กรมศุลกากร ประกาศ ยกเว้นอากรขาเข้า สำหรับของ?

- Advertisement -

กรมศุลกากร ประกาศยกเว้นอากรศุลกากร
สำหรับของที่ใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
จากสภาวการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อง่ายและเป็นอันตรายอย่างมากต่อชีวิตผู้ได้รับเชื้อ ประกอบกับในขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค และไม่มียารักษาโรคโดยตรง

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวกระทรวงการคลัง โดยกรมศุลกากรได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่ใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 และผู้นำของเข้าต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และพิธีการตามประกาศกรมศุลกากรที่ 76/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการสำหรับการยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2563 ทั้งนี้ การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของดังกล่าวเป็นไปตามรายการที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายการยา และรายการอื่น ๆ เพื่อยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามา เพื่อใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2563

- Advertisement -

ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนโครงสร้างอากร กองพิกัดอัตราศุลกากร หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-6000 หรือ 02-667-7000 ต่อ 206476 หรือสอบถามปัญหาทางศุลกากร สายด่วนกรมศุลกากร 1164 หรือศูนย์บริการศุลกากร (Customs Care Center) โทรศัพท์ 02-667-6000 หรือ
02-667-7000 ต่อ 205844-8 หรือ website: www.customs.go.th

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 “หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์”
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

ข่าวแนะนำ