“ประกาศ”กระทรวงวัฒนธรรม “งด” การจัดงาน ประเพณี สงกรานต์ ปี 2563 ทุกระดับ

- Advertisement -

ประกาศจากกระทรวงวัฒนธรรม


เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์

ตามที่ ได้มีประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทาง
ศาสนา และพิธีการต่างๆ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVD19) ลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น เนื่องจากปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มีการขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น ประกอบกับข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข พบว่า โรคนี้สามารถแพร่เชื้อติดต่อกันได้โดยผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ ซึ่งผู้สูงอายุมีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVD-19) ได้ง่าย และเริ่มมีแนวโน้ม การติดเชื้อของบุคคลในครอบครัวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ดังนั้น จึงยกเลิก
ข้อ ๒.๓๕ เทศกาลประเพณีสงกรานต์ ตามประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ
เทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่งๆ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ โดยให้ใช้แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑. งดเว้นการจัดงานสงกรานต์ในทุกระดับ
๒. งดเว้นการเดินทางกลับภูมิลำเนา
๓.งดเว้นการรดน้ำขอพรญาติผู้ใหญ่ทุกกรณี
๔.งดการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรค โดยเด็ดขาด
๕.เพื่อสืบสานเทศกาลประเพณีสงกรานต์ให้ปฏิบัติ ดังนี้

สามารถแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ “ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างกัน 1-2 เมตร” ( ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด)

- Advertisement -


๕.๑ สรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้าน
๕.๒ การแสดงความกตัญญูและขอพรต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ที่อาศัยอยู่บ้านเดียวกัน ให้แสดงออกด้วยวิธีการกราบไหว้และขอพร โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ๑ -๒ เมตร และปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สมาชิกในครอบครัวทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
๕.๓ การแสดงความกตัญญูและขอพรต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ไกลกัน ให้แสดงออกผ่านช่องทางโทรศัพท์หรือสื่อออนไลน์

- Advertisement -


ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่บัตนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

- Advertisement -


ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓


(นายกฤษศญพงษ์ ศิริ)


ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 “หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์”
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