30 กันยายน 2020

สระบุรี เสาไห้ หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการ ในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ โรงเรียนเสาไห้”วิมลวิทยานุกูล”

วันที่ 30กันยายน 2562​พล.อ.อ.เกษม อยู่สุข​ หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์​ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​ เป็นประธาน​ วางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ โดยมีนายอิทธิเดช​ คุลี ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้”วิมลวิทยานุกูล”พร้อมบุคลากรผู้บริหารคณะครูนักเรียนผู้ปกครองศิษย์เก่าโรงเรียนเสาไห้”วิมลวิทยานุกูล” และท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมในพิธีฯ


โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”ก่อตั้งขึ้นโดยความริเริ่มของ พระครูวิมลสมณวัตต์ อดีตเจ้าอาวาสวัดสูงและเจ้าคณอำเภอเสาไห้ เมื่อปี พ.ศ.2491เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4​ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเป็นโรงเรียนแข่งขันสูง 1ใน 200 แห่งทั่วประเทศเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6​ มีนักเรียนจำนวน 2, 765 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีจำนวน 175​ คน เป็นโรงเรียนแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีอาคารเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวโรกาส​ 7​ รอบ พระชนมพรษาพระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9​ และอาคารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส​  7​ รอบพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9​ ทั้งสอง หลังเคียงคู่กันในวาระอันเป็นมหามงคลของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์และเมื่อวันจันทร์ที่​ 4​ กันยายน​ พ.ศ. 2560 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ​ ของโรงเรียนนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ แก่โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”อย่างหาที่สุดมิได้

ในปีงบประมาณ 2562ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ วงเงินงบประมาณ 51,789,000​บาท​ โดย บริษัทไพบูลย์วิศวกรมจำกัดเป็นผู้ชนะ การประมูลในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษแห่งนี้นับว่าเป็นหลังที่ 4​ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศและเป็นหลังแรกของการออกแบบสมัยใหม่ในการก่อสร้าง ซึ่งเป็นแบบ ไร้คาน หรือ POSTENTON มีพื้นที่ใช้สอย 5,148 ตารางเมตรใช้เวลาในการก่อสร้าง 480 วัน


กำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 12ตุลาคม2563 โครงสร้างอาคารเป็นแบบพิเศษ 3​ ชั้นชั้น​ล่าง ใช้เป็นโรงอาหาร เพื่อรองรับนักเรียนของโรงเรียนในปัจจุบันและในอนาคตที่จะมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นมากกว่า 3,000​ คน ในอีก 2​ ปีข้างหน้า ชั้นที่​ 2ใช้เป็นห้องปฏิบัติการห้องเฉลิมพระเกียรติ ห้องสมุดดิจิทัล ชั้นที่ 3​ เป็นห้องประชุมปรับอากาศ ความจุนักเรียนแบบนั่งกับพื้นได้ถึง 3,000 คน มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน นับว่เป็นอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ ที่สมบูรณ์แบบมากที่สุด ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ของ สพฐ
การจัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษในวันนี้ได้รับความเมตตาวางฤกษ์จาก
พระครูสิทธิพิมล(พระอาจารย์จักษ์ จตตมโล)เจ้าอาวาสวัดชุงอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
เป็นพระเกจิอาจารย์ ที่ให้ความเมตตาแก่พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ และยังเป็นศิษย์ที่พระครูวิมลสมณวัตต์ พระผู้ก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้เป็นพระอุปัขฌาย์ของท่านอีกด้วย

CR.ลุงแว่น คนหล่อ

- Advertisement -

Related Articles

สระบุรี เทศกาลกินเจ 16-26 ต.ค.

เทศกาลกินเจ สระบุรี ปี 2563 จัด 10 วัน 10 คืน!! (16-26 ต.ค.63) ณ โรงเจบ้วนเฮงตั๊ว สระบุรี ทุกคืนจะมีการแสดงงิ้วกำหนดการ - วันศุกร์ที่ 16...

สระบุรี มอบใบประกาศเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน“ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายความมั่นคง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชน พร้อมกับส่วนราชการทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมพระพุทธบาท ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี
- Advertisement -

ข่าววันนี้

สระบุรี เทศกาลกินเจ 16-26 ต.ค.

เทศกาลกินเจ สระบุรี ปี 2563 จัด 10 วัน 10 คืน!! (16-26 ต.ค.63) ณ โรงเจบ้วนเฮงตั๊ว สระบุรี ทุกคืนจะมีการแสดงงิ้วกำหนดการ - วันศุกร์ที่ 16...

สระบุรี มอบใบประกาศเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน“ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายความมั่นคง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชน พร้อมกับส่วนราชการทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมพระพุทธบาท ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

น้ำป่าเขาใหญ่ยังเพิ่มขึ้นรื่อยๆ

วันนี้ 29 ก.ย. อุตุฯ แจ้งว่าพื้นที่โคราชยังมีฝน เมื่อคืนพื้นที่อำเภอปากช่อง และอุทยานฯเขาใหญ่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง มีฝนตกหนักทั้งคืน ระดับน้ำในลำตะคองในตลาดก็ยังอยู่ในระดับที่สูง แต่ยังไม่หลหลากเข้าบ้านเรือนประชาชน หวั่น! น้ำจากเขาใหญ่ หมูสี ขนงพระ จะมาเติมอีก เย็นนี้ แจ้งเตือนเพื่อเฝ้าระวัง!!! บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมคลอง ระวังน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้าน!!!

สระบุรี แจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 63 เวลา 20.30 น.รับแจ้งจาก สภ.แก่งคอย มีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนบริเวณ ม.10 บ้านบุใหญ่ ต.ห้วยแห้ง อาสาสมัครใกล้เคียงออกตรวจสอบพร้อมรถน้ำ อบต.ห้วยแห้ง พบเพลิงกำลังลุกไหม้บ้านไม้ 2 ชั้น มีเปลวเพลิงบริเวณชั้น 2 ของบ้าน รถน้ำดำเนินการฉีดน้ำสกัดเพลิงไว้ได้ใช้เวลาประมาณ 30...
- Advertisement -