29 กันยายน 2020

นายมงคล ศิริพัฒนกุล ศิษย์เก่าโรงเรียน สบว.รุ่น 9 -11 มอบอาคารและสะพานเชื่อมต่อ(SKY WALK) “แทนคุณ” ให้กับ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

วันที่ 23 กันยายน 2562 นายมงคลศิริพัฒนกุล ประธานผู้บริหารวณิชชากร ประธาน กต ตร. สระบุรี ศิษย์เก่า โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมรุ่น 9-11 ให้การสนับสนุนในการก่อสร้างอาคารแทนคุณพร้อมสะพานเชื่อมอาคาร(sky walk) โดยมี ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 เป็นประธานเปิดอาคารแทนคุณและสะพานเชื่อมอาคาร โดยมีนายเฉลียว ไตรพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน พร้อม คณะผู้บริหาร ครูเก่า ศิษย์เก่าโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก


ตลอดระยะเวลาที่โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมได้ก่อตั้งขึ้นมานับเนื่องถึงปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 117 ปี แล้วโรงเรียนได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากหน่วยงานองค์กรและบุคคลในการอุปถัมภ์สนับสนุนช่วยเหลือการพัฒนาโรงเรียนให้มีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆเป็นอย่างดีตลอดมาจนถึงปัจจุบัน และในวันนี้โรงเรียนได้รับความเมตตากรุณาอย่างสูงยิ่งจาก นายมงคล ศิริพัฒนกุล ศิษย์เก่าโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมรุ่น 09-11 ที่ได้เมตตากรุณาอย่างสูงในการสนับสนุน เงินและดำเนินการก่อสร้างอาคารแทนคุณและสะพานเชื่อมอาคาร(sky walk)เพื่อให้บุคลากร ครูนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และอดีตครูโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ได้ใช้ประโยชน์ในการดำเนินการอันก่อให้เกิดประโยชน์กับการศึกษาของโรงเรียนซึ่งการดำเนินการได้แล้วเสร็จลงและทำพิธีเปิด


นายมงคล ศิริพัฒนกุล ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมรุ่น 9-11 ที่เห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมด้วยการสนับสนุนเงินและดำเนินการก่อสร้างอาคารแทนคุณและสะพานเชื่อมอาคาร มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท ไว้ให้กับโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมได้ใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อไป

- Advertisement -

Related Articles

สระบุรี แจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 63 เวลา 20.30 น.รับแจ้งจาก สภ.แก่งคอย มีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนบริเวณ ม.10 บ้านบุใหญ่ ต.ห้วยแห้ง อาสาสมัครใกล้เคียงออกตรวจสอบพร้อมรถน้ำ อบต.ห้วยแห้ง พบเพลิงกำลังลุกไหม้บ้านไม้ 2 ชั้น มีเปลวเพลิงบริเวณชั้น 2 ของบ้าน รถน้ำดำเนินการฉีดน้ำสกัดเพลิงไว้ได้ใช้เวลาประมาณ 30...

อนุมัติแล้ว! ลดหย่อนการออกเงินประกันสังคม นายจ้าง และลูกจ้าง

ครม.เห็นชอบลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตน บรรเทาผลกระทบจากโควิด19 เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนในระบบ 2.4 หมื่นล้านบาทครม.เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ลดหย่อนการออกเงินสนทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยลดหย่อนการออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนตามมาตรา 33 เหลือฝ่ายละ ร้อยละ 2 ของค่าจ้างผู้ประกันตน...

สระบุรี แจ้งอุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วงชนกับรถบรรทุกพ่วง

เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 63 เวลา 04.21 น. รับแจ้งจากศูนย์สั่งการ มีอุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วงชนกับรถบรรทุกพ่วง มีผู้บาดเจ็บติดภายในรถ บริเวณยูเทิร์นการไฟฟ้า ถ.แก่งคอย-บ้านนา อาสาสมัครพร้อมอุปกรณ์ตัด-ถ่าง แก่งคอย โคกกรุง ออกตรวจสอบ พบรถพ่วงบรรทุกของชนกับกับรถพ่วงบรรทุกปูน มีผู้บาดเจ็บ ชาย 1 ราย ติดอยู่ภายในรถ...
- Advertisement -

ข่าววันนี้

สระบุรี แจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 63 เวลา 20.30 น.รับแจ้งจาก สภ.แก่งคอย มีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนบริเวณ ม.10 บ้านบุใหญ่ ต.ห้วยแห้ง อาสาสมัครใกล้เคียงออกตรวจสอบพร้อมรถน้ำ อบต.ห้วยแห้ง พบเพลิงกำลังลุกไหม้บ้านไม้ 2 ชั้น มีเปลวเพลิงบริเวณชั้น 2 ของบ้าน รถน้ำดำเนินการฉีดน้ำสกัดเพลิงไว้ได้ใช้เวลาประมาณ 30...

อนุมัติแล้ว! ลดหย่อนการออกเงินประกันสังคม นายจ้าง และลูกจ้าง

ครม.เห็นชอบลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตน บรรเทาผลกระทบจากโควิด19 เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนในระบบ 2.4 หมื่นล้านบาทครม.เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ลดหย่อนการออกเงินสนทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยลดหย่อนการออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนตามมาตรา 33 เหลือฝ่ายละ ร้อยละ 2 ของค่าจ้างผู้ประกันตน...

สระบุรี แจ้งอุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วงชนกับรถบรรทุกพ่วง

เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 63 เวลา 04.21 น. รับแจ้งจากศูนย์สั่งการ มีอุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วงชนกับรถบรรทุกพ่วง มีผู้บาดเจ็บติดภายในรถ บริเวณยูเทิร์นการไฟฟ้า ถ.แก่งคอย-บ้านนา อาสาสมัครพร้อมอุปกรณ์ตัด-ถ่าง แก่งคอย โคกกรุง ออกตรวจสอบ พบรถพ่วงบรรทุกของชนกับกับรถพ่วงบรรทุกปูน มีผู้บาดเจ็บ ชาย 1 ราย ติดอยู่ภายในรถ...

สระบุรี แจ้งเหตุ รถทัวร์พลิกคว่ำ เข้าป่าข้างทางเจ็บนับ 11 ราย

ด่วนฝนตกถนนลื่นเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 63 เวลา 09.15น. รับแจ้งรถทัวร์พลิกคว่ำตกลงข้างทางชนเสาไฟ มีผู้ได้รับบาดเจ็บและติดภายใน เบื่องต้นได้รับแจ้งบาดเจ็บ 11 ราย ชาย 3...

สั่งปิดทางขึ้นอุทยานฯเขาใหญ่

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 28 กันยายน ว่าที่ พ.ต.นรินทร์ ปิ่นสกุล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เปิดเผยว่า เกิดฝนตกติดต่อกันลงมาตลอดทั้งคืน ที่ผ่านมา ทำให้น้ำป่ากัดเซาะไหลลอดชะบนถนน ทำให้ขอบถนนทรุดเป็นเหวลงมา ช่วง กม.23-24 จากประตูด่านทางขึ้นด้านศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ประมาณ...
- Advertisement -