เทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาทด กำหนดวัน เวลา และสถานที่ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 8 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

- Advertisement -

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 8 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

ด้วยเทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาทด จะดำเนินการออกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 และเพื่อปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา สองพันสิบเก้า หรือ โควิดนายทีน ในพื้นที่เทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาทด และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสของผู้มารับเงินเบี้ยยังชีพ จึงกำหนดสถานที่ออกจ่ายเบี้ยยังชีพไว้ดังนี้

 • เวลา 09.00 น. จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับหมู่ที 1 – 2 ตำบลต้นตาล ณ รพ.สต.ต้นตาล
 • เวลา 09.30 น. จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับหมู่ที่ 3 – 6 ตำบลต้นตาล ณ รพ.สต.ต้นตาล
 • เวลา 10.00 น. จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับหมู่ที่ 1 – 3 ตำบลพระยาทด ณ ศาลาการเปรียญวัดพระยาทด
 • เวลา 10.30 น. จ่ายเบี้ยยังชีพ ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองจิก
 • เวลา 11.00 น. จ่ายเบี้ยยังชีพ ณ ศาลาการเปรียญวัดโพธิ์
 • เวลา 11.30 น. จ่ายเบี้ยยังชีพ ณ ที่ทำการผู้ใช้น้ำแก่งคอย-บ้านหมอ หมู่ที่ 7 ตำบลพระยาทด
 • เวลา 12.00 น. จ่ายเบี้ยยังชีพ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลต้นตาล
- Advertisement -

และขอให้ผู้ที่เดินทางมารับเงินเบี้ยยังชีพ “เป็นเงินสด” ปฏิบัติดังนี้

 1. สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกคน
 2. ให้ผู้รับเงินนำปากกาของตนเองติดตัวมาด้วย เพื่อป้องกันการสัมผัสการใช้อุปกรณ์ร่วมกัน
 3. ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพจะต้องผ่านการคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย หากเกิน 37.5 องศา จะไม่สามารถเข้ารับเงินได้
 4. ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพจะต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนรับเงิน และหลังรับเงินทุกครั้ง
 5. ระหว่างรอการรับเงิน ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพจะต้องนั่ง หรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
- Advertisement -

จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ รวมถึงผู้รับมอบอำนาจที่จะเดินทางมารับเงินเบี้ยยังชีพให้ปฎิบัติตามแนวทางที่แจ้งไป เพื่อเป็นการป้องกันไวรัสที่กำลังระบาด และให้มารับเงินภายในวันที 8 พฤษภาคม 2563 มิฉะนั้นะท่านจะไม่สามารถรับเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือนนั้นได้ และท่านจะต้องมาเขียนคำร้องเพื่อขอรับเงินในเดือนถัดไป

- Advertisement -

สำหรับผู้สูงอายุที่แจ้งความประสงค์รับเงินผ่านบัญชีธนาคาร กรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โทร 036-725267 ต่อ 108

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 “หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์”
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

ข่าวแนะนำ