fbpx

คณะกรรมการโรคติดต่อฯสระบุรี โดย ผู้ว่าฯสระบุรี สั่งปิดสถานที่ในพื้นที่ จ.สระบุรี เป็นการชั่วคราว

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) อันเป็น
โรคติดต่ออัตราย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และพบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดของโรคขยายวงกว้าง จังหวัดสระบุรี จึงมีความจำเป็นต้องควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา แห่งพระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และมติ ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เห็นชอบให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระบุรี ออกประกาศ ดังนี้

1. ให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีตาคม 2563
1.1 สถานบริการตามพระรชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ. 2509 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
1.2 โรงภาพยนตร์
2. ให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
2.1 สนามกีฬา
2.2 สนามมวย
2.3 สนามชนไก่ และสนามซ้อมชนไก่
ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563

(นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระบุรี

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน