัวเลขผู้ที่กลับจากต่างประเทศ

รายงานตัวเลขผู้ที่กลับจากต่างประเทศ

มาตรการนำคนไทยกลับจากต่างประเทศ

วันนี้ ช่วงเช้า นักศึกษาตกค้างอยู่ประเทศอิหร่าน จำนวน 21 ราย เดินทางกลับ และเวลา 15.00 น. จะมีพระภิกษุสงฆ์ แม่ชี และผู้ปฏิบัติธรรม จำนวน 171 ราย พรุ่งนี้ เวลา 16.00 น. จะมีเด็กนักเรียน นักศึกษา คนงาน และนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางกลับจากประเทศออสเตรเลีย จำนวน 212 ราย ซึ่งทุกคนต้องเข้าสู่สถานกักกันตัวของรัฐ หรือ State Quarantine หากคนไทยที่อาศัยอยู่ต่างประเทศและต้องการเดินทางกลับไทย ขอให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตในประเทศนั้น ๆ เพื่อขอคำปรึกษาและวางแผนให้ทุกคนกลับมาตามความจำเป็นของแต่ละคน

ประเทศที่มีการเสียชีวิตต่อวันจำนวนมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 2,340 ราย รวมเสียชีวิต 52,000 กว่าราย รองลงมาคืออังกฤษ เสียชีวิตเพิ่ม 768 รายและอิตาลี เสียชีวิตเพิ่ม 420 ราย รวมเสียชีวิต 25,000 กว่าราย ส่วนจำนวนผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 3 อันดับแรกของโลก คือ สหรัฐอเมริกา สเปน และรัสเซีย โดยรัสเซียพบผู้ป่วยรายใหม่ 5,849 รายทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมอยู่ที่ 68,622 ราย

สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันสะสมและผู้ป่วยรายใหม่ในเอเชียนั้น อินเดีย มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นวันละ 1,400 กว่าราย ญี่ปุ่นมีผู้ป่วยรายใหม่ 344 ราย สิงคโปร์ ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ดีขึ้นกว่าเมื่อวานลงมาอยู่ที่ 897 ราย รวมตัวเลขผู้ป่วยยืนยันสะสม 12,075 ราย เกาหลีใต้ผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 10 ราย รวมผู้ป่วยยืนยันสะสม 10,718 ราย อินโดนีเซีย ผู้ป่วยรายใหม่ 436 ราย ฟิลิปปินส์ ผู้ป่วยรายใหม่ 211 ราย ออสเตรเลีย ผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 20 ราย และมาเลเซีย ผู้ป่วยรายใหม่ 88 รายมีผู้ป่วยยืนยันสะสม 5,600 ราย โดยประเทศไทยขณะนี้ลงมาอยู่ในอันดับที่ 57 ของโลกแล้ว

มาตรการด้านการขนส่ง ขนถ่ายสินค้าบริเวณด่านพรมแดน

การขนส่งถ่ายสินค้าบริเวณด่านพรมแดน ประกอบด้วย 2 มาตรการ คือ มาตรการพื้นที่ควบคุม ได้แก่ 1) กำหนดพื้นที่ขนถ่ายสินค้าบริเวณด่านพรมแดน 2) จัดให้มีจุดคัดกรองและให้มีการพ่นยาฆ่าเชื้อ หรือว่าทำความสะอาดต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อให้มีความมั่นใจว่าไม่ได้มีการนำโรคเพิ่มเติมขึ้นมา 3) จัดให้มีที่พักสำหรับการกักตัว และมาตรการควบคุม ได้แก่ 1) กำชับผู้ขนส่งให้ขนถ่ายสินค้าด้วยความรวดเร็ว และเมื่อเสร็จแล้วให้คนขับรถขับรถกลับประเทศของตนทันที 2) ไม่ให้คนขับรถและผู้ประจำรถลงจากรถโดยไม่จำเป็น 3) คนขับรถและผู้ประจำรถของไทย ต้องกลับเข้ามาในราชอาณาจักรภายใน 7 ชั่วโมง ดังนั้น ผู้ขนส่งขนถ่ายสินค้าหากไม่จำเป็นก็ห้ามลงจากรถ มิฉะนั้นก็ถูกกักตัว 14 วัน เช่นกัน ดังนั้น หากไม่อยากถูกกักตัวก็ขอให้อยู่แต่บนรถ ทำหน้าที่เป็นพนักงานประจำรถอย่างเดียวเท่านั้น

โฆษก ศบค. กล่าวถึงมาตรการการขนส่งและขนถ่ายสินค้าบริเวณด่านพรมแดน เพราะไม่ต้องการให้ภาวะเศรษฐกิจชะงักงันภายใต้การประกาศ พ.ร.ก. สถานการณ์ฉุกเฉิน และเอื้ออำนวยให้ธุรกิจของการขนส่งที่อยู่ตามแนวชายแดนหรือด่านพรมแดนดำเนินต่อไป รวมทั้งติดขัดเรื่องการเดินทาง ซึ่งมาตรการเหล่านี้ เป็นการปรับเพื่อให้เอื้อต่อภาคเศรษฐกิจ

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 “หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์”
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