fbpx

สาธารณสุขสระบุรี ตรวจห้างเทสโก้แนะนำผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าทางเลือกสุขภาพ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้างเทสโก้โลตัสสาขาสระบุรี  นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย หน่วยงานสารธารณสุขจังหวัดสระบุรี ออกตรวจกระเช้าปีใหม่ ผลิตภัณฑ์ ที่ห่อหุ้ม เพื่อแนะนำ ให้ผู้บริโภคเลือกสินค้าที่มีคุณภาพ มีตราฉลาก อ.ย.ถูกต้อง ครบถ้วน และสินค้าไม่หมดอายุ  รวมถึงราคา ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค  ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี มุ่งหวังส่งเสริมให้คนไทยมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable diseases: NCDs) รณรงค์ให้ผู้บริโภคเรียนรู้ข้อมูลโภชนาการบนฉลากอาหาร เพื่อทราบถึงข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการ และให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์โภชนาการ“ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” และช่วงปีใหม่นี้ขอให้ประชาชนมอบกระเช้าของขวัญจากผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” เพื่อให้ผู้รับมีสุขภาพดี

นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า การเลือกซื้อกระเช้าที่จัดไว้แล้ว หรือการจัดกระเช้าด้วยตนเอง มีข้อแนะนำในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร คือ

1.ขอให้เลือกกระเช้าที่บรรจุผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” บนฉลากผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้รับได้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมต่อสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด ฯลฯ

2.ควรเลือกกระเช้าที่มีลักษณะห่อหุ้มอยู่ในสภาพดีและมีการแสดงฉลากรวม โดยเป็นฉลากที่แสดงรายการผลิตภัณฑ์อาหารที่จัดรวมในภาชนะ และข้อความต้องแสดงรายละเอียด ได้แก่ ชื่อ ประเภท ชนิดของอาหาร วันเดือนปีที่หมดอายุ หรือควรบริโภคก่อนของอาหารแต่ละรายการที่บรรจุในกระเช้า ทั้งนี้ เมื่อนำกระเช้าไปมอบให้แก่ผู้รับ ไม่ควรแกะฉลากรวมออก เนื่องจากผู้รับสามารถตรวจสอบรายการผลิตภัณฑ์อาหารและวันหมดอายุว่าตรงกับฉลากหรือไม่

3.หากเลือกอาหารกระป๋องจัดในกระเช้า ควรดูลักษณะกระป๋องต้องไม่บุบ หรือโป่งพอง หรือมีรอยรั่ว ดูตะเข็บหรือรอยต่อต้องเรียบร้อยแน่นหนา และกระป๋องไม่เป็นสนิม ที่สำคัญควรสังเกตฉลากต้องแสดงข้อความรายละเอียดครบถ้วน เช่น เลข อย. ชื่อและที่ตั้งผู้ผลิต/ผู้นำเข้า วันเดือนปีที่หมดอายุ และส่วนประกอบ เป็นต้น

4.หากต้องการจัดกระเช้าด้วยตนเอง ควรเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ หรือเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการต่อผู้รับ ซึ่งมีหลากหลายประเภทผลิตภัณฑ์วางจำหน่าย และควรสังเกตวันเดือนปีที่หมดอายุด้วย

ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ขอให้ประชาชนเริ่มต้นให้กระเช้าของขวัญด้วยผลิตภัณฑ์ที่แสดงสัญลักษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” และในทุกช่วงโอกาสที่จะมีการมอบกระเช้าให้แก่กัน ซึ่งขณะนี้มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองสัญลักษณ์โภชนาการดังกล่าว จากมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการฯ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 9 กลุ่มอาหาร ได้แก่ กลุ่มอาหารมื้อหลัก 24 ผลิตภัณฑ์ กลุ่มเครื่องดื่ม 970 ผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงรส 31 ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์นม 139 ผลิตภัณฑ์ อาหารกึ่งสำเร็จรูป 98 ผลิตภัณฑ์ (บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและโจ๊ก) ขนมขบเคี้ยว 56 ผลิตภัณฑ์ ไอศกรีม 54 ผลิตภัณฑ์ ไขมันและน้ำมัน 1 ผลิตภัณฑ์ และขนมปัง 2 ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งหมด 1,375 ผลิตภัณฑ์ (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2562) ทั้งนี้ผู้บริโภคสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ที่แสดงสัญลักษณ์ดังกล่าวได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าเพื่อสุขภาพ และร้านค้าทั่วไป ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี 036 223 118

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน