กระทรวงสาธารณสุข ห่วงใยผู้พิการ เปิดสายสายด่วนกรมการแพทย์ ให้คำปรึกษา และความช่วยเหลือช่วงสถานการณ์โรคโควิด 19

- Advertisement -

สธ.จัดทำสื่อความรู้ข้าถึงคนพิกรทุกประกก พร้อมปิดสายด่วน 166 ปรึกษาปัญหา โควิด-19
กระทรวงสาธารณสุข แนะคนพิการ/ผู้ดูแล เว้นระยะห่างทางสังคม ป้องกันโควิด-19 ทุกคนต้องรอดไปด้วยกัน จัดทำตัวอักษรวิ่ง/ภาษามือสำหรับคนพิการทางการได้ยิน สื่ออักษร/สื่อเสียงสำหรับคนพิการทางการมองเห็น เปิดสายด่วน 1668 รับปรึกษาปัญหาช่วยเหลือผู้พิการ 2.02 ล้านคน
วันนี้ (16 เมษายน 2563) ที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีความห่วงใยคนพิการในสถานการณ์โควิด-19 ที่มีจำนวน 2.02 ล้านคน เป็น กลุ่มที่มีข้อจำกัดหลายประการ อาทิ ด้านสายตา และด้านการได้ยิน จะมีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารความรู้ที่เกี่ยวกับโรค ตลอดจนการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการป้องกันและการรักษา คนพิการติดเตียง คนพิการเด็กหรือสูงอายุ มีอุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ทำให้ป้องกันโรคยากกว่าคนอื่นๆ ในสังคม


กรมการแพทย์ จึงได้ร่วมกับวิทยาลัยราชสุดาจัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดูแล ป้องกันรักษาโรคโควิด-19 ให้เข้าถึงคนพิการทุกประเภท และผู้ดูแล เช่น จัดทำตัวอักษรวิ่ง/ ภาษามือสำหรับคนพิการทางการได้ยิน จัดทำสื่ออักษร/ เสียงสำหรับคนพิการทางการมองเห็น พร้อมเปิดช่องทางให้คำปรึกษาการดูแลคนพิการ ทางหมายเลขโทร 0 2591 4242 ต่อ 6734 6728-9 หรือสายด่วนกรมการแพทย์ 1668 มีเครือข่าย อสม. และเจ้าหน้าที่บุคลากรสาธารณสุขประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ออกเยี่ยมบ้าน ซึ่งจะส่งต่อข้อมูลมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับผลกระทบ และสามารถขอความช่วยเหลือ ร้องทุกข์ได้ที่สายค่นศูนย์ประชาบดี โทร 1300 ตลอด 24 ชม

- Advertisement -


นอกจากนี้ ได้ติดตามเฝ้ระวังและสร้งความเข้าใจในการปฏิบัติตัว โดยฉพาะกลุ่มคนพิการที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ คนพิการสูงอายุ คนพิการสภาพติดเตียง เด็กพิการ และคนพิการที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน โรคปอดเรื้อรัง เป็นต้น ที่อาจมีอาการรุนแรงมากกว่ากลุ่มอื่นหากติดเชื้อโควิด-19 ขอแนะนำให้คนพิการและผู้ดูแล ล้างมือด้วยน้ำ และสบู่ หรือเจลแอลกอฮอสให้บ่อยขึ้น โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ และก่อนรับประทานอาหาร เลี่ยง
การใช้มือสัมผัสหน้า สวมหน้กากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีคนหนาแน่น รักษาสุขภาพด้วยการกินร้อน ใช้ช้อนส่วนตัว ล้างมือ ออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ และดูแลรับผิดชอบต่อสังคม ในกรณีที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง ต้องแยกและสังเกตอาการไม่น้อยกว่า 14 วัน

- Advertisement -


นายแพทย์ณัฐพงศ์กล่วตว่า สำหรับสถานพยาบาล แม้ขณะนี้ ยังไม่พบรายงานคนพิการติดเชื้อโควิด-19 สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟู ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติในสถานพยาบาลทั่วประเทศ ได้แก่ การคัดกรองประเมินความเสี่ยงก่อนเข้ารับบริการ พิจารณาเลื่อนบริการและปรับรูปแบบบริการในกลุ่มมีความเสี่ยงสูง ปรับเพิ่มระบบบริการสำหรับคนพิการโดยจัดบริการการดูแลฟื้นฟูตามประเภทและระดับความพิการ ได้แก่ ให้บริการเลื่อนนัดทาง
โทรศัพท์ การให้คำแนะนำ/บริการทางการแพทย์ผ่านระบบทางไกล (Tele-Medicine) การจัดส่งยาทางไปรษณีย์ รวมทั้งจัดบริการซ่องทางลงทะเบียนที่สะดวกสำหรับคนพิการ เพื่อรับเงินบรรเทาความเดือดร้อนจากรัฐบาล และมาตรการเยียวยาเพิ่มเติม

- Advertisement -

สธ.คุมเข้มรับคนไทยกลับประเทศทางชายแดนใต้
กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันการ์ดไม่ตก คุมเข้มมาตรการคัดกรองคนไทยกลับบ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ตามระบบ และจังหวัดกักตัวสังเกตอาการ 14 วัน


บ่ายวันนี้ (16 เมษายน 2563) ที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์อนุพงศ์ สุจริยากุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทยขณะนี้ มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่อง เกิดจากความร่วมมือของประชาชนในทุกมาตรการ ผู้ป่วยรายใหม่ลดลง วันก่อนมี 29 ราย ผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น วันนี้มีกลับบ้านได้อีก 96 ราย ทำให้ผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 1,593 ราย ส่วนผู้ป่วยที่ยังรับการรักษาอยู่โรงพยาบาลลดลงเหลือ
1,033 ราย ส่วนผู้ป่วยวิกฤตมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 3.8 ของผู้ป่วยทั้งหมด ขอขอบคุณและเป็นกำลังใจเครือข่าย มดงานกระทรวงสาธารณสุข ที่ร่วมมือกันทำงาน ตั้งแต่ด่านควบคุมโรค ทีมสอบสวนติดตามโรค ทีมนักรบเสื้อขาวที่ให้การดูแลรักษา และทีมส่งกำลังบำรุง


สำหรับคนไทยที่จะเดินทางกลับจากต่างประเทศในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในช่วง 18 เมษายนนั้น กระทรวงสาธารณสุขได้ประสานกับจังหวัดจะนำเข้าสู่ระบบกักตัวสังเกตอาการ 14 วันอย่างเคร่งครัด โดยด่านทางบกแต่ละช่องทางมีการจำกัดจำนวนคนเข้าประเทศ เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายงาน 16 เม.ย. 63

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 “หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์”
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

ข่าวแนะนำ