25 กันยายน 2020

SCG ปูนแก่งคอย มอบทุนการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2562

วันที่ 25 กันยายน 2562 ณ อาคารพัฒนาปูนแก่งคอย บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562 โดยมี นายสุรชัย นิ่มละออ กรรมการผู้จัดการบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย ( แก่งคอย) จำกัด ต้อนรับและกล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายบริหารปูนซิเมนต์ หัวหน้าส่วนราชการ จากหน่วยงานต่างๆ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้นำท้องถิ่น แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม กิจกรรม เป็นจำนวนมาก

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย แก่งคอย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ SCG ที่ได้ก่อตั้งมาครบ 106 ปีในปีนี้ซึ่งตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจบริษัทมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนให้เทียบเท่าในระดับสากลเป็นตัวอย่างที่ดีของประเทศรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลผู้เกี่ยวข้องทั้งนี้บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องของการศึกษาโดยมีนโยบายที่มุ่งเน้นในการพัฒนาด้านการศึกษาของเยาวชนในเขตชุมชน รอบโรงงาน เพราะถือว่าเยาวชนเป็นกำลังที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติที่เราทุกคนควรส่งเสริมและสนับสนุนพร้อมเปิดโอกาสในการให้ความรู้ความคิดสร้างสรรค์และพลานามัยที่สมบูรณ์เพื่อ”เด็กในวันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า”บริษัทปูนซิเมนต์ไทยแก่งคอยจำกัดได้จัดให้มีการโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในเขตชุมชนรอบๆปูนแก่งคอยขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยสนับสนุนทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 ปัจจุบันมีนักเรียนที่สำเร็จศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีแล้ว รวมทั้งหมด 55 คน
สำหรับในปีการศึกษา 2562 ทางบริษัทได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน 129 ทุนรวมเป็นเงิน 1078000 บาท ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท
1 ทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จระดับปริญญาตรีจำนวน 41 ทุน
2 ทุนการศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน 88 ทุน

นอกจากนี้ทางปูนแก่งคอยยังให้การสนับสนุนงบประมาณในโครงการต่างๆในการพัฒนาด้านการศึกษาอีก 2 โครงการ ได้แก่

1สนับสนุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา มอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 จำนวน 50,000 บาท มอบให้โรงเรียนละ 50,000 บาท จำนวน 4 โรงเรียน มอบให้โรงเรียนละ 100000 บาท จำนวน 14 โรงเรียน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1650000 บาท

2 สนับสนุนโครงการรองเท้าของหนูให้กับโรงเรียนในชุมชนรอบโรงงานจำนวน 10 โรงเรียน รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น 320,000 บาท
สรุป สนับสนุนทุนการศึกษาและโครงการต่างๆประจำปีการศึกษา 2562

รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น 3,033,000 บาท(สามล้านสามหมืนสามพันบาท) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย มีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมพัฒนาเยาวชนและชุมชนให้ยั่งยืนพร้อมเติบโตไปด้วยกันอย่างเกื้อกูลและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยจิตสำนึกในการถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

- Advertisement -

Related Articles

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี.เทิดพระเกียรติ”วันมหิดล”

๙.๐๐น.วันที่ ๒๔ กันยายน วโรกาสวันมหิดล เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก จังหวัดสระบุรีโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ...

ผีตองเหลือง เสียชีวิตในกระท่อมชาวบ้าน

วันที่ 23 ก.ย. 63 ได้มีผู้โพสต์ Lapaz Cho ได้ระบุข่าวว่า พบผู้เสียชีวิตในลักษณะไม้กระดานพลิกหนีบคอดับ..ผู้เสียชีวิต​เป็นเพศ หญิง ชนเผ่าผีตองเหลือง อายุ 60-70 ปี เสียชีวิตในกระท่อมชาวบ้าน ที่ผู้เสียชีวิต​มาขโมยของชาวบ้านเป็นประจำ จ.อุตรดิตถ์

สระบุรี ปลาตาย…จากอิทธิพลพายุโนอึลส่งผลให้จังหวัดสระบุรี มีฝนตกติดต่อกันหลายวัน

วันที่ 22 ก.ย.63 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า จากกรณีที่พายุโนอึล พัดถล่มส่งผลให้จังหวัดสระบุรี มีฝนตกกระหน่ำติดต่อกันหลายวัน ทำให้ปริมาณน้ำฝนไหลลงสู่ โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ สำนักงานชลประทานที่ 10 (ชลประทานคลองเพรียว) อ.เมือง จ.สระบุรี ส่งผลให้ปลา ที่อาศัยอยู่อ่างเก็บน้ำชลประทานคลองเพรียว เกิดอาการน็อกน้ำ ลอยตายเป็นจำนวนมากกว่า...
- Advertisement -

ข่าววันนี้

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี.เทิดพระเกียรติ”วันมหิดล”

๙.๐๐น.วันที่ ๒๔ กันยายน วโรกาสวันมหิดล เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก จังหวัดสระบุรีโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ...

ผีตองเหลือง เสียชีวิตในกระท่อมชาวบ้าน

วันที่ 23 ก.ย. 63 ได้มีผู้โพสต์ Lapaz Cho ได้ระบุข่าวว่า พบผู้เสียชีวิตในลักษณะไม้กระดานพลิกหนีบคอดับ..ผู้เสียชีวิต​เป็นเพศ หญิง ชนเผ่าผีตองเหลือง อายุ 60-70 ปี เสียชีวิตในกระท่อมชาวบ้าน ที่ผู้เสียชีวิต​มาขโมยของชาวบ้านเป็นประจำ จ.อุตรดิตถ์

สระบุรี ปลาตาย…จากอิทธิพลพายุโนอึลส่งผลให้จังหวัดสระบุรี มีฝนตกติดต่อกันหลายวัน

วันที่ 22 ก.ย.63 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า จากกรณีที่พายุโนอึล พัดถล่มส่งผลให้จังหวัดสระบุรี มีฝนตกกระหน่ำติดต่อกันหลายวัน ทำให้ปริมาณน้ำฝนไหลลงสู่ โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ สำนักงานชลประทานที่ 10 (ชลประทานคลองเพรียว) อ.เมือง จ.สระบุรี ส่งผลให้ปลา ที่อาศัยอยู่อ่างเก็บน้ำชลประทานคลองเพรียว เกิดอาการน็อกน้ำ ลอยตายเป็นจำนวนมากกว่า...

ไปไหนกันดี ครม.เคาะหยุด 8 วัน 19-22 พ.ย.และ 10 -13 ธ.ค.

ไปไหนกันดี ครม.เคาะหยุด 8 วัน 19-22 พ.ย.และ 10 -13 ธ.ค.น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบกําหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในเดือน พ.ย.2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 และวันศุกร์ที่...

ราชกิจจาฯ ประกาศ “ขายของออนไลน์” ไม่แจ้งราคาในโพสต์ ปรับสูงสุด 1 หมื่น

อวสานสายอินบอกซ์! ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ขายของออนไลน์ ไม่แจ้งราคาในโพสต์ปรับ 10,000 บาทเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 70 พ.ศ. 2563 เรื่องการแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (5) มาตรา 28...
- Advertisement -