28 กันยายน 2020

สระบุรี ปูนซิเมนต์ไทย ท่าหลวง มูลนิธิ SCG มอบทุนการศึกษาให้กับ ครู นักศึกษา นักเรียน และโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 ประจำปี 2562 รวม 200 ทุน

วันที่ 19 กันยายน 2562 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิ SCG ให้กับคณะครู นักศึกษา นักเรียน และโรงเรียน โดยมี คุณอรรถพงศ์ สถิตย์มโนธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัทปูนซิเมนต์ไทย ท่าหลวง จำกัด กล่าวต้อนรับและรายงาน พร้อมด้วย นายปรัชญา เปปะตัง นายอำเภอพระพุทธบาทสระบุรี คณะผู้บริหารปูนซิเมนต์ไทยท่าหลวง จำกัด คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมกิจกรรมใน

ครั้งนี้เป็นจำนวนมาก


บริษัทปูนซิเมนต์ไทยท่าหลวง จำกัด และมูลนิธิเอสซีจี ตามนโยบายของ SCG มุ่งเน้นสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพทางด้านการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาครูและสถานศึกษาเพื่อสร้าง”คนเก่ง คนดี”จึงจัดพิธีมอบทุนการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อมอบทุนการศึกษานักเรียนเพื่อสร้างโอกาสแก่นักเรียนที่มีศักยภาพมีความสนใจเรียนดี แต่ขาดแคลน ให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งแบบทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับชั้นประถมศึกษา ถึงระดับชั้นปริญญาตรีและทุนนักเรียนในเขตพื้นที่รอบโรงงาน มอบทุนครูนักเรียนต่อระดับ ปริญญาโท เพื่อพัฒนาศักยภาพครูที่มีความตั้งใจมีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและนำความรู้มาใช้พัฒนาการศึกษาของนักเรียนและโรงเรียนในพื้นที่ รอบโรงงานมอบทุนสนับสนุนพัฒนาสถานศึกษาเพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพยกระดับมาตรฐานโรงเรียนมีความพร้อมด้านการเรียนการสอน นักเรียน
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย ท่าหลวง จำกัดและมูลนิธิ เอสซีจี ตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดสระบุรี ที่ต้องการพัฒนา ยกระดับคุณภาพการศึกษานักเรียนครูและโรงเรียนให้มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานของโรงเรียนประชารัฐซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ SCG ต้องการสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาโดยบริษัทปูนซิเมนต์ไทย ท่าหลวง จำกัดและมูลนิธิ SCG ได้สนับสนุน งบประมาณด้านการศึกษาด้านนักเรียนครูโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนโครงการพัฒนาระบบการศึกษารวมกับภาครัฐเช่น โครงการโรงเรียนประชารัฐร วมทั้งสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโรงจังหวัดสระบุรีด้วยดีตลอดมา ซึ่งนับว่าเป็นบริษัทภาคเอกชนตัวอย่างที่ดี และบริษัทภาคเอกชนอื่นๆจะได้นำปฏิบัติตาม ดังนั้นนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับมอบทุนจากบริษัท ขอให้ตระหนักอยู่เสมอว่าเราได้รับโอกาสที่ดีให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มที่ เพื่อเป็นคนเก่งคนดีของสังคมเป็นเยาวชนที่ดีของชาติ สำหรับครูและโรงเรียนที่ได้รับทุนขอให้นำงบประมาณ ที่ได้รับไปใช้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการพัฒนาตนเองและโรงเรียนเพื่อนำความรู้และเตรียมความพร้อมในการเรียนของนักเรียนนักศึกษาตามเจตนารมณ์ของบริษัทต่อไป


ทุนมูลนิธิเอสซีจี เป็นทุนการศึกษานักเรียนต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมาเริ่มมอบทุนตั้งแต่ชั้น ป 3 จนจบปริญญาตรีซึ่ง ปี 2562 มีนักเรียนที่ได้รับทุนต่อเนื่องจำนวน 4 คนศึกษาอยู่ระดับชั้น ปวส.ถึงปริญญาตรี รวมเป็นเงิน
83000 บาท


บริษัทปูนซิเมนต์ไทยท่าหลวง จำกัด ทุนการศึกษานักเรียนแบ่งเป็น 2 ประเภท
1 ทุนการศึกษานักเรียนต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมาตั้งแต่ชั้นป 5 ถึงชั้นปริญญาตรีซึ่งปี 2562 มีนักเรียนได้รับทุนต่อเนื่องจำนวน 7 คนรวมเป็นเงิน 230000 บาท ศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยม-ปริญญาตรี
2 ทุนนักเรียนรอบพื้นที่โรงงานจำนวน 170 คนรวมเป็นเงิน 18000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4100 00 บาท
3 ทุนครูศึกษาต่อระดับปริญญาโทเริ่มตั้งแต่ ปี 2547 เป็นต้นมาถึงปัจจุบันมีครูได้สำเร็จการศึกษาไปแล้วจำนวน 27 คน ซึ่งปี 2562 มีครูได้รับการพิจารณาทุนจำนวน 3 คนรวมเป็นเงิน 150 000 บาท
4 ทุนสนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษา เริ่มตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมาซึ่งในปี 2562 จำนวน 16 โรงเรียนรวมเป็นเงิน 740000 บาท
รวมมอบทุน ปูนท่าหลวง และมูลนิธิเอสซีจี รวมทั้งสิ้น 200 ทุนรวมเป็นเงิน 1383000 บาท

