30 กันยายน 2020

กิจกรรม“สภากาแฟ” ณ สมเกียรติผักอร่อยฟาร์มไม่ตั้งใจ

วันที่19พฤศจิกายน2562 ณ ฟาร์ม(ไม่)ตั้งใจ”สมเกียรติผักอร่อย” ตำบลโคกสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานเปิดกิจกรรม “สภากาแฟ” ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดสระบุรี โดยมี นางสาวกาญจนา แดงรุ่งโรจน์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี และหน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สระบุรี เป็นเจ้าภาพ ในการจัดงานและต้อนรับ มี หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร ภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

จากชายชื่อ “สมเกียรติ ลำพันแดง” 👨‍🌾จากพ่อค้าปลายน้ำ สู่เกษตรกรต้นน้ำ สร้าง “ฟาร์มไม่ตั้งใจ” 🥬🥬

🗣“สมเกียรติผักอร่อย” เป็นชื่อที่รับประกันการส่งต่อความสดสะอาดของพืชผักจากสวนสู่โมเดิร์นเทรดมายาวนานนับ 10 ปี ผู้ก่อตั้งคือ คุณสมเกียรติ ลำพันแดง ที่สร้างเนื้อสร้างตัวจากพ่อค้าปลายน้ำ ก่อนผันตัวสู่ธุรกิจค้าส่งพืชผัก และ 3 ปีที่ผ่านมายังพลิกสู่การเป็นคนต้นน้ำ สร้าง “ฟาร์มไม่ตั้งใจ” ให้กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและดูงานการปลูกพืชผักปลอดสารพิษที่สำคัญของจังหวัดสระบุรี

🛣ฟาร์มไม่ตั้งใจ ตั้งอยู่ที่ 45/1 หมู่ 7 ตำบลโคกสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ปลูกพืชผักหลายชนิดโดยเฉพาะตระกูลผักสลัดและต้นอ่อนพืช และทำเกษตรแบบคนรุ่นใหม่มีมาตรฐาน GAP หรือเป็นพืชผักปลอดสารพิษรับรอง มีการคำนวณต้นทุน/กำไร ผลผลิตที่จะได้ ตลอดจนศึกษาหาเทคนิคลองผิดลองถูกจนได้วิธีการใหม่ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้และนำไปบอกต่อกับเกษตรกรลูกฟาร์มได้ เพราะผลผลิตส่วนใหญ่ยังต้องมาจากเกษตรกรเครือข่ายเป็นหลัก “ในการทำธุรกิจทุกอย่างถ้าเราไม่รู้ทั้งกระบวนการมันไปต่อไม่ได้ เพราะเท่ากับว่าจะยืมจมูกของคนอื่นหายใจเพียงอย่างเดียว วันดีคืนดีเกษตรกรเกิดผลิตให้เราไม่ได้ เช่น ปีนี้ฝนตกค่อนข้างเยอะ ทำให้บางรายหยุดทำไปเลยเราก็ไม่มีของไปขาย ดังนั้นเราจึงต้องเป็นผู้แก้ปัญหาให้กับเขา กรณีฝนตกเยอะ เราจะแนะนำให้ทำหลังคาและปลูกผักบนแคร่ แม้จะเป็นการลงทุนเพิ่มแต่มีประโยชน์ในระยะยาวช่วยให้ปลูกผักได้ทุกฤดู

🚛ชีวิตเริ่มที่ปลายน้ำของชายที่ชื่อสมเกียรติ “ตลาด” เปรียบเหมือนปลายน้ำหรือปลายทางของสินค้าเกษตร ชีวิตของคุณสมเกียรติก็เริ่มก่อร่าง สร้างตัวจากที่ บริเวณเกาะกลางถนน หน้าตลาดนอก หรือตลาดศาลเจ้าพ่อชัยมงคล จังหวัดสระบุรี เป็นที่ตั้งแผงขายมะนาวของพ่อค้าหนุ่มจากลพบุรีท่านนี้ “ผมมาจากอำเภอลำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี ตั้งใจมาสร้างตัวที่นี้ เอามะนาวมาขายแบบยกกระสอบ ไม่มีแผงประจำของตัวเอง ตกเย็นก็กินนอนอยู่ที่นี่ เพราะไปกลับไม่ไหว เนื่องจากรถที่ใช้เป็นรถเก่า กินน้ำมันเปลือง นอนหลับบ้างไม่หลับบ้าง น้ำท่าก็อาศัยอาบตามปั๊ม (เวลาขายได้) ตามปกติแม่ค้าส่วนใหญ่จะจ้างรถเข็นในตลาดเข็นไปส่งที่รถลูกค้า (แต่เราไม่)เพราะต้องการประหยัดก็แบกทั้งกระสอบไปส่งที่รถลูกค้าด้วยตนเองช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงที่ลำบากที่สุดในชีวิต”

💡ค้นพบหนทางสร้างชีวิตที่กลางน้ำ คุณสมเกียรติ เริ่มมีความคิดที่จะซื้อขายกับทางสวนที่ปลูกมะนาวโดยตรง เพื่อให้มีผลผลิตมาขายอย่างต่อเนื่องและได้กำไรมากกว่า วิธีซื้อจากตลาดค้าส่งพืชผลทางการเกษตรมาขายต่อ ซึ่งก็ประสบผลสำเร็จอย่างดี แต่ปัญหาคือในฤดูฝนผลผลิตมะนาวจะล้นตลาดและราคาตก แต่ก็ทำให้เจ้าตัวได้ธุรกิจใหม่มาช่วยสร้างเนื้อสร้างตัวอย่างดี นั่นคือการขาย “น้ำมะนาวคั้น” ทำให้เริ่มมีเงินไปซื้อที่ ซื้อทาง และเมื่อ 10 ปีที่แล้วก็ได้รับการทาบทามจากห้างโมเดิร์นเทรดให้ช่วยหาผักสดสะอาดได้มาตรฐานให้ เรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้คุณสมเกียรติพลิกมาเป็นคนกลางน้ำเต็มตัว และสร้างชื่อ”สมเกียรติผักอร่อย”ขึ้น

