fbpx

มณฑลทหารบกที่ 18 จัดพิธีรับ-ส่ง ตำแหน่ง ผู้บัญชาการคนใหม่

วันที่ 3 ต.ค.62. ณ ห้องประชุม บก.มทบ.18 จัดให้มีพิธีรับ-ส่ง ตำแหน่งผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 คนใหม่ โดยมี พลตรี อัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 (คนเก่า) เดินทางไปรับตำแหน่ง เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 1 และให้ พลตรี คณธัช มากท้วม เป็นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 คนใหม่ พร้อมลงนามในเอกสารรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.มทบ.18 ที่ห้องประชุม บก.มทบ.18 จากนั้นได้เดินทางลงมายัง บริเวณหน้าอาคาร บก.มทบ.18 เพื่อทำการ มอบธงและเอกสารการรับ-ส่ง มอบต่อหน้าผู้ใต้บังคับบัญชา ตามที่มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ลงในวันที่ 5 กันยายน 2562 ได้ลงนาม พลตรี อัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 เป็นเสนาธิการกองทัพน้อยที่ 1 ส่วน พันเอก คณธัช มากท้วม รองผบ.มทบ.11 เป็นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 จังหวัดสระบุรีคนใหม่ ในอัตราพลตรี ผู้สนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี


จากนั้น พลตรี อัศวิน บุญธรรมเจริญ เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 1 ได้กล่าวว่า ตามที่ราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ไปรับราชการในตำแหน่ง เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 1 นั้นทรงมีพระมหากรุณาเป็นย่างยิ่ง การที่ได้รับราชการในมณฑลทหารบกที่ 18 และจะต้องจากไปตามวาระ ตามแนวทางการรับราชการ รู้สึกใจหาย และมีความอาลัยเป็นอย่างยิ่ง ตลอดเวลา ที่ได้ปกครองบังคับบัญชามณฑลทหารบกที่ 18 ได้รับความร่วมมือ ร่วมใจในการปฏิบัติงานจากทุกท่านเป็นอย่างดียิ่ง อันเป็นผลทำให้ภารกิจของหน่วยที่ได้รับมอบหมายจากกองทัพบก ประสบความสำเร็จ ถึงวาระหน้าที่ของผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 สร้างความรู้สึกผูกพันต่อมณฑลทหารบกที่ 18 และหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับ มทบ.18นั้นยังคงมีในใจตลอดไป


จากนั้น พลตรี คณธัช มากท้วม เป็นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 (คนใหม่) ได้กล่าวว่า ตามที่มีพระราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้กระผมรับราชการในตำแหน่งผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 จังหวัดสระบุรี นั้น ตนรู้สึกมีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อีกทั้งมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับทุกท่าน มณฑลทหารบกที่ 18 ถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่งหน่วยหนึ่ง ของกองทัพบก ซึ่งประสพความสำเร็จ อย่างน่าชื่มชน ในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา ภายใต้การอำนวยการ พลตรี อัศวิน บุญธรรมเจริญ และนับต่อนี้ไป จะขอสานต่อนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติของท่าน เพื่อความมีประสิทธิภาพของของมณฑลทหารบกที่ 18 ที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องปฏิบัติตามคำสั่งและหน้าที่สนองตามนโยบายรัฐบาล…

ดาริน พิมมะศร ภาพ ข่าว รายงาน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน