28 กันยายน 2020

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคสระบุรี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี จัด กิจกรรม”คนสระบุรี ร่วมใจ ต้านภัยสุขภาพ”ปี 2562

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ.สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแคสระบุรี นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานเปิดโครงการ “คนสระบุรี ร่วมใจต้านภัยสุขภาพ”ปี 2562 มีนายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี กล่าวต้อนรับและรายงาน พร้อมด้วย นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และ ผู้อำนวยการส่วนสาธารณสุข หัวหน้าส่วนงานสาธารณสุข หัวหน้าองค์กรส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ และพี่น้อง อสม. สื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 1000 คน

ด้วยพื้นที่จังหวัดสระบุรีเป็นที่ตั้งทั้งภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม เป็นเส้นทางหลักสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีประชากรและแรงงานต่างด้าว ที่เข้ามาทำงานในภาคอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก ตามความต้องการของตลาดแรงงาน จึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่นโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคจากการประกอบอาชีพ ผลจากการเคลื่อนย้ายแรงงานทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น ปัญหาอุบัติเหตุทางจราจร การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ เช่น ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนในพื้นที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน เพื่อคนสระบุรีอยู่ดีมีความสุขการจัดกิจกรรม “คนสระบุรีร่วมใจ ต้านภัยสุขภาพ” ครั้งนี้ มีวัดฤประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ และสร้างกระแสโรคและภัยสุขภาพให้ประชาชนรับรู้ ปัจจัยเสี่ยงเกิดความตระหนัก ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชน มีพฤดิกรรมการป้องกันโรค และภัยสุขภาพที่พึงประสงค์ เนื่องจาก ปัญหาสุขภาพที่สำคัญของจังหวัดสระบุรี พบว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ปัญหาโรดดิดต่อที่สำคัญ โดยเฉพาะโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคไข้ปวดข้อยุงลาย มีการระบาดของโรคในหลายอำเภอ มีผู้ป่วยเสียชีวิต นอกจากนี้ยังมีปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษขยะ ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM.2.5) ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพกับกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ จากปัญหาสารรณสุขดังกล่าว อสม. เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยกระทรวงสาธารณสุข เตรียมของขวัญปีใหม่ ปี 2563 ให้กับประชาชนคนไทย อาทิ การจัดให้มีเครื่องไฟฟ้าช่วยกระตัุนหายใจอัตโนมัติ (Automated external defbrilltor :AED) ไว้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล การติดตั้งเครื่องวัดความดันโลหิตในที่สาธารณะ จำนวน 1,000 เครื่อง และส่งเสริมการออกกำลังกายลดโรคไมติดต่อเรื้อรัง
นอกจากนี้้ในงานมีการมอบประกาศเกียรดิคุณ ให้กับ ประธาน อสม.จังหวัด และอำเภอ ที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพประขาชน กิจกรรมที่น่าสนใจของงาน อาทิ การอภิปราย ให้ความรู้แก่ อสม. หัวข้อที่น่าสนใจ มีมากมาย
จากศุนย์วิชาการเขตสุขภาพที่ 4 เช่น โรคและภัยจากยุง ทำไทยก้าวไกลโรค สุขภาพจิตไทยไม่ทิ้งใครข้างหลัง เครื่องวัดความดันโลหิดปลอดภัยคนไทยสุขภาพดีเนื่องในโอกาส มหามงคลพระราขพิธีบรมราพาภิเษก และกัญชากับการแพทย์ทางเลือก รวมทั้ง จัดบูธ แสดงผลงานเด่นของ อสม. ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
บูธโรคดต่อที่นำโดยยุงลาย ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี และบูธของหน่วยงานด้านวิชาการต่าง ๆ ในเขตสุขภาพที่ 4

กิจกรรม ปล่อยขบวนรถคาราวาน อสม. สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามมาดรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ในทุกอำเภอของจังหวัดสระบุรี

การจัดกิจกรรม “คนสระบุรี ร่วมใจ ต้านภัยสุขภาพ” อสม. 1000 คน ครอบคลุมทุกอำเภอ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เขดสุขภาพที่ 4 มุ่งหวังให้ อสม. เป็นแกนนำขับเคลื่อนด้านสุขภาพประชาชน เป็นบุคคลต้นแบบ และนำประชาชนสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลายในชุมขน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ในพื้นที่อย่างยั่งยืน

- Advertisement -

Related Articles

พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวแบบพิเศษ ย้ำ มาตรการรัดกุม ไม่เสี่ยงโควิด-19 ระบาดระลอก 2

พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวแบบพิเศษ ย้ำ มาตรการรัดกุม ไม่เสี่ยงโควิด-19 ระบาดระลอก 2เมื่อวันที่ 26 ก.ย. น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำหรับมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศเริ่มคลี่คลาย ในการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist VISA...

