ด่วน!! อัพเดทแนวทางการขออนุญาตออกนอกบ้านช่วงเคอร์ฟิว

- Advertisement -

ด่วน!! อัพเดทแนวทางการขออนุญาตออกนอกบ้านช่วงเคอร์ฟิว

ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ได้ออกคำสั่งที่ ๙/๒๕๖๓ เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความมาตรา ๙ ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ฉบับที่ ๓ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๔ เม.ย. ๖๓ เป็นต้นไป

- Advertisement -

กองปราบปรามขอประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการและประชาชนเกี่ยวกับแบบฟอร์มหนังสือรับรองความจำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อใช้ขออนุญาตโดยแบ่งเป็นสามกรณีหลักดังนี้

- Advertisement -

๑.แบบคำขออนุญาตสำหรับผู้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดฯ ฉบับที่ ๒ และฉบับที่ ๓ ข้อ ๑(๑) – (๖)
— ออกโดย บริษัท ห้างร้าน ผู้ประกอบการ หน่วยงาน เอกชน หรือหน่วยงานราชการ

- Advertisement -

๒.แบบคำขออนุญาตให้เดินทางในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน ใช้ในกรณีตามข้อกำหนดฯ ฉบับที่ ๒ และฉบับที่ ๓ ข้อ ๑(๗)
— ออกโดย พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายอำเภอ ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าสถานีตำรวจ หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

๓.เอกสารประกอบเกี่ยวกับสินค้า สำหรับผู้ขนส่งสินค้าและบริการ ที่ต้องมีใบกำกับการขนส่งสินค้า

📌 โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่ https://saranitet.police.go.th/32814

ด้วยความปรารถนาดีจากกองบังคับการปราบปราม

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ https://bit.ly/2Vet9eE

cr : กองปราบปราม

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 “หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์”
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

ข่าวแนะนำ