คณะกรรมการโรคติดต่อฯสระบุรี โดย ผู้ว่าฯสระบุรี สั่งปิดสถานที่ในพื้นที่ จ.สระบุรี เป็นการชั่วคราว

- Advertisement -

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) อันเป็น
โรคติดต่ออัตราย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และพบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดของโรคขยายวงกว้าง จังหวัดสระบุรี จึงมีความจำเป็นต้องควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา แห่งพระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และมติ ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เห็นชอบให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระบุรี ออกประกาศ ดังนี้

- Advertisement -

1. ให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีตาคม 2563
1.1 สถานบริการตามพระรชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ. 2509 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
1.2 โรงภาพยนตร์
2. ให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
2.1 สนามกีฬา
2.2 สนามมวย
2.3 สนามชนไก่ และสนามซ้อมชนไก่
ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563

(นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระบุรี
- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 “หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์”
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

ข่าวแนะนำ