สระบุรี แจ้งเหตุ ชนแบริเออร์หน้ารถพัง เสียชีวิต

วันที่ 26 ก.ย. 63 เวลา 01.25น. รับแจ้งตรวจสอบ รถเก๋งชนแบริเออร์ บริเวรหน้าบริษัท14ซีเมนส์ ถ.พหลโยธิน ขาเข้าเมือง จ.สระบุรี ในที่เกิดเหตุส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิง1ราย และพบผู้เสียชีวิตเป็นชายอีก1ราย ในที่เกิดเหตุรถกู้ชีพ รพ.สระบุรีดำเนินการนำผู้ได้รับบาดเจ็บนำส่ง รพ.สระบุรี 30 จร.สภ.เมือง สระบุรีพร้อมแพทย์เวร รพ.สระบุรีและกู้ภัยสว่างรัตนตรัยธรรมสถานสระบุรี ในจุดเกิดเหตุ...

สำนักงานสาธารณสุข. เตรียมพร้อมรับมือ ! การเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จัดประชุม อสม.ประจำหมู่บ้านภาคกลาง.

วันที่24 กันยายน 2563 นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.ธเรศ...
- Advertisement -

ข่าววันนี้

พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวแบบพิเศษ ย้ำ มาตรการรัดกุม ไม่เสี่ยงโควิด-19 ระบาดระลอก 2

พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวแบบพิเศษ ย้ำ มาตรการรัดกุม ไม่เสี่ยงโควิด-19 ระบาดระลอก 2เมื่อวันที่ 26 ก.ย. น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำหรับมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศเริ่มคลี่คลาย ในการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist VISA...

สระบุรี แจ้งเหตุ ชนแบริเออร์หน้ารถพัง เสียชีวิต

วันที่ 26 ก.ย. 63 เวลา 01.25น. รับแจ้งตรวจสอบ รถเก๋งชนแบริเออร์ บริเวรหน้าบริษัท14ซีเมนส์ ถ.พหลโยธิน ขาเข้าเมือง จ.สระบุรี ในที่เกิดเหตุส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิง1ราย และพบผู้เสียชีวิตเป็นชายอีก1ราย ในที่เกิดเหตุรถกู้ชีพ รพ.สระบุรีดำเนินการนำผู้ได้รับบาดเจ็บนำส่ง รพ.สระบุรี 30 จร.สภ.เมือง สระบุรีพร้อมแพทย์เวร รพ.สระบุรีและกู้ภัยสว่างรัตนตรัยธรรมสถานสระบุรี ในจุดเกิดเหตุ...

สำนักงานสาธารณสุข. เตรียมพร้อมรับมือ ! การเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จัดประชุม อสม.ประจำหมู่บ้านภาคกลาง.

วันที่24 กันยายน 2563 นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.ธเรศ...

เตือนภัย เงินออกจากบัญชีโดยไม่ทราบสาเหตุ

เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 63 ได้มีบุคคลทานหนึ่งได้โพสต์ระบุว่า เตือนภัยเงินออกจากบัญชีโดยไม่ทราบสาเหตุ1.วันที่ 22 ก.ย.63 เวลา 04.45 น. เป็นต้นไป มีเงินออกจากบัญชีธนาคาร xxx ของแนน เงินออกโดยอัตโนมัติ เป็นจำนวน...

สระบุรี แจ้งเหตุ ถนนเป็นร่อง ทำให้รถล้มเลือดเต็มถนน

เกิดเหตุบ่อยครั้ง และต่อเนื่อง เนื่องจากถนนเป็นร่อง รถจยย.ล้มเอง 25/9/63 เวลา 07.14 น.รับแจ้งเหตุ ว 40 บริเวณใกล้เคียงเทศบาล ต. บ้านยาง ก่อนวัดศรีอุทัย หมู่ 6 ต.บ้านยาง
- Advertisement -