fbpx

6 ข้อห้ามใน พรก.ฉุกเฉิน ยกระดับการป้องกันโควิด-19 มีดังนี้

ข้อห้ามในพรก.ในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2548 เพื่อยกระดับการป้องกันการระบาดโควิด-19

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอเร้นซ์นัดแรก  โดยในที่ประชุมทางพล.อ.ประยุทธ์ จะมีขอให้ครม.พิจารณาประกาศใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2548  เพื่อยกระดับการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  โดยเนื้อหาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน มีดังนี้

1 ห้ามมิให้บุคคลใดก็ตามออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่กำหนด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ เป็นบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้น

2 ห้ามมิให้มีบุคคลใดเข้าการชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ หรือกระทำการใดอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย

3 ห้ามการเสนอข่าว การจำหน่าย หรือทำให้แพร่หลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใดที่มีข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉิน

4 ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ หรือกำหนดเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ

5 ห้ามการใช้อาคาร หรือเข้าไปหรืออยู่ในสถานที่ใด ๆ

6 ให้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่ที่กำหนดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนดังกล่าว หรือห้ามผู้ใดเข้าไปในพื้นที่ที่กำหนด

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน