21 ตุลาคม 2020

จังหวัดสระบุรี นำร่อง 4 โรงพยาบาล รับยาใกล้บ้าน

วันที่ 30 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 5 ตึกสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลสระบุรี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี(สสจ)สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช)เขต 4 สระบุรี สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(แห่งประเทศไทย)โรงพยาบาลสระบุรี โรงพยาบาลพระพุทธบาท โรงพยาบาลบ้านหมอ และโรงพยาบาลเสาไห้ พร้อมด้วยร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการ 22 ร้าน ร่วมในพิธีบันทึกความร่วมมือโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาล โดยใช้กลไกร้านยาโดยมี นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน พิธีลงนาม นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 กระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นายแพทย์จักรกริช โง้วศิริ รองเลขาธิการ สปสช.นายแพทย์ชลอ ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 4 สระบุรี เภสัชกรหญิง ดร.ศิริรัตน์ ตันปิชาติ นายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี นายแพทย์อนันต์ กมลเนตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี และคณะร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้


นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ตามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกุล ได้มีนโยบายลดความแออัดในโรงพยาบาลโดยใช้กลไกร้านยานั้น เป็นโครงการที่มุ่งใช้ทรัพยากรร้านยาที่มีอยู่แล้ว ในระบบสาธารณสุข โดยที่ภาครัฐไม่ต้องลงทุนทางด้านกำลังพลและโครงสร้างเพิ่มเติม ถือเป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐครั้งสำคัญ เพื่อลดความแออัดของกระบวนการรักษาในโรงพยาบาล โดยยังคงควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย สำหรับผู้ป่วยได้ไม่แตกต่างจากการให้บริการในระบบปกติ ทั้งนี้ยังเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยหรือประชาชนได้เข้าถึงบริการข้อมูลที่ถูกต้อง ด้านยาที่เกี่ยวข้องกับโรคของผู้ป่วยและยาที่ผู้ป่วยได้รับโดยเภสัชกรร้านยา และผู้ป่วยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม


ซึ่งสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี โรงพยาบาลสระบุรี และสมาคมชมรมร้านขายยาในจังหวัดสระบุรี และ สปสช.เขต 4 สระบุรี มีความเห็นร่วมกันที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว จึงได้ตกลงทำการบันทึกความร่วมมือโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาลโดยใช้กลไกร้านยาขึ้นให้บริการใน 2 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โดยโรงพยาบาลจะเป็นผู้ควบคุมกำกับร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการ และจัดส่งยาที่ผู้ป่วยต้องได้รับประจำไว้ให้ที่ร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการสำหรับโรงพยาบาลที่มีความพร้อม


เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 256 2 ได้แก่ โรงพยาบาลสระบุรี โรงพยาบาลพระพุทธบาท โรงพยาบาลบ้านหมอ โรงพยาบาลเสาไห้ มีร้านยาที่เข้าร่วมโครงการรวมจำนวน 22 ร้าน ประกอบด้วย

1.ร้านยาในเครือข่ายของโรงพยาบาลสระบุรี จำนวน 15 ร้านได้แก่ ร้านยาแฟมิลี่ ลีลาวดีเภสัช บู๊ทส์โรบินสันสระบุรี กิ่งเภสัชคลังยาแสงทองเภสัช ชนะธรรมเภสัช ร้านบ้านยาและสุขภาพ ไทยรุ่งเรืองเภสัช ริมคลองหนองแค ไทยรุ่งเรืองเภสัช ตลาดหนองปลาหมอ 7R Dispensary จ.ชุมชนเภสัช ปันยา เภสัชกร ร้านจึงเจริญเภสัช วังยาชะอม
2.ร้านยาในเครือข่ายของโรงพยาบาลพระพุทธบาท จำนวน 4 ร้านได้แก่ นานายา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพล เมด แอนด์ แคร์ แสนเจริญเภสัช รุ่งแสงเภสัช
3.ร้านยาในเครือข่ายของโรงพยาบาลบ้านหมอ จำนวน 2 ร้านได้แก่ ณัฐณิชาเภสัช ประภัสสรเภสัช
4.ร้านยาในเครือข่ายของโรงพยาบาลเสาไห้ จำนวน 1 ร้านได้แก่ประวิทย์เภสัช


ทั้งนี้ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการจะเป็นหน่วยร่วมให้บริการ ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของใบสั่งยา หรือจ่ายยาตามมาตรฐานของวิชาชีพเภสัชกรรม โดยร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการต้องเป็น ร้านขายยา ขย.1 พี่มีเภสัชกรประจำอย่างน้อย 8 ชั่วโมง เนื่องจากจะต้องมีการแนะนำผู้ป่วยในการใช้ยาและยาบางชนิดเป็นยาอันตรายรวมไปถึงการติดตามการใช้ยา โดยร้านขายยาจะต้องจัดยาให้ผู้ป่วยตามใบสั่งแพทย์โดยอาจจะมีการกำหนดจากแพทย์มาว่า ให้ผู้ป่วยไปรับยาที่ร้านยาทุก 1 ดือน โดยโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการจะดำเนินการจัดยารายบุคคลส่งให้ร้านยาพร้อมให้เภสัชกรช่วยประเมินความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย (Compliance Audit) เช่นวัดความดันหรือประเมินระดับน้ำตาลในเลือดผู้ป่วยในกลุ่มเบาหวาน ประเมินหลอดลมของผู้ป่วยโรคหอบหืด(peaak flow meter) หรือหากพบผู้ป่วยมีความเสี่ยงให้ส่งตัวมาโรงพยาบาลพร้อมกับรายงานข้อมูลการเข้ารับยาของผู้ป่วยตามระบบของโรงพยาบาลโดยเน้นย้ำว่าประชาชนจะได้รับความสะดวกสบายและไม่ต้องเสียค่าบริการใดๆเพิ่มเติมเนื่องจากเป็นการใช้สิทธิ์บัตรทองสอบถามข้อมูลร้านยาที่เข้าร่วมโครงการได้ที่

สายด่วน สปสช.โทร 1330 ตลอด 24 ชั่วโมงหรือที่เว็บไซต์ สปสช.www.nhso.go.th

ตรวจสอบร้านยาที่เข้าร่วมโครงการร้านยาชุมชนอบอุ่น
https://www.nhso.go.th/FrontEnd/page-contentdetail.aspx?CatID=MTI4OA==

- Advertisement -

Related Articles

สระบุรี มือมืดยิงเก๋งยาริสสาวหล่อพนักงานห้างฯในลานวัดกลางเมืองสระบุรี

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ร.ต.อ. พรชัย กุระจินดา รอง สว.สอบสวน สภ.เมืองสระบุรี รับแจ้งเหตุ มีรถเก๋งชาวบ้านที่จอดอยู่ภายในลานวัด เขาคูบาอยู่ในชุมชน (เขาคูบา) เขตเทศบาลเมืองสระบุรีถูกยิงมีรอยกระสุนที่กระจกด้านคนขับขอให้มาสอบสวนด้วย

สระบุรี จระเข้ โผล่ที่คลองระพีพัฒน์ คลานเข้าบ้านเรือนปะชาชน

วันที่ 20 ต.ค.63. เมื่อเวลา 02.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หนองแค จ.สระบุรี ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบ จระเข้กำลังจะคลานเข้าบ้าน ที่หมู่ 3 ต.กุ่มหัก อ.หนองแค จ.สระบุรี ตรงข้ามคลองระพีพัฒน์ หลังสนามกีฬาหนองแค จึงได้แจ้งไปทางเจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิร่วมกตัญญูจุดหนองแค ให้ไปช่วยจับจระเข้ที่บ้านดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงได้นำกำลังไป 5-6...
- Advertisement -

ข่าววันนี้

สระบุรี มือมืดยิงเก๋งยาริสสาวหล่อพนักงานห้างฯในลานวัดกลางเมืองสระบุรี

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ร.ต.อ. พรชัย กุระจินดา รอง สว.สอบสวน สภ.เมืองสระบุรี รับแจ้งเหตุ มีรถเก๋งชาวบ้านที่จอดอยู่ภายในลานวัด เขาคูบาอยู่ในชุมชน (เขาคูบา) เขตเทศบาลเมืองสระบุรีถูกยิงมีรอยกระสุนที่กระจกด้านคนขับขอให้มาสอบสวนด้วย

สระบุรี จระเข้ โผล่ที่คลองระพีพัฒน์ คลานเข้าบ้านเรือนปะชาชน

วันที่ 20 ต.ค.63. เมื่อเวลา 02.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หนองแค จ.สระบุรี ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบ จระเข้กำลังจะคลานเข้าบ้าน ที่หมู่ 3 ต.กุ่มหัก อ.หนองแค จ.สระบุรี ตรงข้ามคลองระพีพัฒน์ หลังสนามกีฬาหนองแค จึงได้แจ้งไปทางเจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิร่วมกตัญญูจุดหนองแค ให้ไปช่วยจับจระเข้ที่บ้านดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงได้นำกำลังไป 5-6...

สว่างรัตนตรัย สระบุรี จุดหนองยาว ชุด 2 ได้นำอาหารแจกจ่าย ประชาชน ได้รับผลกระทบจาก อุทกภัย ที่ปากช่อง

สว่างรัตนตรัย สระบุรี จุดหนองยาว ชุด 2 ได้นำอาหารแจกจ่าย ประชาชน ได้รับผลกระทบจาก อุทกภัย ที่ปากช่อง จากกองอำนวยการ สว่างวิชชา ปากช่อง โดยมีคำสั่ง จาก คุณ วิบูลย์ สุขอนันตธรรม (สว่าง 1) ให้ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือ

สระบุรี กลุ่ม นักเรียนนักศึกษาในสระบุรีไม่เอาเผด็จการรวมตัวขับไล่รัฐบาล ที่ สวนหย่อม สายบายพาส

จากกรณีที่มีกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาและประชาชนที่ออกมารวมตัวเคลื่อนไหวเพื่อกดดันรัฐบาล ให้ พล.อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลาออกจากตำแหน่ง พร้อมมีการยื่นข้อเสนอ ที่ผ่านมา จนกระทั่ง ที่ กทม มีการ ประทะกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับกลุ่มเครือข่ายขับไล่รัฐบาล จนในที่สุดก็มีการแพร่กลุ่มดาวกระจายออกต่างจังหวัด
- Advertisement -