กรมราชทัณฑ์โอนเงินให้เรือนจำทั่วประเทศเกือบ 200 ล้านบาท เพื่อซื้อเวชภัณฑ์ป้องกันภัยโควิด – 19 และเพิ่มที่นอน ลดความแออัดผู้ต้องขัง

ข่าววันนี้

- Advertisement -

“ราชทัณฑ์โอนเงินให้เรือนจำทั่วประเทศ เกือบ 200 ล้านบาท
เพื่อซื้อเวชภัณฑ์ป้องกันภัยโควิด 19 และเพิ่มพื้นที่นอน ลดความแออัด”


พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์
ได้ดำเนินการตามมาตรการด้านงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19
และเพิ่มพื้นที่ลดความแออัดของผู้ต้องขังตามนโยบายของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรี
ว่าการกระทวงยุติธรรม โดยได้โอนเงิน 193.52 ล้านบาท เพื่อใช้จ่ายใน 3 กรณี คือ

 1. หมวดที่ 1 สำหรับจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ทางการแพทย์/งานบ้านงานครัว ป้องกันการ
  แพร่เชื้อโรค วงเงิน 56.6 ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว 29 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2563)
 2. หมวดที่ 2 สำหรับจัดซื้อวัสดุทำห้องกักโรค/เพิ่มพื้นที่นอน วงเงิน 56.3 ล้านบาท
  โดยเป้าหมายให้ได้ทั้งหมด 1,259 ห้อง รองรับผู้ต้องขังจำนวน 24,558 คน ซึ่งปัจจุบันดำเนินการแล้ว
  เสร็จจำนวน 730 ห้อง (ข้อมูลณวันที่ 20 เมษายน 2563)
 3. หมวดที่ 3 สำหรับจัดซื้อวัสดุทำที่นอน 2 ชั้น วงเงิน 80.6 ล้านบาท โดยเป้าหมาย
  ให้ได้ทั้งหมด 1,087 ห้อง รองรับผู้ต้องขังจำนวน 24,217 คน ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน
  923 ห้อง (ข้อมูล ณวันที่ 20 เมษายน 2563)
  จากเดิมเรือนจำทั่วประเทศมีพื้นที่เรือนนอนรองรับผู้ต้องขังได้ 220,000 คน แต่หาก
  ดำเนินการสร้างห้องกักโรคและที่นอนสองชั้นแล้วเสร็จตามเป้าหมาย จะมีพื้นที่นอนเพิ่มขึ้น 58.529
  ตารางเมตร สามารถรองรับผู้ต้องขัง 48,775 คน รวมมีพื้นที่องรับผู้ต้องขังได้จำนวน 268,775 คน
  (ณ ปัจจุบันมีจำนวนผู้ต้องขังทั่วประเทศ 38,00 คน) วงเงินที่เบิกจ่ายไปแล้วจำนวน 57.9 ล้านบาท
  ยังคงเหลือเงินที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 135.6 ล้านบาท
  สำหรับสถานการณ์วันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม ยอดเดิมผู้ต้องขังติดเชื้อ 2 ราย
  (หายแล้ว) และมีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อ 3 ราย (อยู่ระหว่างการรักษาตัว) ทั้งนี้กรมราชทัณฑ์ จะได้ติดตาม
  สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ต้องขังในทุกเรือนจำอย่างใกล้ชิดทุกวัน เพื่อจำกัดจำนวนผู้ต้องขังที่อยู่
  ในภาวะเสี่ยงและติดโรคระบาดนี้ใ้หน้อยที่สุด ได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรค
  รวมทั้งสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลแม่ข่ายต่างๆ อย่างใกล้ชิด

  ขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่าน
  ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓
- Advertisement -

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