- Advertisement -

Related Articles

พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวแบบพิเศษ ย้ำ มาตรการรัดกุม ไม่เสี่ยงโควิด-19 ระบาดระลอก 2

พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวแบบพิเศษ ย้ำ มาตรการรัดกุม ไม่เสี่ยงโควิด-19 ระบาดระลอก 2เมื่อวันที่ 26 ก.ย. น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำหรับมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศเริ่มคลี่คลาย ในการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist VISA...

สระบุรี แจ้งเหตุ ชนแบริเออร์หน้ารถพัง เสียชีวิต

วันที่ 26 ก.ย. 63 เวลา 01.25น. รับแจ้งตรวจสอบ รถเก๋งชนแบริเออร์ บริเวรหน้าบริษัท14ซีเมนส์ ถ.พหลโยธิน ขาเข้าเมือง จ.สระบุรี ในที่เกิดเหตุส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิง1ราย และพบผู้เสียชีวิตเป็นชายอีก1ราย ในที่เกิดเหตุรถกู้ชีพ รพ.สระบุรีดำเนินการนำผู้ได้รับบาดเจ็บนำส่ง รพ.สระบุรี 30 จร.สภ.เมือง สระบุรีพร้อมแพทย์เวร รพ.สระบุรีและกู้ภัยสว่างรัตนตรัยธรรมสถานสระบุรี ในจุดเกิดเหตุ...

สำนักงานสาธารณสุข. เตรียมพร้อมรับมือ ! การเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จัดประชุม อสม.ประจำหมู่บ้านภาคกลาง.

วันที่24 กันยายน 2563 นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.ธเรศ...
- Advertisement -

ข่าววันนี้

พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวแบบพิเศษ ย้ำ มาตรการรัดกุม ไม่เสี่ยงโควิด-19 ระบาดระลอก 2

พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวแบบพิเศษ ย้ำ มาตรการรัดกุม ไม่เสี่ยงโควิด-19 ระบาดระลอก 2เมื่อวันที่ 26 ก.ย. น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำหรับมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศเริ่มคลี่คลาย ในการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist VISA...

สระบุรี แจ้งเหตุ ชนแบริเออร์หน้ารถพัง เสียชีวิต

วันที่ 26 ก.ย. 63 เวลา 01.25น. รับแจ้งตรวจสอบ รถเก๋งชนแบริเออร์ บริเวรหน้าบริษัท14ซีเมนส์ ถ.พหลโยธิน ขาเข้าเมือง จ.สระบุรี ในที่เกิดเหตุส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิง1ราย และพบผู้เสียชีวิตเป็นชายอีก1ราย ในที่เกิดเหตุรถกู้ชีพ รพ.สระบุรีดำเนินการนำผู้ได้รับบาดเจ็บนำส่ง รพ.สระบุรี 30 จร.สภ.เมือง สระบุรีพร้อมแพทย์เวร รพ.สระบุรีและกู้ภัยสว่างรัตนตรัยธรรมสถานสระบุรี ในจุดเกิดเหตุ...

สำนักงานสาธารณสุข. เตรียมพร้อมรับมือ ! การเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จัดประชุม อสม.ประจำหมู่บ้านภาคกลาง.

วันที่24 กันยายน 2563 นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.ธเรศ...

เตือนภัย เงินออกจากบัญชีโดยไม่ทราบสาเหตุ

เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 63 ได้มีบุคคลทานหนึ่งได้โพสต์ระบุว่า เตือนภัยเงินออกจากบัญชีโดยไม่ทราบสาเหตุ1.วันที่ 22 ก.ย.63 เวลา 04.45 น. เป็นต้นไป มีเงินออกจากบัญชีธนาคาร xxx ของแนน เงินออกโดยอัตโนมัติ เป็นจำนวน...

สระบุรี แจ้งเหตุ ถนนเป็นร่อง ทำให้รถล้มเลือดเต็มถนน

เกิดเหตุบ่อยครั้ง และต่อเนื่อง เนื่องจากถนนเป็นร่อง รถจยย.ล้มเอง 25/9/63 เวลา 07.14 น.รับแจ้งเหตุ ว 40 บริเวณใกล้เคียงเทศบาล ต. บ้านยาง ก่อนวัดศรีอุทัย หมู่ 6 ต.บ้านยาง
- Advertisement -