28 กันยายน 2020

สระบุรี วิหารแดง เซ็นทรัล กรุ๊ป สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้คนพิการ ด้วยการเปิด “โครงการ ส่งเสริมอาชีพคนพิการ” ปี 2562

วันที่  8 พฤศจิกายน 2562 ณ ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี นายพีระพล ตัณฑโอภาส ปลัดจังหวัดสระบุรี ประธาน เปิดโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ของเซ็นทรัล ทำ จังหวัดสระบุรี โดยมี ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มเซ็นทรัล ต้อนรับและกล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายแปลก เทพรักษ์ นายอำเภอหนองแค นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ หัวหน้าจัดหางานจังหวัดสระบุรี นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอวิหารแดง คุณสุมาลี ทวงศ์เพ็ชร นายกสมาคมคนพิการจังหวัดสระบุรี นางสาวน้ำค้าง คันธรักษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี แขกผู้มีเกียรติ หัวหน้าส่วนชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกคนพิการ ประชาชน ผู้สื่อข่าว เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อให้คนพิการและครอบครัวได้มีกิจกรรมสร้างรายได้ในการดำรงชีวิต และมีความภาคภูมิใจต่อคุณค่าของชีวิตสามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีสุขภาพจิตที่ดี เป็นต้นแบบสำหรับการพัฒนาอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่มีความรุนแรง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในพื้นที่อื่นๆ
ปัจจุบันคนพิการได้รับโอกาสในเรื่องการจ้างงานทำให้คนพิการได้เข้าทำงานในส่วนงานของรัฐและเอกชน มาตรา 33 ให้มีงานทำมีเงินเดือนสามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดีแต่ก็มีคนพิการอีกจำนวนมากยังว่างงานและไม่มีอาชีพ เนื่องจากสภาพร่างกายที่พิการมาก หรือคนพิการที่ยังขาดโอกาสทางการศึกษา หรือมีภาระทางครอบครัว จึงไม่สามารถออกไปทำงานได้ ดังนั้นการสนับสนุนการประกอบอาชีพตามมาตรา 35 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือนายจ้าง หรือสถานประกอบการที่ไม่รับคนพิการเข้าทำงานตามมาตรา 33 หรือไม่ประสงค์จะส่งเงินเข้ากองทุนมาตรา 34 สามารถใช้ทางเลือกอื่นสนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระของคนพิการหรือให้ความช่วยเหลืออื่นๆ แก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการก็ได้
สมาคมคนพิการจังหวัดสระบุรี ในฐานะองค์กรที่ทำงานด้านการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในหลายมิติ อาทิเช่น ด้านสุขภาพ การศึกษา การเข้าถึงสิทธิสวัสดิการปรับสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตและประเด็นสำคัญคือ การมุ่งเน้นให้เกิด การมีอาชีพและมีงานทำของคนพิการ ที่สามารถสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้กับคนพิการ และครอบครัวได้อย่างยั่งยืน จึงได้ทำโครงการเสนอ สถานประกอบการ ตามช่องทางมาตรา 35 คือโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ เพื่อจำหน่าย ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการมีรายได้ที่มั่นคง พร้อมทั้งสามารถยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ของคนพิการอย่างยั่งยืน ดังนั้นทางสมาคมได้เห็นว่าคนพิการที่ยังมีศักยภาพที่จะทำงานได้และ มีสถานที่พร้อมที่จะสร้างอาชีพ ในสถานที่บ้านของตนเอง ในการทำอาชีพเกษตร ทางสมาคมจึงเสนอโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ โดยขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์และเงินทุนให้กับคนพิการในการรวมกลุ่มทำอาชีพเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่เพื่อจำหน่ายขายในชุมชน เพื่อเกิดการมีงานทำและสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ต่อไป

- Advertisement -

Related Articles

พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวแบบพิเศษ ย้ำ มาตรการรัดกุม ไม่เสี่ยงโควิด-19 ระบาดระลอก 2

พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวแบบพิเศษ ย้ำ มาตรการรัดกุม ไม่เสี่ยงโควิด-19 ระบาดระลอก 2เมื่อวันที่ 26 ก.ย. น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำหรับมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศเริ่มคลี่คลาย ในการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist VISA...