🥬🥬ดั้นด้นสู่ต้นน้ำ สร้างต้นแบบปลูกพืชผักครบวงจร ปัญหาใหญ่ที่เผชิญมาตลอดเกือบ 10 ปีคือ ปัญหาที่ต้นน้ำ ทั้งปริมาณผลผลิตที่ไม่ต่อเนื่อง บางฤดูกาลได้ผลผลิตบางชนิดมากเกินไป บางฤดูกาลก็น้อยเกินไป”เราเป็นผู้รับซื้อมา 17 ปี เราจึงรู้ดีปัญหาต้นน้ำมันแก้ไม่ได้ เพราะเราไม่เข้าใจโจทย์ เราจึงไม่สามารถตีโจทย์แตกได้เลย องค์ความรู้ที่เกิดจากการลงมือทำ เราสามารถนำไปบอกเกษตรกร หรือวางแผนการปลูกให้ลูกฟาร์มได้ ทำให้เราตัดสินใจมาเป็นคนต้นน้ำสร้างฟาร์มและปลูกพืชผักของเราเองไปด้วย”

🗣คุณสมเกียรติฝากทิ้งท้ายว่า”ทุกวันนี้ผมคิดว่าเกษตรกรไทยต้องเปิดรับอะไรใหม่ ๆ เรียนรู้ที่จะคำนวณต้นทุนและกำไรเป็น การเลือกปลูกพืชผักไม่ควรเฮโลตามกระแส แต่ควรยึดพืชหลักของตัวเองไว้ ในช่วงที่ความต้องการไม่มาก อาจลดจำนวนการผลิตให้เหลือพอรักษาลูกค้าเอาไว้ และทำตัวที่ตลาดต้องการเพิ่มไปด้วย แต่ต้องจำไว้เสมอ เมื่อถึงจุดหนึ่งผักทุกชนิดที่ตลาดต้องการสูง คนพากันปลูกเยอะๆก็จะล้นตลาดเช่นกัน”

📑สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติม📑

“ฟาร์มไม่ตั้งใจ”
🛣ตั้งอยู่ที่ 45/1 หมู่ 7 ตำบลโคกสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
FB:สมเกียรติ ผักอร่อย ฟาร์มไม่ตั้งใจ สระบุรี
📲โทร. 06-1445-3544 และ 08-3893-5522

- Advertisement -

Related Articles

สระบุรี เทศกาลกินเจ 16-26 ต.ค.

เทศกาลกินเจ สระบุรี ปี 2563 จัด 10 วัน 10 คืน!! (16-26 ต.ค.63) ณ โรงเจบ้วนเฮงตั๊ว สระบุรี ทุกคืนจะมีการแสดงงิ้วกำหนดการ - วันศุกร์ที่ 16...

สระบุรี มอบใบประกาศเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน“ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายความมั่นคง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชน พร้อมกับส่วนราชการทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมพระพุทธบาท ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี
- Advertisement -

ข่าววันนี้

สระบุรี เทศกาลกินเจ 16-26 ต.ค.

เทศกาลกินเจ สระบุรี ปี 2563 จัด 10 วัน 10 คืน!! (16-26 ต.ค.63) ณ โรงเจบ้วนเฮงตั๊ว สระบุรี ทุกคืนจะมีการแสดงงิ้วกำหนดการ - วันศุกร์ที่ 16...

สระบุรี มอบใบประกาศเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน“ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายความมั่นคง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชน พร้อมกับส่วนราชการทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมพระพุทธบาท ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

น้ำป่าเขาใหญ่ยังเพิ่มขึ้นรื่อยๆ

วันนี้ 29 ก.ย. อุตุฯ แจ้งว่าพื้นที่โคราชยังมีฝน เมื่อคืนพื้นที่อำเภอปากช่อง และอุทยานฯเขาใหญ่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง มีฝนตกหนักทั้งคืน ระดับน้ำในลำตะคองในตลาดก็ยังอยู่ในระดับที่สูง แต่ยังไม่หลหลากเข้าบ้านเรือนประชาชน หวั่น! น้ำจากเขาใหญ่ หมูสี ขนงพระ จะมาเติมอีก เย็นนี้ แจ้งเตือนเพื่อเฝ้าระวัง!!! บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมคลอง ระวังน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้าน!!!

สระบุรี แจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 63 เวลา 20.30 น.รับแจ้งจาก สภ.แก่งคอย มีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนบริเวณ ม.10 บ้านบุใหญ่ ต.ห้วยแห้ง อาสาสมัครใกล้เคียงออกตรวจสอบพร้อมรถน้ำ อบต.ห้วยแห้ง พบเพลิงกำลังลุกไหม้บ้านไม้ 2 ชั้น มีเปลวเพลิงบริเวณชั้น 2 ของบ้าน รถน้ำดำเนินการฉีดน้ำสกัดเพลิงไว้ได้ใช้เวลาประมาณ 30...
- Advertisement -