สระบุรี-สั่งการ เตรียมพร้อมป้องกัน รับมือกับสถานการณ์ พายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางพื้นที่

- Advertisement -

จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
ถึง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี นายอำภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมือง ทุกแห่ง

ข้อความ

- Advertisement -


ด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง กอปรกับกรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีประกาศฉบับที่ ๒(๗๔/๒๕๖ต) ลงวันที่ ๒ด เมษายน ๒๕๖๓
เวลา ๐๕.๐๐ น. แจ้งว่า บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ทำให้มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ เมษายน ๒๕’๖๓

- Advertisement -


จังหวัดสระบุรี เห็นว่า เพื่อเป็นการเตรียมพร้อม ป้องกัน รับมือกับสถานการณ์ (วาตภัย ฝนฟ้าคะนอง
และลมกระโชกแรง) จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ สำหรับอำเภอ ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่ดำเนินการด้วย ดังนี้

- Advertisement -


๑. แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ ปริมาณฝน และข่าวสาร
จากทางราชการอย่างใกล้ชิด รวมทั้งเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยจากพายุฝนฟ้าคะนอง
และลมกระโชกแรง ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยแนะนำการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากพายุฤดูร้อน ตรวจสอบบ้านเรือน
และสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง จัดเก็บสิ่งของและหาสิ่งปกคลุมผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น
หากมีข้อบ่งชี้จะเกิดสาธารณภัย (พายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง) ให้รีบแจ้งเตือนภัยประชาชนในพื้นที่
เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์
๒. วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์จากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ สภาวะอากาศ ปริมาณฝน
และปัจจัยสภาพความเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อประสานและบูรณาการหน่วยงาน เครือข่าย ภาคเอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมพร้อมทรัพยากร เครื่องจักรกลสาธารณภัย และแผนผชิญเหตุ รวมถึงกำลัง
เจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมบรรเทาภัยปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย
ตลอด ๒๙ ชั่วโมง หากเกิดสถานการณ์ และส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ ให้รายงาน
จังหวัดสระบุรีทราบทางโทรศัพท์. ๐๓๖-๓๔๐๗๒๒-๕โโทรสาร.๐๓๖-๓๔๐๗๒๑


(นายสมภพ สมิตะสิริ)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 “หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์”
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

ข่าวแนะนำ