1 ตุลาคม 2020

สระบุรี หนองแซง ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ส่งมอบ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ให้เทศบาลตำบลหนองแซง

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ที่ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเทศบาลตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรี นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรีให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธี มอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียม เทศบาลตำบลหนองแซง และเปิดการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมดารา กับทีม VIP หนองแซง โดยมี พ.อ.อ. กันตพัฒน์ เสตะพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแซง ต้อนรับและกล่าวรายงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกเทศบาล แขกผู้มีเกียรติ ประชาชน ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

เทศบาลตำบลหนองแซงได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี งบประมาณ 2562 กิจกรรมก่อสร้างลานกีฬาสนามกีฬาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยงบประมาณจำนวน 2,806,500 (สองล้านแปดแสนหกพันห้าร้อยบาท) เพื่อก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมขนาด 30 เมตรยาว 50 เมตร มีเนื้อที่สนามหญ้าเทียมไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร

เทศบาลตำบลหนองแซงมีความตระหนักถึงเรื่องการกีฬาและให้ความสำคัญด้านกีฬาฟุตบอลซึ่งถือเป็นกีฬาที่รับความนิยมเป็นอย่างมากในขณะนี้จึงได้ดำเนินการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ในการออกกำลังกายสำหรับเด็กและเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองแซงรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากปัญหายาเสพติดปัญหาการติดเกมส์และเสริมสร้างสุขภาพร่างกายแข็งแรง ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้ามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ต่อไป

- Advertisement -

Related Articles

สระบุรี เทศกาลกินเจ 16-26 ต.ค.

เทศกาลกินเจ สระบุรี ปี 2563 จัด 10 วัน 10 คืน!! (16-26 ต.ค.63) ณ โรงเจบ้วนเฮงตั๊ว สระบุรี ทุกคืนจะมีการแสดงงิ้วกำหนดการ - วันศุกร์ที่ 16...
- Advertisement -

ข่าววันนี้

สระบุรี เทศกาลกินเจ 16-26 ต.ค.

เทศกาลกินเจ สระบุรี ปี 2563 จัด 10 วัน 10 คืน!! (16-26 ต.ค.63) ณ โรงเจบ้วนเฮงตั๊ว สระบุรี ทุกคืนจะมีการแสดงงิ้วกำหนดการ - วันศุกร์ที่ 16...

สระบุรี มอบใบประกาศเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน“ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายความมั่นคง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชน พร้อมกับส่วนราชการทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมพระพุทธบาท ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

น้ำป่าเขาใหญ่ยังเพิ่มขึ้นรื่อยๆ

วันนี้ 29 ก.ย. อุตุฯ แจ้งว่าพื้นที่โคราชยังมีฝน เมื่อคืนพื้นที่อำเภอปากช่อง และอุทยานฯเขาใหญ่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง มีฝนตกหนักทั้งคืน ระดับน้ำในลำตะคองในตลาดก็ยังอยู่ในระดับที่สูง แต่ยังไม่หลหลากเข้าบ้านเรือนประชาชน หวั่น! น้ำจากเขาใหญ่ หมูสี ขนงพระ จะมาเติมอีก เย็นนี้ แจ้งเตือนเพื่อเฝ้าระวัง!!! บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมคลอง ระวังน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้าน!!!
- Advertisement -