1 ตุลาคม 2020

สระบุรี แจกข้าว และน้ำฟรี โครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรี และภาคเอกชนได้จัดทำโครงการมอบอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานและน้ำดื่ม มอบให้แก่ผู้ได้รับผลกะทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ วันละ ๓๐๐ คน ๆ ละ ๑ ชุดตั้งแต่วันที่ ๑ มษายน พศ.๒๕๖๓ เป็นต้นไป เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ บริเวณหน้ที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกำหนดมาตรการในการป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)

ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดสระบุรี

ตามที่จังหวัดสระบุรีได้มีคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) และกำหนดมาตรการชั่วคราวในพื้นที่ จังหวัดสระบุรีตั้งแต่วันที่ ๔ – ๓๐ มษายน พ.ศ.๒๕๖๓ นั้น

เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกำหนดมาตรการในการป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) จังหวัดสระบุรีร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรี และภาคเอกชนได้จัดทำโครงการมอบอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน และน้ำดื่ม มอบให้แก่ผู้ได้รับผลกะทบฯ วันละ ๓๐๐คนๆ ละ ๑ ชุด ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พศ.๒๕๖๓ เป็นต้นไป เวลา ๑๗๐๐น.

ณ บริเวณหน้ที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
จังหวัดสระบุรี
๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๐.๐๐ น.

cr : ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี

- Advertisement -

Related Articles

สระบุรี เทศกาลกินเจ 16-26 ต.ค.

เทศกาลกินเจ สระบุรี ปี 2563 จัด 10 วัน 10 คืน!! (16-26 ต.ค.63) ณ โรงเจบ้วนเฮงตั๊ว สระบุรี ทุกคืนจะมีการแสดงงิ้วกำหนดการ - วันศุกร์ที่ 16...
- Advertisement -

ข่าววันนี้

สระบุรี เทศกาลกินเจ 16-26 ต.ค.

เทศกาลกินเจ สระบุรี ปี 2563 จัด 10 วัน 10 คืน!! (16-26 ต.ค.63) ณ โรงเจบ้วนเฮงตั๊ว สระบุรี ทุกคืนจะมีการแสดงงิ้วกำหนดการ - วันศุกร์ที่ 16...

สระบุรี มอบใบประกาศเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน“ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายความมั่นคง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชน พร้อมกับส่วนราชการทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมพระพุทธบาท ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

น้ำป่าเขาใหญ่ยังเพิ่มขึ้นรื่อยๆ

วันนี้ 29 ก.ย. อุตุฯ แจ้งว่าพื้นที่โคราชยังมีฝน เมื่อคืนพื้นที่อำเภอปากช่อง และอุทยานฯเขาใหญ่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง มีฝนตกหนักทั้งคืน ระดับน้ำในลำตะคองในตลาดก็ยังอยู่ในระดับที่สูง แต่ยังไม่หลหลากเข้าบ้านเรือนประชาชน หวั่น! น้ำจากเขาใหญ่ หมูสี ขนงพระ จะมาเติมอีก เย็นนี้ แจ้งเตือนเพื่อเฝ้าระวัง!!! บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมคลอง ระวังน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้าน!!!
- Advertisement -