30 กันยายน 2020

เทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาทด กำหนดวัน เวลา และสถานที่ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 8 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 8 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

ด้วยเทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาทด จะดำเนินการออกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 และเพื่อปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา สองพันสิบเก้า หรือ โควิดนายทีน ในพื้นที่เทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาทด และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสของผู้มารับเงินเบี้ยยังชีพ จึงกำหนดสถานที่ออกจ่ายเบี้ยยังชีพไว้ดังนี้

 • เวลา 09.00 น. จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับหมู่ที 1 – 2 ตำบลต้นตาล ณ รพ.สต.ต้นตาล
 • เวลา 09.30 น. จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับหมู่ที่ 3 – 6 ตำบลต้นตาล ณ รพ.สต.ต้นตาล
 • เวลา 10.00 น. จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับหมู่ที่ 1 – 3 ตำบลพระยาทด ณ ศาลาการเปรียญวัดพระยาทด
 • เวลา 10.30 น. จ่ายเบี้ยยังชีพ ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองจิก
 • เวลา 11.00 น. จ่ายเบี้ยยังชีพ ณ ศาลาการเปรียญวัดโพธิ์
 • เวลา 11.30 น. จ่ายเบี้ยยังชีพ ณ ที่ทำการผู้ใช้น้ำแก่งคอย-บ้านหมอ หมู่ที่ 7 ตำบลพระยาทด
 • เวลา 12.00 น. จ่ายเบี้ยยังชีพ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลต้นตาล

และขอให้ผู้ที่เดินทางมารับเงินเบี้ยยังชีพ “เป็นเงินสด” ปฏิบัติดังนี้

 1. สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกคน
 2. ให้ผู้รับเงินนำปากกาของตนเองติดตัวมาด้วย เพื่อป้องกันการสัมผัสการใช้อุปกรณ์ร่วมกัน
 3. ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพจะต้องผ่านการคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย หากเกิน 37.5 องศา จะไม่สามารถเข้ารับเงินได้
 4. ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพจะต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนรับเงิน และหลังรับเงินทุกครั้ง
 5. ระหว่างรอการรับเงิน ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพจะต้องนั่ง หรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร

จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ รวมถึงผู้รับมอบอำนาจที่จะเดินทางมารับเงินเบี้ยยังชีพให้ปฎิบัติตามแนวทางที่แจ้งไป เพื่อเป็นการป้องกันไวรัสที่กำลังระบาด และให้มารับเงินภายในวันที 8 พฤษภาคม 2563 มิฉะนั้นะท่านจะไม่สามารถรับเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือนนั้นได้ และท่านจะต้องมาเขียนคำร้องเพื่อขอรับเงินในเดือนถัดไป

สำหรับผู้สูงอายุที่แจ้งความประสงค์รับเงินผ่านบัญชีธนาคาร กรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โทร 036-725267 ต่อ 108

- Advertisement -

Related Articles

สระบุรี เทศกาลกินเจ 16-26 ต.ค.

เทศกาลกินเจ สระบุรี ปี 2563 จัด 10 วัน 10 คืน!! (16-26 ต.ค.63) ณ โรงเจบ้วนเฮงตั๊ว สระบุรี ทุกคืนจะมีการแสดงงิ้วกำหนดการ - วันศุกร์ที่ 16...

สระบุรี มอบใบประกาศเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน“ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายความมั่นคง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชน พร้อมกับส่วนราชการทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมพระพุทธบาท ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี
- Advertisement -

ข่าววันนี้

สระบุรี เทศกาลกินเจ 16-26 ต.ค.

เทศกาลกินเจ สระบุรี ปี 2563 จัด 10 วัน 10 คืน!! (16-26 ต.ค.63) ณ โรงเจบ้วนเฮงตั๊ว สระบุรี ทุกคืนจะมีการแสดงงิ้วกำหนดการ - วันศุกร์ที่ 16...

สระบุรี มอบใบประกาศเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน“ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายความมั่นคง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชน พร้อมกับส่วนราชการทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมพระพุทธบาท ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

น้ำป่าเขาใหญ่ยังเพิ่มขึ้นรื่อยๆ

วันนี้ 29 ก.ย. อุตุฯ แจ้งว่าพื้นที่โคราชยังมีฝน เมื่อคืนพื้นที่อำเภอปากช่อง และอุทยานฯเขาใหญ่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง มีฝนตกหนักทั้งคืน ระดับน้ำในลำตะคองในตลาดก็ยังอยู่ในระดับที่สูง แต่ยังไม่หลหลากเข้าบ้านเรือนประชาชน หวั่น! น้ำจากเขาใหญ่ หมูสี ขนงพระ จะมาเติมอีก เย็นนี้ แจ้งเตือนเพื่อเฝ้าระวัง!!! บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมคลอง ระวังน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้าน!!!

สระบุรี แจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 63 เวลา 20.30 น.รับแจ้งจาก สภ.แก่งคอย มีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนบริเวณ ม.10 บ้านบุใหญ่ ต.ห้วยแห้ง อาสาสมัครใกล้เคียงออกตรวจสอบพร้อมรถน้ำ อบต.ห้วยแห้ง พบเพลิงกำลังลุกไหม้บ้านไม้ 2 ชั้น มีเปลวเพลิงบริเวณชั้น 2 ของบ้าน รถน้ำดำเนินการฉีดน้ำสกัดเพลิงไว้ได้ใช้เวลาประมาณ 30...
- Advertisement -