1 ตุลาคม 2020

บันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรีระหว่าง อบจ.สระบุรี กับ จ.สระบุรี

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธาน ร่วม กับ นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี , ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี , นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ,นายสุรศักดิ์ สมภักดี ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีกับจังหวัดสระบุรี
เนื่องจากสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและรุนแรงมากขึ้นจากความแปรปรวนของภูมิอากาศความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง สังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็วมีพื้นที่เสี่ยงภัยเพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดความเสียหายจากสาธารณภัยอย่างรุนแรงมากขึ้นทั้งภัยจากธรรมชาติภัยจากการกระทำของมนุษย์ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง มีการบริการจัดการสาธารณภัยรวมทั้งประสานความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการสนับสนุน เมื่อมีสถานการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้น และ มีการช่วยเหลือที่ดี ยอมลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือไม่สูญเสียเลย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีภารกิจมีศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรีกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีเพื่อร่วมบูรณาการป้องกันและลดความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งภาคเศรษฐกิจสังคมในพื้นที่จังหวัดสระบุรีและจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนมากขึ้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชนเข้าร่วม วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ.ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

- Advertisement -

Related Articles

สระบุรี เทศกาลกินเจ 16-26 ต.ค.

เทศกาลกินเจ สระบุรี ปี 2563 จัด 10 วัน 10 คืน!! (16-26 ต.ค.63) ณ โรงเจบ้วนเฮงตั๊ว สระบุรี ทุกคืนจะมีการแสดงงิ้วกำหนดการ - วันศุกร์ที่ 16...
- Advertisement -

ข่าววันนี้

สระบุรี เทศกาลกินเจ 16-26 ต.ค.

เทศกาลกินเจ สระบุรี ปี 2563 จัด 10 วัน 10 คืน!! (16-26 ต.ค.63) ณ โรงเจบ้วนเฮงตั๊ว สระบุรี ทุกคืนจะมีการแสดงงิ้วกำหนดการ - วันศุกร์ที่ 16...

สระบุรี มอบใบประกาศเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน“ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายความมั่นคง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชน พร้อมกับส่วนราชการทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมพระพุทธบาท ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

น้ำป่าเขาใหญ่ยังเพิ่มขึ้นรื่อยๆ

วันนี้ 29 ก.ย. อุตุฯ แจ้งว่าพื้นที่โคราชยังมีฝน เมื่อคืนพื้นที่อำเภอปากช่อง และอุทยานฯเขาใหญ่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง มีฝนตกหนักทั้งคืน ระดับน้ำในลำตะคองในตลาดก็ยังอยู่ในระดับที่สูง แต่ยังไม่หลหลากเข้าบ้านเรือนประชาชน หวั่น! น้ำจากเขาใหญ่ หมูสี ขนงพระ จะมาเติมอีก เย็นนี้ แจ้งเตือนเพื่อเฝ้าระวัง!!! บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมคลอง ระวังน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้าน!!!
- Advertisement -