สระบุรี แจ้งเหตุ ชนแบริเออร์หน้ารถพัง เสียชีวิต

วันที่ 26 ก.ย. 63 เวลา 01.25น. รับแจ้งตรวจสอบ รถเก๋งชนแบริเออร์ บริเวรหน้าบริษัท14ซีเมนส์ ถ.พหลโยธิน ขาเข้าเมือง จ.สระบุรี ในที่เกิดเหตุส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิง1ราย และพบผู้เสียชีวิตเป็นชายอีก1ราย ในที่เกิดเหตุรถกู้ชีพ รพ.สระบุรีดำเนินการนำผู้ได้รับบาดเจ็บนำส่ง รพ.สระบุรี 30 จร.สภ.เมือง สระบุรีพร้อมแพทย์เวร รพ.สระบุรีและกู้ภัยสว่างรัตนตรัยธรรมสถานสระบุรี ในจุดเกิดเหตุ...

สำนักงานสาธารณสุข. เตรียมพร้อมรับมือ ! การเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จัดประชุม อสม.ประจำหมู่บ้านภาคกลาง.

วันที่24 กันยายน 2563 นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.ธเรศ...
- Advertisement -

ข่าววันนี้

พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวแบบพิเศษ ย้ำ มาตรการรัดกุม ไม่เสี่ยงโควิด-19 ระบาดระลอก 2

พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวแบบพิเศษ ย้ำ มาตรการรัดกุม ไม่เสี่ยงโควิด-19 ระบาดระลอก 2เมื่อวันที่ 26 ก.ย. น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำหรับมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศเริ่มคลี่คลาย ในการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist VISA...

สระบุรี แจ้งเหตุ ชนแบริเออร์หน้ารถพัง เสียชีวิต

วันที่ 26 ก.ย. 63 เวลา 01.25น. รับแจ้งตรวจสอบ รถเก๋งชนแบริเออร์ บริเวรหน้าบริษัท14ซีเมนส์ ถ.พหลโยธิน ขาเข้าเมือง จ.สระบุรี ในที่เกิดเหตุส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิง1ราย และพบผู้เสียชีวิตเป็นชายอีก1ราย ในที่เกิดเหตุรถกู้ชีพ รพ.สระบุรีดำเนินการนำผู้ได้รับบาดเจ็บนำส่ง รพ.สระบุรี 30 จร.สภ.เมือง สระบุรีพร้อมแพทย์เวร รพ.สระบุรีและกู้ภัยสว่างรัตนตรัยธรรมสถานสระบุรี ในจุดเกิดเหตุ...

สำนักงานสาธารณสุข. เตรียมพร้อมรับมือ ! การเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จัดประชุม อสม.ประจำหมู่บ้านภาคกลาง.

วันที่24 กันยายน 2563 นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.ธเรศ...

เตือนภัย เงินออกจากบัญชีโดยไม่ทราบสาเหตุ

เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 63 ได้มีบุคคลทานหนึ่งได้โพสต์ระบุว่า เตือนภัยเงินออกจากบัญชีโดยไม่ทราบสาเหตุ1.วันที่ 22 ก.ย.63 เวลา 04.45 น. เป็นต้นไป มีเงินออกจากบัญชีธนาคาร xxx ของแนน เงินออกโดยอัตโนมัติ เป็นจำนวน...

สระบุรี แจ้งเหตุ ถนนเป็นร่อง ทำให้รถล้มเลือดเต็มถนน

เกิดเหตุบ่อยครั้ง และต่อเนื่อง เนื่องจากถนนเป็นร่อง รถจยย.ล้มเอง 25/9/63 เวลา 07.14 น.รับแจ้งเหตุ ว 40 บริเวณใกล้เคียงเทศบาล ต. บ้านยาง ก่อนวัดศรีอุทัย หมู่ 6 ต.บ้านยาง
- Advertisement -